maandag, augustus 31, 2015

Kort

Vandaag wordt het een klein, kort blogje... Om diverse redenen: ik moet straks naar de vergadering van het dagelijks bestuur van Ziekenzorg, ik heb verdomd veel pijn (Het slechte weer ?), en ik heb nog heel wat ander werk, onder meer een artikel schrijven voor Houvast...

Nu ja, dat zijn allemaal niet uw, maar mijn besognes.
Eergisteren was er rommelmarkt in de Stationsstraat in Oudenaarde, waar we 3 jaar hebben gewoond. Verschrikkelijk wat er allemaal is veranderd, vernietigd, afgebroken, vervangen, en van bestemming is veranderd... We herkennen meestal nog wel het gebouw, als structuur, maar dat is zowat alles. Het huis waar we ooit woonden is al lang verdwenen en is een parking geworden.
Het was wel een mooie rommelmarkt. Maar we hebben niets gekocht. Wel kreeg ik de belofte van twee marktkramers, dat ik binnenkort heel wat prijzen mag verwachten voor Ziekenzorg.
Gisteren zijn we naar Nevele gegaan, een grote rommelmarkt, maar ook hier niet lucratief. We kochten wel een Afrikaans beeldje, geen echt oud exemplaar, maar wel mooi gesneden. Ik kocht het vooral omdat het origineel model stond voor een postzegel van België, héél héél lang geleden. Toen ik dat zei tegen Anny, herinnerde ze zich dat meteen... Het beeldje leek haar ergens vertrouwd, maar ze kon het niet meteen plaatsen.

Het wordt deze week meer dan druk, dus niet schrikken als het blogje er soms niet komt. De agenda staat helemaal vol, met allerlei zaken.
En volgende week is het al niet veel beter.

Verder gaat alles goed met ons, en we hopen van u hetzelfde !

Tot de volgende ?

vrijdag, augustus 28, 2015

Onze naasten komen wel heel dichtbij...

Mijn moeder is geboren op de vlucht (1914)... Wellicht kwam ze iets te vroeg ter wereld, want "ze kon in Peetje zijn klomp liggen"...
In 1940 zijn ze weer op de vlucht gegaan, en toen ze terugkeerden na het eerste bruut geweld, was heel hun huis leeggeroofd. En passant werd de woning ook nog eens plat gebombardeerd, en op het einde van de oorlog, werden ze nog eens plat gebombardeerd...

Ik ben pas in 1946 geboren, dus na de oorlog... Maar ik herinner me nog de paniek toen de oorlog er kwam in Korea. Onlangs heb ik nog enkele stukken Sunlight (zeep) in mijn handen genomen, restanten van de stock aan zeep die ons moeder had gekocht bij het uitbreken van dat verre geweld.

Misschien komt het daardoor dat veel mensen van mijn leeftijd en ouder, heel anders kijken naar de vluchtelingen van nu. Wij hebben het zelf of meegemaakt, of honderden verhalen er over gehoord. (Hoe ons moeder erf overstak om een koe te gaan melken, omwille van de wenende kinderen (wellicht waren daar dan mijn broer zaliger en mijn oudste zus bij...).)

Oorlog, vluchten zijn begrippen die ons niet helemaal vreemd zijn. Ze behoren tot onze vroegste herinneringen en tot de vele familiale overleveringen.
Gelukkig heb ik nooit zelf een oorlog meegemaakt. Niet dat er ooit een moment van vrede was op onze wereld, maar al die oorlogen waren ver  weg. Het dichtst waren we nog betrokken bij de onafhankelijkheidsstrijd in onze voormalige kolonie, en we baden in de kerk voor de slachtoffers onder de burgers en de geestelijken.
Maar voor de rest ? Allemaal de ver van mijn bed oorlogen....

Dat maakt dat mijn kinderen zich alleen de verhalen van hun grootmoeder herinneren, en die werden dan al veel minder vaak verteld, en mijn kleinkinderen hebben er geen idee meer van wat oorlog eigenlijk wel is...

Oorlog, dat is niet de overvliegende tuigen, den passerende soldaten, oorlog, dat is het geweld, de onderdrukking, de ellende, het gebrek aan eten, aan medische verzorging, de voortdurende angst. Het niet weten wie je vriend is of je vijand. Wie heult met wie?
Oorlog dat is het stilvallen van wat wij "de maatschappij" noemen. Niets is nog normaal. Er is geen school meer, geen opvoeding, maar een oorlogsopvoeding, een opvoeding van overleven.

Onze ouders, onze grootouders en de meeste generaties voor hen hebben oorlogen gekend, hebben oorlogen ondergaan. Er zijn niet vaak zo'n lange periodes zonder oorlog geweest in Europa, en toch is het niet iets wat hoort bij het normale bestaan. Oorlog is steeds een uitzonderingssituatie geweest, en zal het altijd zijn. Een periode waarin alle normale zaken stilvallen en vervangen worden door noodoplossingen, en de tijd grotendeels gebruikt wordt in functie van de voeding.

Geen wonder dat mensen vluchten voor de oorlog.
Je vlucht ook nooit voor je eigen oorlog, oorlog is nooit eigen. Oorlog is iets wat opgedrongen wordt.
Oorlog is iets wat je willens nillens ondergaat.

De oorlog waar wij nu de duizenden vluchtelingen zien, is niet hun oorlog.
Om heel eerlijk te zijn... het is veel meer onze oorlog dan de hunne.
Het is allemaal in en rond de aardolie.
Het is allemaal ten gevolge van onze bemoeienissen in het verleden en nu nog.
Ik weet niet, niet van u, niet van mij, maar van het rijke westen, en daar zijn wij een deel van, en daar leven wij mee van de weelde die is opgebouwd dank zij die aardolie en onze greep er op.
Er komt uiteraard nog veel meer bij kijken, maar die aardolie lijkt wel de bron van het geheel.

Zoals mijn grootouders en mijn ouders zijn daar nu die duizenden op de vlucht... Mocht het morgen vrede worden, dan zullen er velen terugkeren naar hun heimat, maar net zoals in ons eigen verleden, zullen er velen blijven wonen in hun nieuwe vaderland. Heel velen onder ons hebben nu nog familie in La Douce France, restanten van de vluchten van toen. En hier in Mater zitten nog steeds afstammelingen van West- Vlamingen die in de eerste oorlog deze richting uit gesukkeld waren.
Volksverhuizingen zijn niet nieuw, en hebben hun invloed gehad op heel onze beschaving heel ons bestaan... De Hunnen, de Germanen, Mongolen...de Vikings... In de geschiedenis worden ze veelal veroveraars genoemd, maar veelal waren het gewoon grote groepen die uitgehongerd op zoek gingen naar voedsel.

Leuk is het allemaal niet, maar nog minst van al voor de vluchtelingen zelf.
Ik denk dat we geen andere kans hebben dan helpen, dan opvangen. Het alternatief is dat ze uiteindelijk massaal, als een zee over ons heen gaan spoelen... (Kan men binnen een paar eeuwen van hier lezen over de inval van ... Terwijl het gaat over mensen met honger, mensen met angst, mensen die zoeken te overleven, te leven...

Als ik de beelden zie op TV, dan denk ik aan ons moeder, met twee kleine kinderen op de vlucht...
Moesten we dat eigenlijk niet allemaal doen?

De foto: Belgische vluchtelingen in 1914...
tot de volgende ?


donderdag, augustus 27, 2015

triestig weer

Gisteren zat ik met de diarree... Niet erg, maar het wilde maar niet stoppen. Vannacht heb ik - om toch een beetje te kunnen slapen - een pilletje gepakt.
Maar met al die dingen lag ik in bed, te luisteren naar de wind en de regen, zag ik de overgordijnen, ondanks het gesloten rolluik, regelmatig opbollen bij hevige wind. (Het raam staat in de "kantelstand", zodat we, ondanks het weer, nog steeds wat frisse lucht binnenkrijgen.)

Deze namiddag is er vergadering in Oudenaarde voor Crea, en nadien gaan we nog eens samenzitten om de redactie voor te bereiden voor een volgend artikel in Houvast...
Buiten lijken we wel herfst, het blijft donker. De lucht is grauwgrijs en dreigt met regen.

Nu ja, we hebben een mooie zomer gehad, met heel wat warme dagen, maar regen steekt zo rap tegen hé? Ik kijk hier uit over een quasi dood veld... Sinds de erwten geoogst zijn, ligt het veld hier braak. Op een plaats is er wat groen opgekomen, maar de rest van het veld blijft kaal, het lijkt haast een woestijn. Ik vind dit niet normaal. Waar is het onkruid, waar is het leven van de grond ?

Alles is dood.

Wat doen we toch de wereld aan?
Geen leven meer op en in de grond.
Alles vergiftigd en verhard onder de druk van de veel te grote en te zware machines.
Toen ons vader nog een tuintje had, voor de deur, aan de overkant van de straat, dan werden nu en dan massa's dode bladeren in de grond ingewerkt, zodat de grond zou verlichten, luchtig worden en poreus, vol leven, vol regenwormen die de aarde doorboorden met ontelbare luchtkanaaltjes. De aarde bij ons was kleigrond, en door de onverdroten arbeid en lichter maken van de grond, werd het stilaan echte tuingrond, licht en mullig. Het kreeg nog niet de kleur, maar wel de lichte structuur van goed bewerkte en doorwerkte grond.
Als ik regenwormen nodig had, dan moest je maar een spade in de grond duwen, en tegen de steel kloppen in een hoog tempo, om de wormen uit de grond te jagen, je moest ze maar op rapen, en in het doosje stoppen waarin wat koffiegruis en bladafval zat. Je was klaar om te gaan vissen.

Je kunt nu in het veld hierover een spade in de grond duwen, en er op kloppen tot je een ons weegt (en in mijn geval zal dat lang duren!), maar wormen zal je niet vangen. Er zijn er geen meer.
Alles is dood.

Herinner je je nog... Vroeger, lang geleden, toen de boer het veld openscheurde met de ploeg, hipten er achter de ploeg kwikstaartjes, we noemden ze peerdewachterkes, om wormen te pikken, die door de ploeg boven waren gekeerd. Nu zie je dat niet meer... Niet alleen zijn de kwikstaartjes zeldzaam geworden, er zitten geen wormpjes meer in de grond.

De grond wordt ook niet meer opengescheurd door een ploeg, nee, nu zijn het vier of zelfs zes ploegen die in één beweging, achter de mastodont van een tractor de grond open rijten, veel dieper dan vroeger, en met veel meer moeite, want waar eerst de zware wieldruk de grond toe perst, moeten de ploegscharen ze met dubbele kracht weer open rijten.

Ik blijf me verwonderen over die onzinnige manier van werken.
De grond wordt steeds minder doorlaatbaar, steeds talrijker zijn de overstromingen, en door het feit dat de regen toch op een of ander manier van het veld moet weg geraken, spoelt het er nu over en neemt in hoog tempo de vruchtbare opperlaag mee. Dan komen de stadsdiensten met een bulldozer de wegen vrijmaken van de dikke laag teeltaarde die op de weg is terecht gekomen, ze komen met grote vrachtwagens met pompen om de riolen weer vrij te maken, en ze graven grote bekkens om het overtollige water op te vangen.

Och, ik weet het wel, de talrijke wegen, de vele bebouwingen van de grond hebben ook te maken met de ondoorlaatbaarheid van de grond, maar het is zeker niet de enige reden, de grootste reden lijkt mij dat de bodem steeds meer en meer dichtgedrukt wordt door steeds grotere landbouwwerktuigen. Ik stelde mezelf al duizenden malen de vraag, of die grote machines wel rendabel waren, of dat eigenlijk wel een verantwoorde uitgave was... Waarom zou de boer in hemelsnaam steeds meer en steeds grotere en zwaardere machines kopen? Onlangs hoorde ik wellicht het antwoord... Zij worden er eigenlijk door het systeem van subsidiëring door verplicht. Als ze niet steeds weer en steeds verder mechaniseren, dan vallen ze uit het subsidiëringssysteem...

Met andere woorden, ook deze misdaad is een politieke moord !
djudedju

Waar zijn we mee bezig ?

Heb je ook al die filmpjes gezien waarop ze de nieuwste landbouwmachines tonen, een machine, groot als een huis, om de tulpenbollen te oogsten, om de aardappelen te oogsten, om de erwtjes in één beweging van het veld te rukken en de erwtjes meteen ook uit de dop te halen, om de bieten netjes gekuist van het veld te halen, om meters breed, in één beweging het graan af te maaien, te dorsen, het stro te verzamelen, en alles netjes af te leveren in de gereedstaande bakwagens, ook al aan grote snelle tractoren...

Waar zijn we mee bezig ?


tot de volgende ?

woensdag, augustus 26, 2015

Pairi Daisa

Gisteren zijn we, met Luc en Rita, nog maar eens gaan slenteren door dit heerlijke park...
We hadden het aquarium nog niet bezocht, dus gingen we daar op ons dooie akkertje naar toe, we waren nog iets te vroeg, dus nog even over het muurtje gegluurd naar de zeehonden en de pinguïns, en dan aan de deur gaan staan, het was bijna tijd...

Op dat uur zijn er nog niet zoveel bezoekers voor het aquarium, zodat we op ons gemak konden genieten van al dat moois. Ik ga niet beginnen met beschrijvingen, je moet zelf meer eens gaan kijken, het is prachtig, vooral de vissen uit tropische zeeën, met hun felle kleuren en bizarre vormen trekken de aandacht, maar gek genoeg sta je ook stil bij de aquariums met ... kwallen ! Mede door de belichting lijken die diertjes haast eerder thuis te horen in een wereld van feeën en kabouters...

Op het laatst zie je ook nog zoetwatervissen, maar eerlijk is eerlijk, daar heb ik al mooiere verzamelingen van gezien.

We zijn dan rustig naar één van de vele plaatsen gegaan waar je aan eten geraakt, hebben eerst door een heel stuk brousse gelopen, getuurd naar vogels en vissen, en plots kwam een luiaard boven ons hoofd voorbij gewandeld. Gekke beesten, brengen zowat hun hele leven door met het hoofd naar beneden, hangend aan die grote klauwhaken die aan hun lange armen zitten.

Rustig gegeten, en dan de rest van de brousse bekeken (hadden we al eerder gedaan, maar je ontdekt er iedere keer weer dingen die je nog niet eerder had opgemerkt). Dan door het mooie park naar de nagelnieuwe loopbrug aan het olifantenpark. Daar zie je pas hoe groot de oppervlakte is die de dieren ter beschikking hebben !
Je hebt er ogen te kort. Aan de overzijde van het terrein zagen we plot het stoomtreintje voorbij sjokken... Aan een olifant ging het héél traag rijden, om de inzittenden de kans te geven goed te kijken en foto's te nemen.

Door het Indische gedeelte terug naar beneden, maar dit keer doorheen de gebouwen. Luc stond op een bepaald moment aan een tak te voelen. "Weet je wat je daar vast hebt?" vroeg ik hem, hij schudde het hoofd."Kiwi's!" oreerde ik, kijk maar, daar en daar zie je er al hangen. Luc en Rita spraken er over dat ze van plan waren dat ook te zetten in hun tuin. Ik vroeg hen of ze al eens gekeken hadden naar de kiwibes, die als plant handzamer is, en niet de ganse tuin door gaat woekeren...

Ondertussen begon ik weer de gewone last te hebben van mijn rug, en diverse keren zijn we gaan zitten, om mij wat te laten bekomen. Eén keer op een bank in blauwe hardsteen (arduin)... "Ne preutekoeler" gekte Luc, allusie makend op een van mijn oude blogjes.

We zijn nog wat gaan drinken in de brouwerij, en dan op het gemak terug naar de auto.

Deze morgen vroeg Anny hoe het zat met de pijn... Ik brom dan wat... Ik heb weer meer pijn dan anders, maar het gaat wel. "We hebben gisteren toch alles heel op het gemak gedaan, zonder ons op te jagen?" "Ja, maar het is zoals altijd, na een inspanning van een halve dag heb ik het wel gehad, dan begint de pijn, en vanaf dan wordt het slechter en slechter..." Het is gek. Wat ik ook doe, na een paar uur houdt mijn rug het voor gezien.

Maar al bij al klaag ik niet, ik heb tijden gekend waar het veel slechter was. Dank zij mijn dagelijkse turnen kan ik nu toch een halve dag uit de voeten. Dat het maar een halve dag is? Ja, dan is het maar zo, ik blijf blij dat ik dat weer kan !

Onze uitstappen naar Pairi Daisa blijf ik heerlijk vinden. Niet alleen voor het prachtige park, niet alleen voor de vele exotische dieren, maar ook voor het gezellige samenzijn met Luc en Rita, twee mensen waar we het echt goed mee doen, en die alle begrip hebben voor mijn kunnen en vooral niet-kunnen.

Het park is ook niet zo ver weg van ons, we zijn er al heel vlug, en dank zij ons abonnement moeten we ook niet aanschuiven om binnen te geraken, we kunnen zo binnen. Ben ik moe, dan zetten we ons op een van de honderden banken in alle modellen, uit allerlei grondstoffen. We genieten van alles wat we zien, staan stil bij een plant of een boom, kijken vol be- en verwondering naar de dieren... Ik heb vol verbazing gekeken naar die enorme grasparkieten die er zaten. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het zelfs voor het Engelse type van grasparkieten, enorme vogels zijn... Misschien komt dat wel door het enorme verblijf waarin ze vliegen?

De vogels zijn er zo met de mensen vertrouwd, dat ik rustig mijn hand tot bij een parkiet kon houden. Het beest keek benieuwd naar die hand, maar vloog niet weg. Heerlijk.

Tot de volgende ?

maandag, augustus 24, 2015

oeie aaie

Na de twee weken gedwongen thuisblijven, zijn we dit weekend voor het eerst weer eens buiten geweest. Nee, geen rommelmarkten ! Zaterdag zijn we naar Hoves (Silly) gegaan, naar de artisanale markt, waar we volop genoten hebben van al het moois. Je ziet er (helaas) niet zoveel mensen echt aan het werk, maar je ziet er wel de vruchten van de creativiteit van veelal gewone mensen. Zoals ieder jaar maak ik me weer de bedenking dat ze hun hobby wel heel duur verkopen. Ik zou dat niet durven, en geef dan ook de meeste van mijn werken gratis weg... "Het is maar een hobby"...
Ben ik nu verkeerd? Of zijn zij het ?

Die markt is redelijk groot, en we waren beiden heel blij dat we weer veilig in de auto belandden ! We hadden alle twee heel veel pijn.
En alle twee dachten we: "Rust roest...letterlijk !"

We kropen 's avonds vroeg in ons bed, want zondag wilden we doodgraag naar...
De Stichting Levend Erfgoed

Zondagmorgen kropen we uit ons bed, en stelden beiden vast dat het redelijk ging... We voelden onze rug niet meer dan anders, wel wat stijf en stram, maar allee...het zou wel gaan zeker ?
Ik deed mijn turnoefeningen, maakte de bedden op, en ging ontbijten. "Zal het gaan?" "Ik denk het wel, ik voel me redelijk"...
Dus reden we de lange weg naar Puyenbroek in Wachtebeke, bijna op de grens met Nederland.

We waren veel langer op baan dan anders, want er was een reuzegrote omleiding... We moesten echt kilometers omrijden, en dan kwamen we uit aan de andere kant van Puyenbroek. "Hier moeten we niet zijn ! Weet je nog? We hebben de eerste keer dat we hier kwamen op deze parking gestaan, en dan "ik weet niet hoever" moeten stappen !" Anny knikte... Dus verder rijden... Pas op zo'n moment valt je op hoe groot het Provinciaal Domein Puyenbroek eigenlijk wel is !!!

Maar we kwamen er, parkeerden onze auto op de juiste parking, en wandelden naar het "Eilandje", waar de tentoonstelling van Levend Erfgoed was, waar we al die Belgische rassen van duiven, kippen, konijnen, honden, koeien, paarden, schapen, geiten zouden kunnen bewonderen.

Aan het eerst kraampje stopten we, aan de stand van Pierlepein, waar ze boerderijen promoten die te bezoeken zijn. Daar vond ik ooit "Kruiden Claus", die heel interessant was als doel van een uitstap met ziekenzorg. Ik kreeg er weer heel wat tips van... 2 Materse mensen ! Onder meer een kweker van geurgeraniums... Dat lijkt me wel interessant, eens horen wat de anderen er van denken? (De man wist zelfs precies waar ik woonde ! Ze zouden wat documentatie bezorgen... Hopelijk vergeten ze dat niet, want wij waren wellicht hun eerste bezoekers...)

We stapten naar de grote tent, bekeken er het tentoongestelde en de tentoongestelde dieren, en gingen ons eens rustig zetten in de cafetaria... Iets drinken en wat rusten. Dan naar buiten, de stand van de dieren die verkocht werden bekijken,
en dan naar de schapen, de geiten, de schapenkeuring... en zo dwaalden we rustig heel dat plein af, bezochten de vele kraampjes met allerlei zaken, zowel om te verkopen als om bepaalde diersoorten of een bepaalde club van...-kwekers te promoten.
Bijna overal wat keuvelen en wat lachen.
Een stuk heerlijke geitenkaas (recht van de hoeve !) gekocht, en dan terug naar de tent, om een broodje te gaan eten.
Nadien nog wat flaneren en naar de standen terug gegaan die ons het meest aantrokken, vol bewondering staan kijken naar die enorme Vlaamse Paarden (met een mooie amazone er op )... nog een bakje lekkere pruimen gekocht, en rustig terug naar de parking en naar huis...

... via een andere kilometerslange omleiding. (We kwamen verdorie op een paar honderd meter van de Hollandse grens !!!)

Deze morgen raakte ik moeizaam uit bed: uitstraling in dat vervloekte linkerbeen... Turnoefeningen deden in het begin pijn, maar ik raakte toch los. Wel blijft mijn been gevoelloos... Hopelijk is het morgen weer OK, want dan trekken we er weer op uit ! (We moeten onze schade inhalen hé !)

tot de volgende ?zaterdag, augustus 22, 2015

22 - 28 september

Niet één, maar meerdere sekten (religies) verkondigen dat de wereld zal vergaan ergens tussen 22 en 28 september. Let op, zo zeggen ze het niet, ze duiden meestal heel precies één dag aan in die periode.
Het zou te maken hebben met de maan.
De ene zegt dat er een meteoor zal neerstorten, de ander trakteert ons op een enorme tsunami, enfin ze bieden keus, maar vergaan doet zij, de aarde...
En we hebben dus niet veel tijd meer om ons in het reine te stellen met onze schepper (mocht dit nodig zijn...)

Ik heb in mijn leven al heel wat van die voorspellingen meegemaakt. En we lopen hier nog.
En NASA zegt dat er geen meteoor op komst is, en een tsunami die heel de wereld overspoelt ??? Kan ik echt niet geloven.

Dus ook nu moeten we ons wellicht niet echt druk maken.

En als die doemdenkers toch gelijk krijgen, dan is dat maar zo. Dan is het allemaal gedaan, of dan begint het betere, het eeuwige leven... Ik weet het niet, en mocht het ooit zo ver komen, dan zal ik het wel zien of net niet.

Ik ben helemaal niet gehaast om dood te gaan, maar ik heb er ook niet echt schrik van. Als het zover komt, dan hoop ik alleen dat ik niet te lang en te veel moet afzien. Ik maak me ook niet echt druk over "Het hiernamaals", of het is er, of het is er niet. Is het er, dan zal ik dat wel zien, is het er niet, dan moet je ook geen schrik hebben, dan is gewoon alles gedaan. Ik hoop dat het er wel is, maar niets geeft ons zekerheid. Dus hopen we, en als de hoop groot genoeg is, dan noemen we dat geloof. In het woord geloof zit immers de onzekerheid vervat. Als je helemaal niet twijfelt, dan pretendeer je het zeker weet, en als je het wéét, dan moet je niet meer geloven.

Maar stel nu...
Stel nu dat NASA inderdaad zou bevestigen, dat een enorme meteoriet recht op ons afvliegt, dat dit onvermijdelijk het einde betekent van de wereld zoals wij die kennen... Wat ga je dan doen?
Nog eens goed gaan eten? Of in een hoekje kruipen en heel je leven overlopen, vergiffenis vragen voor al de kleine onvolkomenheden uit je leven? Gewoon verder doen?

Ik heb er geen idee van. Ik kan me een dergelijke situatie niet indenken. Ik, met al mijn fantasie, loop daar op een muur, het is te groot, te veel omvattend om het in te schatten. Heb je al van die rampenfilms bekeken? Die projecteren het gebeuren altijd op enkele figuren, op enkelingen die de kern van het verhaal vormen, en je ziet hoogstens in de achtergrond de panische reacties van anderen, rook, vuur, water... Maar ook zij moeten zich gaan beperken, en situeren het verhaal op één of enkele punten.

We kunnen het ook niet omvatten.
Zelfs voor mensen uit deze tijd, die de wereld waarop we leven, hebben gezien van uit de ruimte, als die wondere blauwe bal, zelfs wij kunnen ons het idee "heel de wereld" niet echt inschatten. Een deel van ons is al wel eens heel ver gereisd, en heeft een idee van afstanden, maar net dat maakt het inschatten van het geheel nog moeilijker.

De grootste afstand die ik ooit in één etappe stapte was zo'n 75 km... Meer dan 12 uur stappen aan een behoorlijk tempo. Dat is eigenlijk de menselijke snelheid, de menselijke afstand. De wereld dat is meer dan 40.000 km... Het is niet te bevatten, het is niet van mensenmaat.

Hoe meer je op die haast onmenselijke afstanden denkt, van die aarde, die op kosmisch vlak maar een stofje is in vergelijking met andere werelden, sterren... en vooral afstanden.
Dat maakt me nog nederiger, doet me beseffen dat ik nog veel minder ben dan ik al dacht van mezelf... En toch maken we ons zo ontzettend druk over zoveel dingen.
Want de wereld, de echte wereld, onze wereld, dat is in feite ons leven. Ons doen, ons laten, wat we weten, wat we zien (en tegenwoordig zien we ver: tele visie, verzien), maar zelfs die beelden van ginder ver, zien we niet echt als ONZE wereld.  We verduwen het, we willen het niet echt weten.

We leven zo...beknopt, in een cocon, onze eigen cocon.

Zou doodgaan dan het verpoppen zijn?

tot de volgende ?

vrijdag, augustus 21, 2015

nadenken

Vannacht lag ik weer wakker, en op den lange duur steek ik dan het licht aan, en begin wat te lezen, gewoon om mijn gedachten van de slapeloosheid weg te halen.
Ik ben bezig met een van die vele semi-wetenschappelijke boeken die ik heb, en ik las -tot mijn verbazing- dat, als je een steen in het water werpt, die kringen niet bestaan uit zich voortbewegende deeltjes water, maar alleen een golfbeweging vormen, zonder dat het water van zijn plaats komt. Je moet het dus een beetje vergelijken met het slaan met een zweep, dan krijg je daar ook een golfbeweging te zien, maar uiteraard blijft de zweep waar hij is, in je hand.

Dit deed me dan weer denken aan het feit hoe dikwijls ons oog ons bedriegt.
We hebben allemaal al wel van die gekke tekeningen gezien, die lijken te bewegen, al kan dit uiteraard niet zijn, het is ook weer eens ons oog die ons bedriegt... Of die ons iets voorspiegelen wat er niet is...

Maar niet alleen ons oog wordt bedrogen, we worden voortdurend gemanipuleerd en we slikken heel wat dingen voor zoetekoek, zonder eigenlijk zonder de zaken te controleren. Meer zelfs, het is haast onmogelijk om waarheid van verzinsel te onderscheiden, nog meer zelfs, we zijn zelfs geneigd om ons eigen wereld aan te passen aan onze verwachtingen, we liegen zelfs onszelf voor.

Stel, je bent fan van NVA, dan ben je geneigd om alles goed te vinden wat NVA doet, zonder je daar vragen bij te stellen. je hebt immers al je vertrouwen gelegd in die NVA. Ben je echter een tegenstander van NVA, dan ben je geneigd om alles wat NVA zegt of doet te veroordelen als slecht, als leugen.
Dat is niet nieuw. Dat is altijd zo geweest.
We vervormen onze eigen wereld naar onze eigen verwachtingen, en geloven dat dan ook onvoorwaardelijk. Het moet al héél erg de spuigaten uit lopen, vooraleer je je mening verandert. En dan doet zich een bizar fenomeen voor: het vertrouwen is dan plots helemaal weg, en je draait als een blad om, en van adept wordt je plots tegenstander numero uno !

Kortom, het is voor ons heel moeilijk, haast onmogelijk om de echte feiten te zien in de echte context. We krijgen, horen, lezen, zien een vervormde werkelijkheid, en zelfs al informeren we ons in diverse bronnen, we halen er slechts onze waarheid uit. De waarheid die we willen horen.

Met religie kun je jezelf het makkelijkst betrappen op zo'n redeneringen.  Je kijkt naar de TV, en ziet de Tibetaan draaien met zijn gebedsmolen. "Allee, hoe kun je daar nu in geloven? Wat zwaaien met een gebed op papier dat in een molentje zit..." Kijk dan eens om je heen in een bedevaartsoord, waar je geloofsgenoten met een paternoster in de handen oeverloos en gedachteloos steeds weer dezelfde woordenreeks afdreunen, zonder ook maar een moment bij de betekenis van de woorden stil te staan. Ik zie eerlijk niet veel verschil... Maar daar maak je die bedenking niet, want  het behoort tot je gedachtegoed...

Het is heel moeilijk om buiten het eigen opgelegde kadertje te denken, te kleuren.

.....In Google+ zag ik dit beeld...
Kijk, dat is één van die teksten die me echt raakt.
Victor Hugo is al lang dood en begraven, maar heel wat van zijn gedachten raken ons nog steeds. Dit is er één van. En het is nog steeds 100 % correct.
De meeste mensen richten zich hoofdzakelijk naar het materiële welzijn, en zien dat materiële als het "Geluk"...
Het doet me denken aan de reclame van Coca Cola Happines... Net of geluk in dat busje frisdrank zit.

Nee, we moeten ons richten naar het mooie, het goede, het echte, de rechtvaardigheid ... Alleen dan zullen we de vrede in onszelf vinden, als we niet oeverloos het bezit, de rijkdom, de weelde het hebben najagen. Pas dan kunnen we echt een echt onderdeel vormen van de maatschappij. En pas dan is de maatschappij meer dan een groep individu's !

Wie deze houding voor zichzelf bereikt, die zal niet wakker liggen van dik of mager, van rijk of arm, van Christen of Moslim, die zal alleen streven naar vrede in zichzelf, om die vrede uit te dragen naar buiten, naar anderen.

We kennen wel allemaal een of enkele mensen bij wie we ons altijd goed voelen, waarbij we niet pogen onszelf groter, beter, rijker voor te doen dan we zijn. Mensen waarbij we gewoon onszelf mogen en kunnen zijn, zonder hen en onszelf voor te liegen. 
Dat is omdat die mensen de innerlijke rust hebben bereikt.
En dat,
dat is de echte rijkdom !
Het echte geluk !


tot de volgende ?