donderdag, oktober 23, 2014

Het grote bedrog

Heel lang geleden is het geld ontstaan. Heersers lieten muntstukken slaan -gewoonlijk met hun eigen konterfeitsel er op, of dat van goden- die op zich een waarde hadden, en die het systeem van ruilhandel vereenvoudigden. In plaats van een paard te ruilen voor twee koeien en een schaap, kreeg je nu goudstukken waarmee je twee koeien en een schaap kon kopen.
Omdat die goudstukken onderhevig waren aan vervalsingen en aan het "knippen", waarbij men een deeltje van het goud afknipte en het muntstuk verder als volwaardig verkocht, kwam men op het idee om te gaan werken met symbolische muntstukken en symbolische brieven, die de waarde hadden van het goud, die veilig in de staatsbank lag.

Natuurlijk was ook dit systeem niet waterdicht, de staat kon een deel van het goud laten "verdwijnen", of kon meer geld uitgeven dan wat er in werkelijk gedekt werd door het beschikbare goud.

En uiteindelijk kwam men tot een systeem, waarbij men een gecontroleerd bedrag aan geld maakte, die in feite alleen waarde had uit hoofde van het feit dat iedereen die waarde aanvaardde.

Neem nu onze Euro, die heeft waarde doordat iedereen, over heel de wereld, die waarde aanvaardt. In werkelijkheid heeft het niet meer waarde dan de kosten van het (dure) papier en het dure drukken. Er is geen echte dekking meer, de dekking is louter fictief, en gaat over vage begrippen zoals productie, economie en dergelijke.Gaat het hier wat beter, dan is onze munt meer waard ten opzichte van een andere munt, gaat het slechter dan vermindert de waarde. Er zijn ook allerlei kunstgrepen mogelijk waarbij men de waarde van de eigen munt gaat beïnvloeden, en de waarde kunstmatig gaat beïnvloeden, om zo voordelen te scheppen ten opzichte van de internationale economie. (Ik hou het heel simpel om het duidelijk te houden voor iedereen)

Met het opkomen van het elektronische geld (bankkaart en dergelijke) creëert men in feite een bijkomend circuit van geld, maar men negeert dat bestaan officieel, omdat men anders een muntontwaarding veroorzaakt. Maar niemand kan ontkennen dat er tussen het doen van een betaling met de kaart en het werkelijk ontvangen van het geld, er een som geld bestaat die er in werkelijkheid niet is. Jij hebt je goederen ontvangen, en de verkoper heeft een soort belofte dat er betaald is.

Niet zo heel lang geleden heeft iemand dat systeem tot het uiterste doorgedreven en heeft computergeld gecreëerd, de bitcoin. Hij verkocht die bitcoin tegen een betaalde waarde, en gaf de bitcoin een waarde die iets hoger lag, zodat er een alternatieve soort geld en een alternatief geldcircuit ontstond. Momenteel zijn er al banken die de bitcoin als reëel beschouwen en het aanvaarden als echte munt. In feite is de uitvinder er gewoon in geslaagd te doen wat eigenlijk altijd in handen was van de regeringen te verschuiven naar de privaatsector. En als iedereen de waarde van de bitcoin aanvaardt, dan doet hij exact hetzelfde als tot op heden de regeringen deden. Hij geeft zijn munt een bepaalde waarde, en iedereen aanvaardt deze waarde.

Maar eigenlijk is deze waarde dus fictief, net zoals de waarde van de euro, de dollar en de pond louter fictief geworden zijn, en alleen bestaat doordat men die waarde aanvaardt. Wij betalen dus met een gewoon stukje papier waarmee we alleen kunnen betalen omdat de verkoper aan dat papiertje dezelfde waarde hecht als wij er aan hechten, als de staat, Europa, USA, China en alle andere landen aanvaarden als zijnde "de waarde".

Kortom, als morgen iemand met invloed gaat vertellen dat hij die briefjes niet meer aanvaardt, omdat ze niet gedekt zijn, dan heeft hij gelijk, en dreigt het systeem in één klap omver te vallen !

Dat is één deel van het bedrog.

Het tweede deel is minstens even groot, minstens even erg !
Heel onze economie is gebaseerd op een achterhaald systeem. Wij bestaan slechts dank zij een groeiende economie. Stilstaan is achteruitgaan, en achteruitgaan is de ineenstorting. Dat weten we allemaal.

Dus hebben we een systeem waarbij we de economie kunstmatig doen groeien. We creëren nieuwe behoeften, en we maken producten waarbij het stuk gaan gewaarborgd is binnen een bepaalde tijd. Ik overdrijf niet, dat is bewezen.
Je kunt de evolutie van de economie misschien het makkelijkst illustreren met iets triviaals zoals de nylonkousen...
In den beginne was de nylonkous een duur en heel teer ding.
Je was er heel zorgzaam mee, en er ontstond een soort nevenbedrijvigheid, bestaande uit dames die stukke nylonkousen zorgvuldig wisten te herstellen, wat goedkoper was dan het kopen van een nieuw paar kousen.
Dan kwamen er nieuwe soorten van weven en van garens, waardoor de kous sterker werd, en men produceerde die goedkoper. Daardoor viel het beroep van kousenherstellers weg, het was immers goedkoper om nieuwe te kopen.
Men begon de kousen te verkopen in allerlei kleuren, en er ontstond zelfs een markt voor dergelijke kousen in de hobby-sector, want je kon er leuke dingen mee maken.
Dus breidde de markt uit, en kon men meer en goedkoper kousen maken.
Maar hobby kent ook zijn modes, en dus verdween die markt, en dreigde de markt van de kousen verzadigt te geraken. Dus maakte men die kousen fijner, mooier, en eleganter, pushte die door allerlei campagnes, en maakte die dingen zo goedkoop dat ze binnen het bereik vielen van iedereen. En daar ze zo goedkoop waren zagen we dat mensen waren die het niet eens meer de moeite vonden deze te wassen, je kocht gewoon nieuwe.
De enige factor die nu nog invloed had op de massale productie, was de mode-industrie...

Maar het gaat er over dat men de dingen eerst onmisbaar gaat maken, en het dan massaal gaat produceren. Maar dat volhouden kan alleen door te maken dat die dingen heel vlug stuk gaan !

Overdrijf ik ? Kijk eens naar de GSM... Wie had er ooit voorzien dat er een tijd zou komen dat iedereen altijd en overal bereikbaar zou zijn? Niemand ! Ik heb de tijd meegemaakt dat in onze wijk er maar een par mensen waren met een telefoon thuis. Er was voor noodgevallen een publieke telefooncel. Dat is ondertussen verworden tot een object waar je een heel verhaal moet over vertellen om het duidelijk te plaatsen bij je kleinkinderen. ("Oh ja, zoals bij Doctor Who !")
Toen we in 1998 samen naar Rome gingen, keken Anny en ik, stomverbaasd naar al die op straat telefonerende mensen. Bij ons was dat nog uitzonderlijk, in Rome had toen al zowat iedereen een GSM. Ze snorden je telefonerend voorbij op hun Vespa's.
Nu heeft een kind in het eerste studiejaar al een GSM op zak...

Ik vind die dingen relatief duur, maar de levensduur bij de jongeren is minder dan één jaar !

We hebben een economie opgebouwd die bestaat uit wegwerpartikelen, en we putten de mogelijkheden van de aarde in ijltempo uit. We vergiftigen die zelfde aarde, en stouwen haar vol met afval.

Eigenlijk zijn we bezig op een onverantwoorde manier alle middelen uit te putten en een lege toekomst te creëren voor wie na ons komt.

De huidige bewindvoerders (en daarbij denk ik heus niet alleen aan rechts), willen het bestaande systeem in gang houden, en kiezen dus voor een systeem van volledige tewerkstelling, productie, groei-economie... We moeten ons dringen gaan beraden of dat wel het goed antwoord is ! Moeten we niet gaan pteren voor een totaal nieuw maatschappijbeeld, voor een totaal ander idee over de manier waarop de mens kan en moet gaan leven?
Als we producten gaan maken met als hoofddoel het stukgaan, dan is het toch duidelijk dat er iets mis is????

We moeten naar mijn gevoel gaan nadenken of we het wereldbeeld niet totaal moeten gaan herdenken, is het echt nodig dat iedereen gaat werken? Moeten we niet gaan denken aan het toekennen van waarde aan andere zaken, aan andere vormen van bestaan?

Eén ding kunnen we misschien al leren uit de huidige economie: het aandeel van de dienstensectoren is steeds zwaarder geworden. Op zich is dit iets waar geen productie bij komt kijken, men geeft waarde aan het verlenen van diensten. Ik denk dat we misschien ergens in die richting verder kunnen gaan, en terug waarde geven aan dingen die we nu niet meer doen wegens te duur ?
Ik heb de oplossing niet, maar we moeten er dringend naar op zoek, en we moeten dringend de mensheid andere waarden gaan geven !

tot de volgende ?

dinsdag, oktober 21, 2014

m'n nieuwe sletsen

Voor de West-Vlamingen: m'n nieuwe sluffers (sleffers in sommige streken), voor de anderen gaat het gewoon over mijn nieuwe pantoffels...

Ik geloof dat het Picasso was die zei dat ieder kind een kunstenaar was, maar dat het heel moeilijk was om kind te blijven. Die sletsen zijn een bewijs dat ik er in slaag nog steeds een beetje het kind in mij levend te houden...

Ik heb ze gevonden op de rommelmarkt (of waar dacht je?)... Ze lagen in een doos met waar zo wat van alles in lag, en ik zag meteen dat ze naar mij lagen te lachen. Dat waren de sletsen die ik van doen had, nu de koude dagen er aan komen !

Ik vind ze heerlijk grappig, en ik weet zeker dat heel wat mensen die me er mee zullen zien, zich vragen zullen stellen over mijn geestelijke gezondheid... Die is nog steeds in orde, dank u, alleen hou ik er van een beetje buiten de rijen te springen, op te vallen, kortom wat extravagant te doen... Ik zie nu mijn oudste zuster haar voorhoofd in ontelbare rimpels trekken "Wat heeft ie nu weer ?". Niets zusje lief, niets, ik ben perfect gezond (buiten die rug en die nek en die schouder) en er is niets mis met mijn verstandelijke capaciteiten... Ik choqueer gewoon graag een beetje het mensdom, ook al is het maar met een paar rare sletsen.

Eigenlijk is er niet veel raars aan de sletsen op zich, het is eerder dat je ze hier in ons landje niet verwacht aan voeten van beschaafde westerlingen te zien. (Misschien ben ik niet echt beschaafd?)
Mocht je die sletsen zien in hun land van oorsprong dan zou je waarschijnlijk zeggen: "Kijk eens, dat is toch mooi, die typische klederdracht !" en er een foto van nemen. Als je ze hier ziet aan de voeten van een gewone kleurloze Belg van Vlaamse origine, dan kijk je gek op.

Het is misschien ook ergens in mijn achterhoofd, een uitgestoken hand naar onze nieuwe Belgen van Oosterse origine (Al moet ik in het geval van die sletsen misschien eerder spreken over een vriendelijk aanreiken van een grote voet (maat 46))...
Je raadt het al, het zijn dus sletsen die je eerder verwacht in een kasba of in de soeks ergens in Tunesië of Marokko of daaromtrent...

Helemaal in vilt, aan een kant in stemmig grijs, en aan de andere kant (de buitenkant van de voet) in kleurig gevlekt vilt met daarop een kameel, en natuurlijk uitlopend in een spitse punt, die heerlijk omhoog gekruld naar de zon zoekt. Warm ! Ik vraag me eerlijk af waarom ze ginder, in die warme streken net zo'n warme sloefen maken ??? Of is het eerder een isolatie tegen de hete grond waarop ze moeten lopen?

Maar ze zitten heerlijk, en Anny schrikt telkens als ik afkom, want ik loop zowat onhoorbaar rond op die vilten dingen.  Alleen... Ik moet niet vergeten andere dingen aan mijn voeten te doen om naar buiten te gaan. Niet dat mijn buren me niet mogen zien, maar vilt is niet waterdicht, en ons klimaat niet zo droog als dat ginder ver in de woestijn.

Wat die pantoffels ook hebben ? Ze zitten heel ruim ! Wellicht is dat omdat ze niet gemaakt zijn naar het model van de voet, en geen links en rechts hebben, maar gewoon de punt netjes in het midden hebben. Dus moet je wat meer plaats voorzien, anders zitten je grote tenen klem.

Ik weet het, het is een beetje absurd om woestijnkledij te dragen in ons regenland, maar ik vind ze mooi, ze zitten heerlijk en ze zijn warm. Meer moet dat niet zijn.

Morgen moeten we allebei even naar de huisdokter, we gaan om onze jaarlijkse griepprik... Hopelijk kunnen we daarmee de jaarlijkse winterziektes een beetje vermijden. We horen nu bij de "risicogroep", gezien onze leeftijd. Een leeftijd waar ik me nog dagelijks over verwonder ! Toen ik jong was, leek dat zo verschrikkelijk ver weg, dat ik helemaal niet verwachtte ooit zo ver te geraken, en nu ik er ben, lijkt het eigenlijk nog helemaal niets, en mijn jaren in de Chiro lijken nog steeds de dag van gisteren. Gek eigenlijk. Je hebt de leeftijd, maar je voelt je helemaal niet oud. In tegendeel, ik voel me zo jong dat ik het nog steeds heerlijk vind gek te doen, al was het maar met een paar gekke sloefen...

tot de volgende ?

maandag, oktober 20, 2014

"De gerechtigheid"

Al heel wat maanden terug kocht ik op een rommelmarkt twee boeken van Stieg Larson, omdat ik duidelijk op de boeken een 1 en een 2 zag staan... Heerlijke boeken, spannend tot en met... tot ik vaststelde dat er ook nog een deel 3 moest zijn, en dat men de drie samen de naam "De millennium trilogie" had genoemd... Niet dat de boeken niet leesbaar waren zonder deel 3, maar eigenlijk was je heel benieuwd naar de uiteindelijke afloop, wat zou er uiteindelijk gebeurd zijn met het hoofdpersonage...

Dus keek ik op iedere rommelmarkt uit naar "De gerechtigheid"...
Ik zag honderden deel 2 en wellicht duizend deel 1 liggen, maar nooit ofte nooit deel 3, tot gisteren in Merelbeke. Gevraagd wat de dame wilde hebben voor het boek.. 5 euro 3 euro geboden, en het boek gekocht voor 4 euro... En verder gewandeld op roze wolkjes... tot ik een eindje verder op een kraampje deel1, 2 en 3 zag liggen, elk aan de prijs van... 2 eurootjes !!! djudedju, weg roze wolkjes !

Maar eigenlijk is dat typisch voor de rommelmarkt... Als je echt iets specifieks zoekt, dan zie je het niet ! Ooit had ik een nieuwe kachel, toen ik die wilde plaatsen zag ik dat het gat in de schoorsteen eigenlijk zo'n drie centimeter te hoog zat... Ik besloot op de rommelmarkt eens van die glazen pootjes te kopen, die je vroeger onder de poten van iedere Leuvense Stoof zag, en die je op zowat iedere rommelmarkt ziet liggen... Tot ik ze dus wilde kopen, dan vond ik ze nergens meer... Het leek wel of die glazen voetjes spoorloos verdwenen waren uit de wereld... Pas na een paar maand (gelukkig nog voor de winter) vond ik er, die ik naar mijn gevoel veel te duur betaalde...
De week nadien lagen de rommelmarkten vol met die voetjes !! Dat is de vloek van de rommelmarkt.

Op dit moment ben ik op zoek naar zaken, voor andere mensen. Dingen die je wel nu en dan ziet, maar sinds ik ze zoek, lijken ze spoorloos verdwenen. Het lijkt wel behekst. En ik heb het niet alleen voor, als je tegen andere regelmatige rommelmarkt-bezoekers praat, dan hebben zij hetzelfde voor. Ook Anny heeft het al eens meegemaakt. Op een bepaald moment zegt ze dat ze graag zo'n ding zou willen dat Jeroen Meus altijd gebruikt in zijn keuken. Omdat ik niet wist wat ze juist bedoelde, heb ik een paar weken naar Jeroen gekeken en zijn kookkunsten, tot hij nog eens die soort tang gebruikte, en ik het goed kon zien...
Uitgekeken gedurende maaaaaaanden... Op een rommelmarkt in Nazareth (Dat is niet zo ver van hier, en niet in Israël !!!) vonden we eindelijk zo'n ding... Sindsdien hebben we er al overal gezien, en heeft Anny er al een stuk of twee in de keuken.
Maar als je het zoekt, dan is het er plots niet meer...

Gisteren, was het een mooie rommelmarkt te Merelbeke, met heel wat mooie dingen. Onder meer een mooi masker uit Kongo, verkocht door een mooi negerinnetje... Het was geen oud masker, maar het was zeer mooi gemaakt, en zoals het hoorde versierd met kaurischelpen en al wat er bij hoorde. Ze wist niet van welke stam het kwam. Maar ik verzamel geen maskers, dus alleen genoten van het bekijken en van de uitleg (of het gebrek er aan) door een mooie zwarte evenmens. We zagen ook een mooie bronzen vogel met een bel in de bek, het zag er uit als een ornament uit een of andere tempel. Mooi !

Van Merelbeke zijn we naar Bart gereden in Lierde, waar we van het mooie weer hebben geprofiteerd om een lekkere BBQ te houden... Een heerlijke namiddag !

Zaterdag hebben we 37 dozen koeken verkocht, Monique en ik. Alles goed verlopen, maar ik heb nog steeds veel pijn. Gisteren kreeg ik enorme pijn in  mijn schouder en nek. Dat ik rugpijn heb, dat vind ik normaal, dat heb ik iedere keer na zo'n koekenverkoop... Dat is voor mij heel belastend. Maar waar die nek en schouderpijn vandaan komen???
Nu ja, het gaat ook wel voorbijgaan met passeren...

tot de volgende ???

zaterdag, oktober 18, 2014

de muur

de muur van Berlijn
De Chinese muur
Hadrian's Wall
De muur in Jeruzalem
De muur tussen Mexico en de USA
de muur van bieten voor mijn raam
Dit is momenteel ons panorama. (Foto van mijn buur, hij had hem op FaceBook gezet, en ik heb hem eventjes "geleend")

Het is een muur van meer dan 50 meter lang en meer dan 3 meter hoog.
Mooi !
Je hebt er geen gedacht van !

Als ik de uiteinden wil zien, zonder naar buiten te gaan, dan moet ik in de hoek van het raam, tegen het raam gaan staan om het te zien. En dat voor beide uiteinden, alleen moet ik dan wel naar de andere kant van mijn raam gaan staan.
Hoelang dat hier zal liggen?
Hangt van de suikerfabriek af.
Kan maanden zijn...
Kan ook morgen weg zijn.

(Nee, klopt niet, morgen is het zondag)

Een mens vraagt zich af: wat zou er nu gebeuren achter de muur?
Misschien zie je nu wel weer de hazen lopen ? Of misschien ... of...
Je weet het niet.
Als ik het landschap nog eens wil zien, dan heb ik drie opties: of ik ga naar de slaapkamer van Koen en kijk daar uit het raam; of ik wandel tot het einde van de muur en kijk om het hoekje, of ik beklim de muur. Dat laatste zal ik maar niet proberen, bieten zijn nogal rond van vorm, dus is de kans groot dat iedere stap van een halve meter hoog resulteert in een 15 cm klimmen...

Nu ja, we mogen niet klagen, wij horen bij de weinige gelukkige mensen die van uit het raam kunnen genieten van een prachtig zicht op de Vlaamse Ardennen. Dat we er nu even niet van kunnen genieten, is erg, maar het is maar tijdelijk. Als ze hier maïs zetten, dan hebben wij ook enkele maanden geen panorama meer, maar wie in de stad woont, die heeft dat nooit.

Gisteren hebben wij heerlijk gegeten in restaurant Kerkgate, hier te Mater. Ik kan het aanbevelen ! Vraag me niet om het menu hier op te sommen, want voor zo'n dingen heb ik een geheugen als een zeef. Maar het was lekker !

's Avonds heb ik dan niet meer gegeten, buiten een lekkere peer en een handvol noten (ook van mijn buur !), gewoon om mijn pillen te nemen. Want na uren te tafelen heeft een mens geen honger meer, ook al heb je nooit het gevoel "vol" te zitten.

Vanmorgen zijn we dan alle twee uit bed gesukkeld... Alle twee verrekkend van de pijn, want dat zo lang zitten op een stoel is niet aan te bevelen voor rugpatiënten ! En straks moet ik samen met Monique (van Volkegem) koeken gaan verkopen ten voordele van Ziekenzorg.
Ik moet nu de dozen gaan halen... bij Louis, medewerker bij Ziekenzorg en bestuurslid bij Okra, een bezige bij !
(Ik kreeg van hem al een vraag of ik vrij ben op vrijdag 5/12, want dan moet ik weer Snieklaas zijn (zou Toon Hermans zeggen)...
Je ziet, we blijven bezig !

tot de volgende ?

vrijdag, oktober 17, 2014

suikerbieten

Vanmorgen, héél vroeg, werden wij gewekt door het geluid van zware machines en grommende motoren... De vuilkar... nee, dat was vorige week.
Dan viel onze euro ! Ze zijn de bieten aan het uitrijden !
En raad eens waar ze de hoop bieten opstapelen? Juist ja, voor ons huis, al moet ik er eerlijk bij zeggen dat het er naar uitziet dat ze nog meer voor de buur zullen liggen dan voor ons. Maar toch, de helft van ons weidse gezicht op de Vlaamse Ardennen is weg gestopt achter een berg suikerbieten.

Gisteren zijn we weer eens naar het UZ geweest, voor nog maar eens een test... Het ziet er naar uit dat deze tests positief verlopen, dus hopelijk komen we langzaam naar een oplossing. Volgende keer geen test, maar een ontmoeting met de dokter, wellicht om de opties te bespreken... Misschien naderen we de oplossing?

Vandaag kreeg ik een mailtje van Germain, zijn vrouw is ook geopereerd, van glaucoom. Alles lijkt goed verlopen, maar ze hebben een hele lijst mee gekregen van data waarop zij nog maar eens onder controle moeten.

Armand komt binnenkort naar huis, maar blijft verlamd aan de onderste helft van zijn lichaam. Ik vraag me af of Lea dat zal kunnen bolwerken, want het verzorgen van zo'n halfverlamde persoon, dat zal nog niet alles zijn. Hopelijk krijgt ze voldoende hulp van de diverse instanties die daarvoor ter beschikking staan !

Het valt me op dat de drie laatste alinea's allemaal gaan over miserie, en dan heb ik het nog niet gehad over een heleboel andere vrienden en kennissen... Het ergste is dat van Sandra, een vrouw die bijna dag op dag 20 jaar jonger is dan ik ben, en die overleden is (Aan kanker vertelde men mij). Ik heb die dame gekend, een bloem van een dame, niet alleen mooi, maar ook vriendelijk.

Hoeveel familieleden en vrienden heb ik nu al weten gaan... Hoe dan ook, wij zijn nog van de goeie, we zijn er nog. Nog een jaar en oneffen, en we worden -alstgodbelieft- 70 jaar oud, en we voelen ons véél jonger dan dat.

Straks komt er bezoek, en gaan we samen eens eten, je ziet zo dat we bij de gelukzakken horen, we leven nog, we hebben niets te kort, we hebben alleen die pijn die ons remt om nog veel actievere gepensioneerden te zijn.

Ik ga stoppen, straks zijn ze hier.

tot de volgende ?

donderdag, oktober 16, 2014

Centrale verwarming

Bij ons staat de centrale verwarming zo afgesteld, dat het 20° (Celsius) moet zijn. Het is een gevoelige thermostaat, die wakker wordt zodra we onder die 20° duiken, en weer afslaat zodra de 21° bereikt is. Vroeger stond dat ding op 22°, maar bij de actie "Een graadje minder", hebben wij hier meteen maar twee graden genomen. En die 20° is duidelijk genoeg voor ons. Meer hoeft het echt niet te zijn.

Eergisteren is de verwarming voor het eerst eventjes aan geweest. Maar er leek iets niet te kloppen, het lampje van de thermostaat bleef niet branden, of ging niet uit na een tijdje, nee, het bleef wat aan en uit gaan.

Daar het de eerste keer was dat hij weer werkte, na een lange zomer, dacht ik meteen te weten wat er aan de hand was ! De garage geopend, mijn auto buiten gezet, een schroevendraaier genomen, en aan de circulatiepomp die grote vijs losgedraaid (Warm zeg !). Eventjes met de schroevendraaier in dat gat gewroet, en de schroef daar binnen eventjes doen draaien, en bingo, de pomp werkt weer naar behoren. Vijs weer ingedraaid... Verdorie ! dat spel blijft lekken ! Nog eens aangedraaid, niets baat. Vijs weer uitgedraaid en gekeken... Normaal moet daar een dichtingsringetje op zitten, maar dat is verdwenen. Waar is dat kl...ding naartoe ? Ach, daar, op de grond gevallen. Ringetje er op, dichtdraaien, alles ok.

Materiaal weer wegzetten, fiets terughangen, poort dichtdoen. Poort dichtdoen. Poort dichtdoen, eens hard op die knop drukken... niets... Ik probeer het licht aan te doen... niets !
't Is niet waar hé ! Panne van de elektriciteit ?
Eens tot bij de buur, kijken of het bij hem ook zo is... Buur niet thuis. Gebeld naar Veerle, zij heeft stroom.
Kijken in de kast of de "plongs" (smeltzekerheden, van het Frans plombs) niet afgeslagen zijn. Niets te zien.
Djudedju.
Anny kwam kijken... De hoofd"plong"? Nee, die staat toch juist? (Beetje twijfel)
En den dien daar ? Probeer die eens...
Die knop eens naar boven geduwd... Ja ! Het licht brandt, de chauffage slaat aan...
Bij het terughangen van de fiets moet ik wellicht die knop uit geduwd hebben...
djudedju


Bij het weer dat we nu kennen, slaat de verwarming gewoonlijk één keer aan, 's morgens, en voor de rest van de dag blijft het warm genoeg.  Hopelijk blijft de temperatuur nog lang zo, zodat we weer niet veel brandstof nodig hebben. Maar ja, wellicht zullen we geen zomerwinter meer hebben zoals vorig jaar... Toen heeft het niet een keer echt gevroren ! En bloeiden de bloemen heel de winter door. Mijn fuchsia's lijken tegenwoordig bijna bomen in plaats van struikjes...

Zo'n minuutje of wat zonder stroom... dat is niets...
Niets ?
De uurwerken staan te pinken, en moeten weer juist gezet worden, de TV is zijn programmatie kwijt en begint de opstartprocedure, de klokken van de microgolf, van het elektrisch fornuis... Je hebt veel langer werk dan de "panne" duurde...
Dat doet mij op die voorziene sluitingen denken voor deze winter... Drie uur zonder stroom, en dan daarna, alles weer gaan bij regelen. De verlichting van het aquarium gaat ook met een tijdklok. Dat wil dus zeggen dat ik iedere keer het front van het aquarium ga moeten afnemen, om bij die tijdsregelaar te kunnen... djudedju !!! En plots het besef !!! Als ik op zo'n avond toevallig de garage heb opengedaan, dan blijft die poort daar uren open staan !!! Voor alles en iedereen !!! En 's avonds kan ik de rolluiken niet dicht doen... Zitten we daar te kijk met onze kaarsen op tafel !

Een schone uitvinding den heiligentriek... Maar er mag geen panne zijn, of geen verstrooide Toon die met de fiets de schakelaar uit zet !

Tot de volgende ?

woensdag, oktober 15, 2014

Heb je de hemel al gezien?

En dan gaat iedereen het hoofd opheffen en eens staren naar de lucht, of die nu zwaar beladen is met wolken, of heerlijk lichtblauw met aan de weinige wolken mooie witte randjes.
En heel misschien denkt er dan iemand aan de hemel als beloofde eindbestemming voor de braven onder ons. Die gaat dan heel bedachtzaam kijken en het hoofd schudden.

Ik weet niet of we ooit in de hemel zullen geraken, maar ik hoop alvast dat die hemel niet de hemel zal zijn die we leerden kennen in de klas bij de Eerwaarde Zusters... Niet dat ding met alle dagen rijstpap met gouden lepeltjes. Toen leek dat heel wat, want rijstpap die we toen kenden was heerlijk zoet, goudgeel van het pakje vanille en we vonden het heerlijk...
Ondertussen is onze smaak heel wat geëvolueerd ! Niet dat we die rijstpap niet meer lusten, maar toen zaten we nog in de na-oorlogse periode, en was rijstpap een heerlijk dessertje, nu zal geen moeder er meer op denken om eens rijstpap te maken voor de kleine mannen (Moest je eigenlijk wel eens doen ! Het is zo oud en vergeten dat het weer nieuw zal lijken!).

Maar heel ons eetpatroon is veranderd.
Vroeger aten we heel gewone kost, zoals het al generaties bestond. misschien al iets beter dan heel lang geleden, want de mens had het -goddank- al iets beter, en de welvaart was stijgende. Maar we kenden geen vreemde dingen, geen vreemde gerechten (pizza en spaghetti bolognese waren nog onbekend !), we aten volgens het seizoen en wat het veld dan leverde, of wat we konden bewaren door de winterperiode heen.

Waar nu mijn kleinkinderen het gekst van opkijken, dat was dat er in de winter geen of amper eieren waren. En dat we voor de winter eieren inlegden in waterglas, om te bewaren. Dat lijkt hen zo onwaarschijnlijk, dat ze hun opa bekijken op een manier waarop je duidelijk ziet dat ze aan het afwegen zijn of opa het nu meent, of dat hij hen weer eens probeert iets wijs te maken (Opa's doen dat wel eens, en vinden dat reuze-grappig!).

De winterperiode bevatte veel minder verse dingen, zodat ons moeder het nodig vond na die periode iets te doen om het lichaam te ontgiften, en dan haalde ze bij de apotheker (Op het Hazegras, een frêle mannetje, met een fijn brilletje met gouden montuur, waar hij steeds boven keek) die fameuze zilverkleurige pillen die we vreesden als de pest ! Die pillen bezorgden je de diarree en buikkrampen ! Maar moeder vond dat nodig om al het vuil van de winter uit het lijf te jagen. (Als ik nu de alternatieve geneeskunde er op na lees, dan denk ik: "Potdorie, ons moeder had gelijk !").

Maar we hadden dus alleen die echte gewone kost die al vele generaties de kost was van de modale Vlaming, met dat onderscheid, we woonden aan de kust, en konden dus genieten van vis, iets wat in het binnenland een luxe was. En vermits we een tante hadden met een viswinkel was er bij ons wellicht nog iets meer vis dan bij Jan Modaal.

Nu eten we veel meer soorten van dingen. Denk eens aan het fruit ! Aan de groenten !
We eten heel het jaar plukverse dingen, ook al is het met vliegtuigen naar hier gebracht. Ananas was iets wat wij kenden uit doosjes, Nu hebben we ze vers en rijp en vinden dat heel gewoon.

Toen die vulkaan met de onuitsprekelijke naam alle vliegverkeer eventjes lam legde,  toen dacht ik: "Moest dat eens blijven duren, dan zouden wij weer helemaal anders moeten gaan leven!"... Dan zouden al die vreemde dingen er niet meer zijn, dan zou het enorme pakket van dingen die nu zo maar voor het grijpen liggen in de winkels, allemaal weer weg zijn...
En ik vraag me af... Mocht die elektra deze winter wel degelijk nu en dan afgesloten worden, wat zou de invloed zijn op het leggedrag van de kippen ? (Want de dagelijkse eieren worden vooral bekomen door het verlengen van de dag met lampen...)

Kortom, moest er iets gebeuren die een of enkele schakels van dat systeem lam legt... Dan zouden wij misschien een stapje terug moeten zetten naar het eten van vroeger. Misschien zou alles zo duur worden dat we weer eens "patattten in een putje" zouden moeten eten. 
(Die patatten in een putje vonden we heerlijk, maar het was een recept uit armoe... Ons moeder maakte puree en in een pan liet ze boter hazelnotenbruin worden. We kregen een flinke schep puree, moesten daar met onze vork een putje in "metselen" en daar goot ons moeder dan een klak van die heerlijke gesmolten boter in...)
Zouden de kinderen van nu dat ook nog heerlijk vinden?

Op de vraag: Heb je de hemel gezien ? heb ik maar één antwoord: we zijn er al !
Er is nog nooit een generatie geweest zoals de onze, die plukt van alle vruchten die de aarde voortbrengt, zelf in de verste oorden !

tot de volgende ?