vrijdag, november 28, 2014

Busje komt zo...

Marihuana toelaten in de geneeskunde...
Moet dat kunnen, of net niet ?

Als ik al de berichten lees op de alternatieve sites over geneeskunde, dan zou ik volop moeten "JA" zeggen, maar ik weet niet hoe betrouwbaar of onbetrouwbaar die sites zijn, en ik ben niet in de mogelijkheid om het zelf te controleren...

Maar het lijkt duidelijk dat er in Marihuana inderdaad stoffen zitten, die bruikbaar zijn in de geneeskunde, en heus niet alleen op het gebied van pijn-stillen.

Maar we zij zo wat allergisch aan het woord en aan de binding met drugs.

Ik woon in Oudenaarde, en we hadden hier eertijds een beroemd schilder: Adriaan Brouwer, waarvan geweten is dat hij marihuana rookte. Dat was niet zo uitzonderlijk in die tijd, maar blijkbaar toch uitzonderlijk genoeg om het te vermelden in de levensbeschrijving van onze Adriaan.

Maar het blijft een feit, dat marihuana al sedert heel oude tijden bekend is, en dat in heel veel gebieden van deze aarde, men het is blijven gebruiken als een "gewoon" genotsmiddel. De geschiedenis is veel ouder dan de geschiedenis van de tabak, en er zijn heel wat mensen die beweren dat het minder schadelijk is dan tabak. Ik twijfel daaraan, en voor zover ik al eens marihuana zag gebruiken (film en TV), zag ik dat gebruiken vermengd met tabak...

Om het anders te stellen, ken jij een "genotsmiddel" die niet schadelijk is? Toch zijn tabak (momenteel onder sterke druk) en alcohol (ook onder druk) maatschappelijk aanvaard... Maar ook van die twee is het duidelijk dat het schadelijk is.

Om eerlijk te zijn, ik heb het vermoeden dat het giftige voornamelijk zit in het feit dat we het gebruiken als genotsmiddel, en er dus meer van gebruiken dan eigenlijk aangewezen is. Ik meen dat het Paracelsus was, die stelde dat alles giftig is, maar dat de doses verschilden. En inderdaad, nog niet zolang geleden las ik een artikel over een dame die gestorven is door het drinken van te veel water... We kunnen niet zonder water, maar zelfs dat is dus giftig, tenminste als je teveel liters in een te korte tijd nut...

Genotsmiddelen hebben die eigenschap, dat ze ons een vorm van genot bezorgen. Genot, dat ligt ergens ingekapseld in onze hersenen, en is dus een lichamelijk verschijnsel, verwant aan wat we "geluk" noemen. Want het zich gelukkig voelen is ook meetbaar in die zelfde hersencellen. Let wel, ik heb het hier niet over het zich gelukkig voelen als dagdagelijks iets, maar het genot voelen bij een bepaalde gebeurtenis. Als je een mop hoort, en moet lachen, dan wordt dit ervaren als een genot.

Dat genot uit voedingsmiddelen of gebruiksmiddelen, heeft dus als gevolg, dat je niet moet wachten op iemand die een mop vertelt, maar dat je het zo tot je kunt nemen. Op die manier wordt het verslavend, het zich goed voelen wordt een lichamelijke noodzaak. Daarom stop je niet met één sigaretje, met één glaasje wijn. Bovendien is het zo dat de prikkel van het genot door het gebruik afzwakt, en men moet steeds meer gaan gebruiken om het genot nog gewaar te worden. Of, wat minstens even erg is, men probeert voortdurend in die sfeer van genot te blijven.

Ik vertel het hier uiteraard heel simpel, want verschillende middelen prikkelen ook verschillende gebieden in de hersenen, geven niet altijd "genot" in de gewone zin van het woord, maar soms vergetelheid, kleuren, geuren en ga zo maar door. In ieder geval zaken die de gewone sleur doorbreken.

Als je alcohol zou beperken tot het farmaceutisch gebruik, dan zouden we alleen de positieve gevolgen kennen, en het helemaal niet beschouwen als een verslavende drug. In die zin kan het dus heel goed zijn dat marihuana een heel goed medicament is...

Toen de dokter op zoek was naar middelen die de pijn voor mij aanvaardbaar zouden maken, kreeg ik op een gegeven moment ook morfine. Morfine is een verdovend middel en aldus ook pijnstillend. Het is een van de sterkste middelen die ons ter beschikking staan... Maar bij mij werkte het net andersom. In plaats van verdovend te werken, liep ik de muren op van de zenuwen. Ik kon niet slapen, alles kriebelde en ik moest heel vlug stoppen met het gebruik van de morfine. Ik wil maar zeggen, het middel dat je gebruikt moet passen voor jouw gestel. Het kan naar mijn gevoel dus heel goed, dat marihuana bij jouw helemaal geen genotsmiddel is. En wellicht dus ook geen universeel geneesmiddel. Het zou alleen een nog breder gamma aan middelen geven dan we nu al hebben, en hopelijk voor een deel van de mensen ook effectief werken.

En dan is het gebruik verantwoord.
In zover het niet gebruikt wordt als één van die middelen die het genot prikkelen en de rest van de hersenen negatief gaan beïnvloeden. Want dat is het grote gevaar van die middelen ! Wij rijden met auto's werken met machines, ook op momenten waarop door die middelen ons denken, onze reactie negatief wordt beïnvloed ! En daardoor zijn we niet alleen een gevaar voor onszelf, maar ook voor anderen. Dat is ook geldig voor een deel van de nu gebruikte medicamenten, en daar praat geen mens over... tot er iets gebeurt...

Van mij mag marihuana als medicatie, maar alleen dan. (En eigenlijk denk ik hetzelfde over tabak en alcohol...)

tot de volgende  ?

donderdag, november 27, 2014

onschuldig

Een Amerikaan zat 34 jaar onschuldig vast in de gevangenis...

Als ik dat hoor, dan huiver ik eerst voor het verschrikkelijke, en de tweede reactie is er een van opluchting: in Amerika hebben heel wat staten nog steeds de doodstraf, ... stel je voor... je mag er niet op denken.

Wij hebben hier ook een systeem met volksjury, dus de kans bestaat dat jij of ik, vandaag of morgen, een uitnodiging ontvangen om te gaan zetelen in de jury bij een assisenzaak...

Daar moet je oordelen over schuld of onschuld en over de strafmaat...
Ik weet eerlijk niet of ik dat zou durven. Zou jij durven oordelen?
Ik niet, denk ik...
Ja, maar als ze zelf bekennen... Dan nog. We horen regelmatig dat er mensen zijn die uit een soort waanzin misdaden gaan bekennen, wie zegt er ons dat dit niet zo'n mens is? Of als de bewijzen sluitend en waterdicht zijn?  Wanneer zijn ze dat? En laat ze nu nog héél overtuigend zijn, dan blijft nog het bepalen van de strafmaat.

Trouwens, ik geloof niet echt in het systeem van straffen... Ik las en hoorde reeds vele malen dat de gevangenis een hogeschool is in de wetenschap van de misdaad. Dat bandieten daar van elkaar de truken leren...

Maar wat rest ons dan?
Ik ben overtuigd dat we moeten gaan naar een systeem waarbij we de dader bewust maken van zijn schuld en van de gevolgen van zijn daden. Dat we ze moeten leren om normaal te fungeren binnen de maatschappij. Kortom, dat we ze moeten "genezen", aanpassen aan het leven in een maatschappij, ook al is dit misschien niet het juiste woord, je begrijpt wat ik wil zeggen.

Misdaden zijn immers een onaangepastheid aan het systeem van de samenleving. Als je helemaal alleen leeft op een verder onbewoond eiland, dan kun je alleen misdaden gaan plegen tegenover jezelf. (Ik hoor de groene jongens "tegen de natuur" roepen, maar uiteindelijk, als hij er alleen is, zijn de misdaden tegen de natuur ook tegen zichzelf, op lange of minder lange termijn.)
Binnen een religieus denken kun je ook zondigen tegenover de Godheid als je helemaal alleen leeft, maar als je de religie er buiten laat, dan kun je alleen tegenover jezelf zondigen, kwaad doen.
Met andere woorden, misdaad hangt samen met maatschappij.
Met hoe meer individuen je samen gaat leven, hoe beter je die samenleving moet gaan organiseren.
Die organisatie bestaat uit wetten.
Misdaden zijn het overschrijden, negeren, verwaarlozen, ontkennen van die wetten.

Op die manier lijkt het dan ook logisch dat het de maatschappij is, die oordeelt en veroordeelt over de misdaad. Immers, de misdaad is gericht tegen de maatschappelijke ordening.
De moeilijkheid is de binding tussen wetten en straffen.
Als we hierover, in het veld, met enkele mensen gaan voetballen, dan overtreden wij het eigendomsrecht, en moeten wij eerst zorgen voor een toelating van de eigenaar. Als we die toelating niet hebben, dan overtreden we de wet. Maar niemand zal zwaar tillen aan het lopen op een braakliggend stuk grond. Als we echter de bal tegen een passerend voertuig trappen, de bestuurder schrikt hevig, maakt een schrikbeweging die resulteert in het doodrijden van een kind, dan blijkt die lichte overtreding plots veel erger !
Uiteindelijk, als je de overtreding los gaat bezien van de gevolgen, dan zou je geneigd zijn hooguit een reprimande te geven. Als je het dode kind er bij gaat nemen, hoe kun je dan dezelfde overtreding plots zwaarder laten doorwegen?
Helemaal logisch is dit niet. En het leggen van verantwoordelijkheid bij de bestuurder van de wagen lijkt ook niet helemaal rechtvaardig.
Toch is het geen toeval, is het allemaal te danken aan daden van mensen. En die daden resulteerden in iets wat maatschappelijk niet aanvaardbaar is.

Ik wil maar duidelijk maken dat het niet zo eenvoudig is om straf en schuld zo maar aan elkaar te gaan binden. Daar hoort afweging bij, en die afweging schuift men door aan een afvaardiging van de maatschappij: de jury...

Maar stel nu eens, dat een van die voetballende mensen, een hekel heeft aan die automobilist, en heel bewust de bal trapt naar de passerende auto... ????

En hoe weet je dat? Hoe kun je dat eventueel aantonen en nog belangrijker, hoe kun je dat beoordelen????

Ik weet het niet... En dat is voor mij de reden waarom ik wellicht niet zou durven oordelen en veroordelen, zeker niet als het gaat over gevangenisstraffen, laat staan de doodstraf. Het is veel makkelijker als het gaat over administratieve boetes, geldstraffen, en dergelijke. Dat zijn dingen die voorbij gaan, die geen of weinig invloed hebben op het bestaan als mens. (Al zijn er oo daar wellicht mensen die in verbittering vervallen en door de verbittering de straf als zeer erg en zeer langdurig aanvoelen.)

Maar iemand isoleren uit de maatschappij, of iemand veroordelen tot de doodstraf, dat zijn naar mijn gevoelen straffen die niet voorbijgaan. Men maakt ze ook bewust zo, ze staan in je leven gegrift, ze hebben invloed op heel je bestaan, ook na de straf uitgezeten te hebben.
Het betalen van een boete is in vergelijking daarmee, zo voorbij, en het wrangste is wellicht het feit dat ze u "pakten" en die anderen niet...

Nee, makkelijk is het niet.
Noch het "ordenen" van de maatschappij door wetten, noch het systeem van bestraffen bij niet naleven van de wetten.

Ik voel me helemaal niet geroepen. Ik was 25 jaar rechter in de Arbeidsrechtbank, en heb me heel dikwijls ongelukkig gevoeld bij het vaststellen van de discrepantie tussen wetteksten en de werkelijke wereld... Maar dat is nog een ander ding...

tot de volgende ?woensdag, november 26, 2014

de maatschappij

Ik kan niet verbergen, dat ik me zorgen maak over de maatschappij waarin we nu leven. Heel ons wereldbeeld wordt gedicteerd door consumptie.
Zo erg, dat het bijna geen vrije keuze meer is !
Waar we ook gaan, staan of zitten, ze zwaaien ons om de oren met slogans die ons voorhouden dat we onmogelijk gelukkig kunnen zijn zonder product X, of makkelijk kunnen leven zonder Y of pijnvrij zullen zijn zonder Z (Ik wou dat dit laatste waar was !)...

We worden overspoeld door een maatschappij die ons opdringt dat we niet meer kunnen leven zonder dit of dat product !

De kinderen in de school MOETEN een computer hebben met minimaal die en die mogelijkheden, een rekenmachine van dat merk die deze en die mogelijkheden heeft (Als je een computer hebt, dan kun je rekenmachines met al die mogelijkheden gratis downloaden !), en de kinderen moeten op het einde van het schooljaar nodig mee op reis naar Rome, en moeten dus per maand zo en zoveel inbrengen in de kassa van de school... Op TV, ook op de staatszender, zie je steeds en overal reclame, en als ze een reisprogramma geven, blijkt dat er een binding is tussen de zender en bepaalde offertes...

Je moet die soort kledij dragen en je kunt niet naar school zonder een boekentas van dit merk en van het eigenste jaar, want dat van vorig jaar dat is maar niks meer...

Hoeveel zou het kosten om ieder jaar de auto een ander uitzicht te geven? Van mij mag een auto, eens hij er is, wel een betere en zuiniger motor krijgen, met minder vervuiling, maar waarom moet het model van de koplampen nu zo nodig een ander model krijgen, als dit niet leidt tot een betere verlichting van de weg ?
Waarom zou ik een andere computer moeten hebben, als ik er ook een andere moederkaart kan instoppen die me dezelfde capaciteit geeft?

Waarom zouden de koekjes van X plots van naam te moeten veranderen en in een blitsere verpakking (vervuilend !) moeten gestopt worden die mij meer kosten en me minder koekjes geven ?
Wat verandert er aan de smaak van CocoColo als mijn eigen naam op het fles staat?

Bij de nationale betoging en de staking viel mij op dat iedereen plots beschikt over een jasje in de kleur van zijn geprefereerde vakbond... Heel leuk om zien, en het toont heel duidelijk de verhoudingen tussen de vakbonden onderling, maar het kost pakken geld, brengt in feite niets op, en je kunt er niets mee doen buiten het kader van de betogingen en co. Ik heb één keer zo'n groen jasje aangedaan om te gaan vissen, en ik heb niets gevangen die dag. Ik vermoed dat de vis schrik had van dat fluoriserende kleurtje daar op de oever. (Met een rood hesje zou de vis wellicht nog meer verschrikt zijn geweest ! Rood lijkt me nog minder natuurlijk aan de waterkant.

Het lijkt wel of heel onze maatschappij, ieder individu de merken moet uitstralen. Toen ik klein was, moest je de merknaam van een trui gaan zoeken in de kraag, aan de onzichtbare binnenkant. Tegenwoordig draag je een trui met de merknaam er in koeien van letters op, zo de wereld duidelijk makend, dat jij je dat merk kunt veroorloven. Opbieden tegen elkaar is immers zo leuk ! En daar maken de merken handig gebruik van !

Ik koop kledij waar geen merk op staat, of maar ik kleine lettertjes, en liefst van vorige jaren, want die zijn beterkoop. En als ik een kledingstuk dat ik nodig heb op de rommelmarkt zie, dan koop ik het daar, nog goedkoper. Want ik koop die kledij functioneel, om me te bedekken en me warm te houden, of voor in de zomer, omdat het lekker fris is. Meer interesseert me niet. Mijn auto is ondertussen meer dan 10 jaar oud, en hij bolt nog steeds goed, dank u. Als ik ooit besluit er een nieuwe te kopen, dan zal dat zijn omdat het nodig is, of omdat er eindelijk auto's zijn die werkelijk minder vervuilend zijn. Want het milieu dat is een ander zorgenkind van me.

Dat milieu is immers net zoals het mensDOM, het slachtoffer van de (over)productie.

Als vakbonden willen we momenteel vechten voor het behoud van het welzijn van de mens, en dat is een nobel iets. De huidige regering, in dienst van het kapitaal, wil vooral de grootbezitters nog meer bezit laten verwerven. Daartoe willen allen in feite bekomen dat er voor iedereen veel werk is, en de werkende klasse wil dat dit werk goed wordt betaald. Maar kan dat eigenlijk nog wel ?

Niet meer op de manier die we nu kennen. We moeten af van het idee dat onze economie moet blijven groeien. We moeten dit idee helemaal anders gaan invullen. We moeten weer gaan kiezen voor het vervaardigen van degelijke producten, die lang meegaan en die hersteld kunnen worden, en we moeten het idee van inkomen los gaan zien van het idee der stijgende productie.
Ik ben geen deskundige, en kan u daar geen oplossing voor bieden, maar met mijn gezonde boerenverstand zie ik wel in dat de weg waar we nu aan timmeren niet de juiste is ! Het kan niet de bedoeling zijn dat we producten gaan maken waar we het vlug stukgaan inbouwen !

Hoog tijd dat we heel het systeem eens opnieuw gaan uitvinden, en hopelijk zonder dat de ene partij de anderen eerst de kop moet inkloppen. We moeten zorgen voor een maatschappij waarin het goed leven is voor iedereen, én voor de Aarde waarop wij leven, om dat leven en die Aarde in stand te houden !

tot de volgende ?

dinsdag, november 25, 2014

Kapoentje

Gisteren zijn we 's morgens dus naar de dokter geweest, voor de jaarlijkse controle, en alles was in orde... Ik wou dat we ook al zo ver waren voor de rug van Anny...
In de namiddag kwam Louis, van OKRA, met het jaarverslag van de beweging in ons mooie Mater. Ieder jaar moet ik, in mijn ambtskledij als Sinterklaas, ook het jaarverslag brengen. Ik vind eerlijk gezegd dat dit niet helemaal samen hoort, maar traditie is traditie, dus hoort het bij mijn taak.

Nu zou je denken dat het bezorgen van een jaarverslag een kwestie is van een paar minuutjes, maar nee hoor, we zetten ons daarvoor ne keer. "Drinkt iet Louis?" "Nienok, jongne, 'k em just kaffee gedronken" "Ne dreupel,""Awel ja, dat zou wel kunnen"...
Het werden er twee, want dreupels maken de tong los, en Louis is een gezellige prater, en bij ieder punt van het jaarprogramma moest er uitleg komen... En op het laatste komt er nog een oproep voor medewerkers... "Hebde gullie dat ook zo moeilijk ?" Ja... en dan eens horen hoe zij dat aanpakken, dan mijn visie daar op (en ik ben onder meer ontlener van een idee van Koen Browaeys, die nog beroepshalve actief is in "het bewegen"...)(Merci, Koen!)

Toen hij weg was, zat ik daar met mijn jaarlijkse probleem... Je moet toch ook Sinterklaas zijn, en niet alleen voorlezer van het jaarverslag... En dus moet je weer even iets uit je mouw schudden, iets waar de mensen van wakker liggen, of iets om te lachen, of misschien van alle twee iets... Ik ben er nog niet uit. Ik heb wel al een vaag idee, maar ik moet het nog uitwerken, en zien of het dan inderdaad grappig is en niemand kwetst. Want soms kun je grappig zijn en onbewust iemand kwetsen, op een manier die je niet voor mogelijk acht.

Eigenlijk is dat stukje de reden van de titel van dit blogje... na Sint Niklaas komt Kapoentje... Net zoals in het liedje. En OKRA legt dan wel wat in de schoentjes... Want we krijgen dan allemaal wat speculoos en enkele chocoladepeeties... (Da's Oudenaards ! ne peetie is een ventje, een manneke, een pee-tje) en wat Niknakjes (Picnikken voor wie liever het andere merk noemt), en wat Lievevrouwkes (die snoepjes hebben een naam, maar ik kom er niet meteen op, maar ze hebben meestal het model van een beeldje van Onze Lieve Vrouw... een wat bizarre devotie ? van daar Lievevrouwkes...)

Dit jaar moet ik maar één keer optreden, want ik ga dit jaar niet naar de academie, en dus moet ik daar niet optreden.

Sinterklaas bij OKRA is heel anders dan bij de kinderen. Veel minder serieus, als je het goed bekijkt, eigenlijk omgekeerd van wat normaal zou lijken. Gewoonlijk ben je bij kinderen iets losser, iets speelser, maar als Klaas is het een bloedserieuze taak... Zeker bij de hele kleintjes.

Ik zal het wel een beetje missen, want ik doe dat wel graag. Ik was nog geen 18 jaar oud toen ik voor de eerste keer Sinterklaas was... Dat was in de sociale school, eerst voor de studenten, en dan in een lagere school die daar net om de hoek lag, een schooltje met enorm veel migrantenkinderen... Die veelal heel verwonderd waren over de figuur van Sinterklaas... In hun religie is dat er niet. Maar misschien hebben ze daar ook wel iets in die zin? Misschien ter gelegenheid van het Suikerfeest ?

En zo blijft een mens bezig... Maar stel je eens voor dat dit er allemaal niet is ! Hoe vervelend zou het leven dan wel niet zijn !
Ik kan me niet voorstellen dat ik een hele dag zou zitten met mijn duimen draaien ! Ik MOET bezig zijn ! Ik heb het al menig keer geschreven en zelfs gepredikt, bezig zijn is de beste pijnstiller ! Maar ik heb het ook niet in me om daar maar te gaan stilzitten ! Gelukkig heb ik vele hobby's. (te veel?), en je zit momenteel te genieten (?) van één er van, het maken van een (bijna) dagelijkse blog.

Al moet ik zeggen dat ik de laatste tijd wat minder bezig ben. En dat heeft onder meer te maken met  de rugpijn van Anny. Want veel dingen die ik als hobby doe, veroorzaken veel vuil, en kuisen kan ik haast niet aan (door mijn eigen rug) en nu kan Anny het ook niet meer, dus hou ik me in, en durf ik niet ... Eigenlijk is het een beetje gek, want dat bezig zijn is eigenlijk goed voor mij, en ik durf het niet doen om Anny te sparen. (Ik slik onder meer daardoor ook weer meer pijnstillers.)

Mizerie, mizerie zou Fernand zeggen...

tot de volgende ?  (Een foto van vorig jaar, bij de kinderen in de academie...)


maandag, november 24, 2014

Staking !

Vandaag is er de eerste stakingsdag in ons landje... Ik hoop dat de staking een echt succes is, en dat het een duidelijk signaal is aan die oenen van politici !
Ik hoop ook dat er geen gewelddaden komen...
Uit mijn ervaring zou ik zeggen: "Het is te hopen dat de politie op een verstandige manier te werk gaat !"

Ik heb hier verscheidene stakingen gekend, en zelfs mede ingestaan voor de organisatie er van. Vooraf kregen we dan bezoek van de BOB (De Belgische Opsporings Brigade), en ik ben altijd eerlijk geweest tegen hen, en heb altijd een goede verstandhouding met hen gehad.
Als ik zeg dat ik hoop dat de politieagenten verstandig zijn, dan weet ik dus waarover ik praat. Ooit maakte ik mee aan een bedrijf, dat een jong agentje, het nodig vond om te gaan roepen en gaan trekken aan mensen van het stakingspiket en stakers. Ik zag zo de temperatuur stijgen ! Ik ben naar een telefooncel gehold (toen waren er nog geen GSM's), en heb contact opgenomen met de commissaris. Meteen heeft die het agentje opgeroepen en weggestuurd, weg van die plaats, en er een meer ervaren agent laten komen postvatten.

Op die manier was het brandje meteen geblust.
Ooit maakte ik mee, bij een staking van de betoncentrales, dat een klein bedrijfje, die haast volledig met familieleden werkte, het werk ging wegpikken van het bedrijf in staking. De arbeiders pikten dit niet, want ook al staakten ze, ze staan voor hun bedrijf en voor hun werk. Toen daar onrust dreigde te komen, heeft de politie een tussenkomst gedaan bij het kleine bedrijfje, en het bedrijfje stopte ook het werk.

Ik bedoel maar, de politie moet vooral optreden om de gemoederen te kalmeren, voor aleer er moeilijkheden ontstaan. En zij moeten dat doen zowel voor de bedrijven als voor de arbeiders.

Ik heb nooit echte moeilijkheden gekend, hier in onze regio, mede dank zij de goede verstandhouding met de politie en de rijkswacht.
Een staking doe je niet lichtvaardig ! Ik ben steeds uitgegaan van het idee dat een staking het laatste middel is. Als je echt muurvast zit in de onderhandelingen, dan kan een staking de oplossing bieden. Hier hebben we echter te doen met een speciale soort staking. We staken in feite niet zozeer tegen de bedrijven, als wel tegen de regering. De bedoeling is dat we duidelijk maken dat we desnoods het land kunnen ontwrichten, als zij ( de politici) niet op een rechtvaardiger manier omgaan met de rechten van de werkende mens (en de zieken, en de werklozen en de gepensioneerden...).

Staken is niet leuk. Een staking is een wapen, en een wapen gebruik je maar als het echt niet anders kan. Dat de mensen massaal dit wapen grijpen, is op zich al het bewijs dat de regering te ver gaat, en zeer onrechtvaardig is in de manier waarop ze proberen te saneren.
Iedereen is zich bewust van het feit dat saneren niet leuk is, maar je moet de lasten verdelen, niet alleen leggen op de schouders van de kleine man.
Ik heb het al geschreven, en ik schrijf het terug: cadeautjes geven aan het patronaat brengt niets op, buiten meer winst voor die bedrijven. Als er geen waterdichte waarborgen zijn op meer tewerkstelling, dan zijn het gewoon cadeautjes... en voor de werknemers inleveringen !

Hopelijk zijn er dus geen moeilijkheden, en ik hoop nog veel meer op een spoedige oplossing in die zin dat er rechtvaardigheid komt voor iedereen !

tot de volgende ?


zaterdag, november 22, 2014

Alost

(Stom mopje: Een auto gaat langzaam naast een fietser rijden, en roept door het raampje: "Alost ?" Waarop de fietser antwoord: "'k Weet het, ik heb hem al drie keer opgepompt !")
Als dit mopje onverstaanbaar is voor de Nederlandse lezers, dan wil ik verduidelijken dat in ons tweetalig landje (eigenlijk drietalig !!!), men ook de namen van de gemeenten vertaalt, en Alost is het Frans voor het Vlaamse Aalst...

We zijn dus vandaag naar Aalst geweest, in de Florahallen was er rommelmarkt... En het was er niet koud, want blijkbaar is er chauffage, en kan ze branden.

De man die nu de rommelmarkt organiseert sprak ons aan toen wij naar buiten gingen. Het blijkt dat hij in Mater woont, in Duisbeke, een paar kilometer van hier !

Deze rommelmarkt was in het nieuws gekomen, want blijkbaar was het nu een nieuwe uitbater, en de oude uitbater vertelde overal rond dat de markt niet doorging. Wel dus... en het is een mooie markt, ik zag er heel wat moois, maar niets wat me interesseerde als verzamelaar.

We zijn voor het eerst weer langs de gewone weg er naar toe gereden, want er waren al een hele tijd werken aan de gang. Ik had vanmorgen eens gecomputerd, en daar las ik dat de weg vrij zou zijn, en het was juist ! Alleen de doorgang naar Lede is nog onderbroken, maar er is een omleiding voorzien.

Het nieuw aangelegde kruispunt is veel beter dan vroeger, het verkeer gaat er merkelijk vlotter, en ik denk dat het op de werkdagen toch wel wat zal schelen, want er was daar bijna altijd filevorming.

In het terugkeren was de baan weer op zijn best... Er staan langs de weg een deel grootwarenhuizen, en het verkeer van en naar die dingen maakte dat het hier en daar behoorlijk gevaarlijk was. Een wagen voor me ging plots, zonder enige zichtbare reden op de rem staan, en reed na enkele seconden weer door. Had ik een tel onoplettend geweest, dan had ik prijs ! In het weekend zie je soms gekke dingen op de weg !

Ik denk dat je een paar dagen de blog zult moeten missen... Morgen gaan we naar de kleinvee-tentoonstelling in Affligem, en maandag moet Anny naar de specialist. Niet voor haar rug, maar voor de opvolging van de operatie van een paar jaar terug...

tot de volgende ?

vrijdag, november 21, 2014

diversiteit

Ik heb er reeds enkele malen over geschreven, toen ik klein was zat er op de markt een zwarte evenmens (ik mag niet meer neger schrijven!), en dat was toen nog een bezienswaardigheid. Op de Wereldtentoonstelling te Brussen in 1958 kon je gaan kijken naar een heel nagemaakt dorp met zwarte evenmensen...

Kortom, op dat moment was er bij ons nog helemaal geen sprake van vreemdelingen die hier kwamen wonen. We hadden  (ik ben van Oostende) uiteraard ieder jaar massa's toeristen over de vloer, maar dat is iets anders.

In de streken met koolmijnen had men wel al te maken met gastarbeiders, in den beginne waren dat vooral Italianen en Spanjaarden, maar al gauw kwamen er ook mensen uit de Mahgreb regio...

Zolang de mijnen draaiden hadden we ze broodnodig, want dat was een werk waar niet veel Belgen nog toe bereid waren... En niemand zag er dan ook een probleem. Toen de mijnen sloten gingen die mannen echter niet terug naar hun thuisland. Ze waren ondertussen hier gesetteld, hun kinderen hadden hier school gelopen, een heel pak was ondertussen Belg geworden, en velen er van wisten uit ondervinding dat het leven hier veel beter was dan in het thuisland, en bij ieder bezoek aan hun verre familieleden, maakten ze reclame voor ons landje, en er kwamen steeds meer en meer van die mensen naar hier.

Na een tijdje kwamen er wetten om die invoer te beperken en te regulariseren, maar door de onrust in heel veel landen op deze aardkloot, waren er heel veel die hier als vluchteling kwamen, en zeg nu zelf, kun je nu mensen terugsturen naar de dood ?

Hoe kun je, als mens weigeren dat ze hun gezin hier naar toe haalden? Nee, dat kun je niet, dat is niet humaan. En zo kwamen hier uiteindelijk een heel pak mensen onze al dichtbevolkt landje vervoegen.

Zolang alles goed gaat, iedereen werk en behoorlijk inkomen heeft, is er geen mens die daarvan wakker ligt, maar eens er werkloosheid heerst, de armoede dreigt, dan zien we het altijd weer terug opdoemende spook van het racisme weer te voorschijn komen. De werkloosheid is dan de schuld van al die gasten die hier niets te zoeken hebben, al de misdaden worden door hen gepleegd, alle werkloosheid en alle mutualiteiten worden door hen leeg gegeten, en ga zo maar door...

Bijna iedereen wordt in meerdere of mindere mate door dat racisme aangetast ! Als je de krant openslaat om je dagelijkse misdaadverslag te lezen, dan staat daar telkens bij dat de dader van vreemde origine is... Als het een wasechte Belg is met een Belgisch klinkende naam, dan staat er niets bij.
Maar op de duur kun je haast niet anders dan op die manier de indruk krijgen dat het altijd of bijna altijd die vreemdelingen zijn die de misdaden doen. En misschien zit daar zelfs iets van waarheid in, maar er zit ook een zekere logica in. Die soort van misdaden (diefstal, diefstal met braak, met geweld) wordt meestal gepleegd door mensen die laaggeschoold zijn en/of arm zijn. De grote groep vreemdelingen zijn veelal, door diverse redenen lager geschoold dan de Belgen... (Onder meer door de mindere kennis van de taal, door het feit dat ze thuis minder gesteund worden (armoe en geen idee van de waarde van scholing))

Niet allemaal, maar een groot deel van die vreemdelingen zien er ook anders uit, en zijn dus heel makkelijk te herkennen. Bovendien groeperen ze zich, en vallen ze op door het spreken van een andere taal. Veelal hebben ze dan ook nog een andere religie, en waar bij ons de religie iets voor binnenskamers is, tonen zij hun religie ostentatief.

Ze zijn dus heel goed herkenbaar...

Een heleboel van die kenmerken waren ook de basis van de Jodenhaat...

En laat ons eerlijk zijn, onze reacties zijn ook veelal te vergelijken !

Als we naar de streken gaan waar eertijds de mijnen waren, dan zien we dat die Spanjaarden en Italianen allang geïntegreerd zijn... Maar laat hier eens een Italiaanse ploeg komen voetballen, dan zijn plots al die mensen, die al twee, drie generaties Belg zijn, plots weer Italiaan. Je doet je aard niet af zoals je hemd, er blijft heel, heel lang iets van hangen.

Integratie is heel belangrijk, maar ook met integratie blijf je zitten met de volksaard. Waar echter die Italianen en Spanjaarden van toen, stilaan gaan uitzwermen, niet meer in groep wonen, daar vermindert die oude volksaard, daar huwen ze meer met mensen uit niet-eigen volk, en verwatert langzaam dat oude Nationale gevoel. Toen ik in Loppem woonde, had ik een vriend in Brugge, hij noemde Biggler, en zijn vrouw was een Diaz... Zijn naam toonde dat hij wellicht Engelse voorouders had, en zij Spaanse, maar daar wisten ze niets meer van, en ze waren even Vlaams als u en ik. (Er zijn sterke aanwijzingen, dat mijn naam eigenlijk ook van Engelse origine zou zijn: Goodrich, en dat zou dateren uit de tijd van Karel de Grote...)

Ik wil maar zeggen, wie van ons kan zeggen dat hij op en top van Zuiver Vlaams of zuiver Waals bloed is ? Wellicht niemand meer.
We hebben dan ook geen poot om op te staan als we rassentheorieën gaan spuien !

Als er hier in onze wijk één gezin zou komen wonen van vreemde origine, dan zou de integratie veel sneller verlopen, dan als er plots een tiental families kwamen. Omdat die tien gezinnen onderling veel meer contact zouden hebben dan met ons. (De Belgen in den Kongo zochten ook elkaar op !).
Dat bewijst dat we moeten pogen die mensen werkelijk aan te trekken, er mee te praten, er echt mee samen gaan leven. Ze betrekken in het leven van de gemeente. Ze uitnodigen om deel te nemen aan het leven van onze gemeenschap.

Makkelijk ?
Nee, op je krent blijven zitten is veel makkelijker !
Maar eerlijk, ik heb nog maar één keer gehad dat zo'n vreemde medemens niet vriendelijk was... Al de anderen, en dat zijn er heel veel, die waren heel vriendelijk. En als ik naar de Marokkaanse winkel ga in Ronse, dan word ik er ontvangen als een koning, in mijn eigen taal, soms doorspekt met een Frans woord, maar ze doen hun best. Ik vind het er aangenaam winkelen, en ik leer er heel wat producten kennen, die ons al zo weelderig leven nog verrijken !

Sluit je niet af, laat je niet meesleuren met dat racisme !
(Denk dat het allemaal fantastische voetballers, atleten, wielrenners of zo iets zijn, want daar heeft de doorsnee Belg dan helemaal geen moeite mee om ze op te nemen als "Belg"...)

tot de volgende ?