dinsdag, september 02, 2014

OK

Vanmorgen moesten we naar de dokter, om ons jaarlijks beetje bloed af te staan om dat dan weer uitgebreid te onderzoeken op van alles en nog wat...
Ik vroeg hoelang dat duurde voor je iets te horen kreeg van dat darmonderzoek... "Oh ja, ik heb daar iets van gekregen..." Als ze het zo zeggen weet je het eigenlijk al, alles is OK... Ik moet dus niet van die olijke pap slikken en twee dagen zonder eten en de laatste dag zelfs zonder drinken ook gaan zitten.... om dan een onderzoek te ondergaan van de darm.

Anny wel, en dat onderzoek, dat was niets, maar die twee dagen zonder eten... Dat is erg.

Maar nu zijn we dus alle twee in orde, althans wat onze darmstelsel betreft.

Bij het onderzoek van deze morgen blijkt dat onze bloeddruk in orde is, onze hartslag ook, en onze longen piepen ook niet... Goedgekeurd voor de dienst.
Anny verwoordde het "De moteur is goed, maar de carrosserie is naar de kloten"... De dokter lachte en zei dat de conclusie juist was...

Met die carrosserie heeft Anny het over haar rug. 't Meisje zat weer te zweten van 't zeer. Nog een kleine twee weken en we mogen naar de pijnkliniek...

Blog-vriend "De Woelmuizenier" had het vandaag over het feit dat Poetin zijn blog ook leest, hij heeft vastgesteld dat er vanuit Rusland heelder pakken mensen blijkbaar zijn blog lezen... Bij mij is het Obama, die me volgt met argusogen, heelder pakken Kamerikanen volgen mijn blog.

Een mens vraagt zich af wie daar in Rusland of in Amerika een blog gaat liggen lezen van een Nederlandstalig iemand... Nu schrijf ik nog wel eens over politiek, maar De Woelmuizenier heeft het vooral over zijn wonderlijke manier van tuinieren... Vermoed men daar een soort geheimschrift ?

Enfin, ik laat het niet aan mijn hart komen... Als ze het graag lezen, ze zijn welkom, en wie weet laten ze de politiek nog vallen op basis van een of andere opmerking van mij, en groeit er nog een goeie uit. En als de Russen geheime boodschappen vinden in de patatten van mijn collega-blogger, dan zou ik hem aanraden er meteen eens een recept bij te zetten van "Hoe maak je echte frieten"... Want wellicht kennen ze dat daar niet. En wie weet zien ze daar een vredesboodschap in... Dat is immers iets wat we nodig hebben, als we kijken naar het gebeuren aan de grens met Oekraïne.

Heb je het ook gehoord of gelezen dat heel wat Imams uit Great Brittain een banvloek hebben uitgesproken over IS ? Zie je wel dat je niet alle moslims over één zelfde kam moet scheren ! De meesten zijn net zoals wij veel meer voor de vrede dan wel voor de oorlog. Ik krijg de seskes als ze die mensen allemaal in het spreekwoordelijke verdomhoekje stampen. Al die vreemden zijn profiteurs, al die vreemden zijn dieven, al die vreemdelingen zijn werkloos, en werklozen zijn lui.

Voor de oorlog waren de Joden de slechteriken, en nu zijn het de moslims... Ik heb schrik van die manier van redeneren. En ik wil het niet over politiek hebben, maar uiterst rechts heeft de neiging met zo'n veralgemeningen te werken. Ik kan het niet helpen, maar dan huiver ik.
Veralgemeningen zijn altijd gevaarlijk !
En uiterst rechts en uiterst links zijn uitersten... en iedereen weet dat de middenweg de beste is. Het best  beantwoordt aan de brede massa...
Een oplossing voor een geschil, is een gevolg van onderhandelen, en proberen een oplossing te vinden die voldoet aan alle partijen... Die oplossing kan er slechts komen, als iedere partij de indruk heeft dat ze iets uit de brand slepen. En dus kom je automatisch ergens in het midden terecht.
Het is geen ideale oplossing, maar het is een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

Als een land geregeerd wordt door een regering die bestaat uit een uiterste, dan kan het niet anders, of je krijgt heel wat ontevredenen. En heel wat mensen die uit de boot vallen.
In de tijd van Thatcher was ik in Schotland. In de regio rond Fort Williams had men dan een werkloosheid van 70 (zeventig !) procent...
Economisch groeide Great Brittain, maar ten koste van een heel pak van zijn eigen inwoners. Om het beleid verder en verder uit te bouwen zette men alles op alles om de tegenpartij (onder meer de vakbonden) monddood te maken. Nu nog zie je in dat land rijke regio's en regio's waar armoede en werkloosheid heel hoog is... Dat zijn ook regio's waar de criminaliteit hoger is, maar who cares, de economie is goed...

djudedju

tot de volgende ?

maandag, september 01, 2014

Heurne

Omdat er 5 zondagen waren in augustus, konden we nog eens naar de rommelmarkt gaan in Heurne. Normaal is dat een redelijk grote rommelmarkt, met meer dan 100 kraampjes, maar toen we er kwamen zagen wij dat het heel wat minder was.
Bij een marktkramer die we goed kennen, vroegen we uitleg en het bleek dat ze daar vorig jaar helemaal uitgeregend waren, en dat het gisterenmorgen om 8 uur weer water ge-go-ten had.... Wij wonen daar in vogelvlucht misschien 3 km van, en wij hadden geen drup gezien, maar natuurlijk, zo'n stortbui op het ogenblik dat de kramers zich aan het installeren zijn, is genoeg opdat er een heleboel meteen weer weg gaan...

Toch was het een leuk marktje, we zagen er verschillende oude bekenden nog van in de tijd dat ik werkte...Natuurlijk volgt er dan een heerlijke babbel. We zagen er ook groene pompoenen, donkergroen. Ze vertelden ons dat dit van Schotse oorsprong is ???

Door al dat gebabbel waren wij toch een heel end aan de wandel, en Anny had er deugd van. We gaan toch iets moeten daar aan doen ! We gaan proberen iedere dag een wandeling te doen. Voor mij is dat wel pijnlijk, maar Anny wil niet alleen gaan wandelen, dus ga ik maar wat afzien voor de goede zaak. Zij heeft al die jaren zo veel gedaan voor mij, ik mag dan ook wel iets doen.

Iedere morgen hoor ik tegenwoordig dezelfde jeremiade: "Ik zou toch zo geren blijven liggen. Dan heb ik geen pijn..." en tijdens het stapje voor stapje de trap af gaande "En zodra ik rechtsta, snijd het weer door heel mijn been "... Als het heel erg is, gaat de pijn soms tot met haar voet. Vooral links, maar soms ook een groot stuk in haar rechterbeen.

Ik wou dat ik wat van de pijn kon overnemen. Zij zit immers al een hele tijd in de periode waarop de pijn alles lijkt te overheersen. En dat is verdomd lastig.

Vandaag is het heerlijk weer. Dat is normaal, de kinderen moeten weer naar school, gaan binnen zitten, en dan is de zon daar. Het lijkt bijna een traditie. Toen ik vanmorgen stond te turnen voor het raam, bekeek ik de vele auto's, en vooral de vele bussen, zowel lijnbussen als schoolbussen, die plots terug zijn van twee maand afwezigheid. In die bussen zie je dan allemaal kinderen, een beetje stilletjes, velen nog met de nieuwe onwennige boekentas op de knietjes.

En straks lopen ze weer op de speelplaats, zoekend naar oude vriendjes of wanhopige starend naar een vriendelijk gezicht. Vooral voor kinderen die voor het eerst in een nieuwe school komen, is die eerste dag altijd een beetje zoeken, een beetje wennen.

Er zijn goede leerkrachten, maar ook leerkrachten die denken dat strengheid en het inwrijven van tucht en straffen de beste methode zijn om "ze" maar van de eerste dag in het gareel te dwingen. Plezant als dat je kennismaking is met de nieuwe school.

Soms heb je dan het geluk van een "brave" broer te hebben, die een paar jaar voor je de school onveilig maakte, en krijg je als welkom "Ach, Johan X ! Broer van Jozef X ?" En jij, onschuldig knikt verheugd ("Ze kennen je broer !") en dan "Zet je hier maar op de eerste bank, dat ik je in de gaten kan houden!"...

De overgang van het lager onderwijs, met één leerkracht voor zowat alle vakken, naar de "grote" school waar haast ieder uur een ander leraar komt lesgeven, en je overdondert met "zijn" uurrooster... En zijn verlangens voor soorten schriften en soorten papier en soort rekenmachine en dit en dat... en jij maar opschrijven... En dan 's avonds je moeder "En moet gij dat allemaal wel ECHT hebben? "... En jij in je eer en je waarheidslievendheid gekwetst, en het was al zo'n moeilijke dag. En dan haastig naar de winkels om al dat materiaal bijeen te zoeken.

En dan kun je je niet ontdoen van de indruk dat er ergens heel hoog boven je hoofd, afspraken zijn geweest tussen de school en de winkels, want kijk, ze hebben juist de goede rekenmachine en juist de goede soort schriften... djudedju (Je bent nu groot en dus mag je al eens (stilletjes) vloeken.)

En 's anderendaags ga je naar de school, beladen gelijk een ezel, met al die soorten schriften en boeken en pennen en potloden en het rekenmachine... Op de speelplaats ken je nu al enkele gezichten, en kun je al eens wat babbelen tegen elkaar. "De diene van wiskunde ziet er maar ne viezen uit, en den diene van biologie lijkt een schuw man..."

En dan krijg je de eerste lessen in totaal nieuwe onbekende vakken... Je bent meteen mee, en voelt je happy, of je snapt er geen jota van, en hebt meteen het gevoel dat dit wel een van die str...vakken gaat zijn, die heel je verder schooltijd je leven gaan verzuren...

Herinner je dat nog ?
Denk dan eens aan je kinderen, aan je kleinkinderen, die vandaag misschien net die zelfde ervaringen  hebben... en als ze vanavond thuiskomen, geef ze dan een dikke knuffel, misschien gaan ze voor het oog wat tegenstribbelen, maar eigenlijk zal het deugd doen... Eindelijk een mens die vriendelijk is en je eens vastpakt...
djudedju

tot de volgende ?

zaterdag, augustus 30, 2014

Kalfaten

Breeuwen.
Met werk en teer de scheepsnaden dichten.
Opknappen
Prutsen
Knutselen.

Vermits er haast geen schepen in hout meer worden gebouwd, zal het kalfaten wellicht op een laag pitje staan.

Hoe ik daar nu in hemelsnaam bij kom ? Door dat hele dagen horen praten over het Kalifaat. Ik weet wel dat het niets met elkaar te maken heeft, maar door een nieuwslezer op de radio werd het woord nogal haastig uitgesproken en ik, die maar met een half oor zat te luisteren, hoorde plots "kalfaat", en spitste de oren. (Er zijn niet zoveel mensen meer die nog de oren kunnen spitsen, maar ik behoor tot die minderheid die het nog kan.)
(Ik herinner me dat ik, als kind, ooit bij de kapper zat, te staren naar mijn eigen zichzelven in de spiegel, en uit verveling met mijn oren en mijn neus zat te wiebelen, tot ik plots opmerkte dat er twee heren mijn gedoe in de gaten hadden en zaten te lachen...)

Nu weet je hoe ik of kalfaten ben gekomen. Door een misverstand.

En nee, ik ga het niet over het Kalifaat hebben, noch over Syrië, noch over Gaza, noch over Oekraïne, noch over andere gebieden waar mensen zich onledig houden met het uitroeien van hun soortgenoten... Nee, in tegendeel ! Kalfaten is een positief begrip ! Het is het dichthouden van de scheepswand, want anders gaat het schip ten onder.
Dus, waar al die oorlogmakers het schip doen zinken, moeten wij de maatschappij kalfaten. En zelfs al zou het in overdrachtelijke zin zijn, en eerder wat knutselen of zelfs wat prutsen, het is positief, zeker ten opzichte van oorlog voeren.

Als een buur zijn buur doodt omdat zijn haag iets te hoog is doorgegroeid, dan haalt dat de pers, en dan praten de mensen over de agressie en het ongebreidelde geweld dat die buur heeft betoond voor zo'n stomme haag...
Maar eigenlijk is dat gewoon een oorlog in het klein, en van oorlog aanvaarden we dat het "normaal" is, dat er doden vallen. Nu de meesten beschikken over zeer gesofisticeerd oorlogstuig, aanvaarden we niet meer dat er burgerslachtoffers vallen, en zou de oorlog moeten beperkt blijven tot de soldaten, de vechters... (Maar de soldaat is ook iemands kind, iemands vader...)
Bij I.S., of Het Kalifaat gaat men weerloze mensen, gevangenen, burgers in veroverde gebieden zo maar gaan doden, of liever, niet helemaal zo maar, nee, men doet het in het publiek, men toont het aan gans de wereld, als afschrikwekkend voorbeeld tot wat ze in staat zijn.

Dat is niet nieuw, we dachten dat het voorbij was, dank zij die gesofisticeerde wapens, maar in de laatste wereldoorlog werden van weerszijden steden vol burgers platgebombardeerd zo maar, ter afschrikking... zo van "Zie ne keer hoe wreed wij kunnen zijn !".

Als het Kalifaat nu iets dergelijks doet, dan zijn we verbaasd en hogelijk verontwaardigd. Terecht, maar hier deden wij het ook. En van  de verliezende partij vonden we dat verschrikkelijk, en als de geallieerden Dresden helemaal plat bombardeerden en brandden, dan dachten wij eerder aan hoe zoet wraak wel was, dan aan "Verschrikkelijk ! Arme mensen !"...
Ondertussen gaat de meerderheid van de mensen hier ook anders denken, en vinden wij Dresden ook verschrikkelijk, en mensonterend, ook al kwam het van de "goeden"...

Hoe meer ik over dergelijke dingen denk, hoe meer ik overtuigd ben dat er in oorlog geen goeden zijn. Of je nu je buur doodt omwille van een haag, of een Rus doodschiet omdat hij soldaat is aan de verkeerde kant, het is en blijft het doden van een medemens. En ik kan me geen enkele reden indenken die voldoende zou zijn om iemand te doden.
We klagen de landen waar de doodstraf nog bestaat aan, als landen waar ze nog niet tot die graad van beschaving zijn gekomen, waar wij al wel zijn... Maar oorlog, dat mag, dat kan. (Maar liefst heel ver weg).

Steeds meer stel ik vast dat mensen, vooral jongeren, in hun opvoeding, in hun groei naar volwassenheid, gaan redeneren dat je eigenlijk ook geen recht hebt om dieren te gaan doden, ook niet om op te eten... Het Leven (met hoofdletter) is steeds meer Heilig. Maar oorlog, dat kan. En het is leuk de vijand uit te schakelen in een videospelletje. En diegenen die met een drone vijanden uitschakelen kijken op net zo'n schermpje, en duwen op net zo'n knopje om honderden kilometers verder mensen effectief, echt, te doden...Op een schermpje, maar ook in 't onwaarschijnlijke echte leven.

Heel lang geleden was een mens doden nog "handwerk"... Nu doodt je een medemens die je niet eens meer echt kunt zien. En dat doden voel je niet meer "aan de lijve"...
Tenzij ze plots executies gaan uitvoeren, als "voorbeeld"... dan plots lijkt dat schermpje weer heel dicht en heel reëel.

" Gij zult niet doden"
Waar hebben we dat nog gelezen???
djudedju

tot de volgende ?

vrijdag, augustus 29, 2014

Schoolverkeer

't Zal wel weer geen goed Nederlands woord zijn, maar straks zitten we weer met het schoolverkeer opgezadeld...

Ik zou mij niet zijn, als ik niet eens terugdacht aan héél, héél lang geleden, toen ik nog school liep... Toen kwam zowat iedereen te voet of met de fiets naar school. Als er al eens eentje met de auto werd gevoerd, dan was hij het middenpunt van spot en was hij de facto een moederskindje, tenzij het natuurlijk iemand betrof die werkelijk last had om zich te verplaatsen.

Regen, kou, sneeuw, ijzel... wij moesten er door, en we reden veelal in groep, met zijn tweeën naast elkaar op het fietspad, naast de snelweg. Babbelend en lachend, elkaar uitvragend of hij wel dat moeilijke vraagstuk had kunnen oplossen...

Nu is wie te voet komt, of met de fiets, een uitzondering... Bijna iedereen wordt naar de school gevoerd, door mama, of door opa, of met een groepje samen bij elkaar in één wagen.
De auto's staan elkaar dan te verdrummen om zo dicht mogelijk bij de schoolpoort te kunnen stoppen, want de kindjes zouden eens nat worden ! Kinderen die te voet zijn, of met de fiets, worden in de hoek gedrumd door koning auto, en het is voor hen inderdaad gevaarlijk !

Wie op het vermaledijde uur van de scholen ook naar zijn of haar werk moet, zal het geweten hebben. Het verkeer is plots verdubbeld ! En er zijn al zoveel auto's op baan.

Kinderen zijn geen kinderen meer zoals wij waren in de tijd van toen. Nu zijn het kasplantjes in verhouding met toen. Wij dronken aan hetzelfde flesje, we hadden geen helm op op onze fiets, en geen reflecterende hesjes (bestond dat al ?), we klommen in bomen, vielen wij en hadden wij een wonde aan ons been, dan moest het al héél erg zijn voor iemand zou praten van naaien... Wat mercurochroom er op, en een lap er rond was al heel veel... Ik heb massa's littekens op mijn benen en aan mijn hoofd. Als de wonde vuil was, dan werd hij uitgewassen met bruine zeep... (En ons moeder was van de harde school, vraag het maar eens aan mijn jongste zus, die was gevallen op een assenwegel, en ons moeder schuurde de wonde uit met een borstel... Later bleek dat door die behandeling een deel van de assesteentjes in de wonde waren gewreven in plaats van er uit...)

Nee, dat was geen betere tijd dan nu, maar ik denk dat we veel gezonder waren. We speelden buiten (er was geen TV en zeker geen computerspelletjes of smartphones...) in zon en regen, warmte en koude. We kweekten door onze manier van leven veel meer weerstand tegen alles en nog wat, omdat we er midden in leefden. Nu maken ze op TV reclame om je huis te poetsen met producten die alle mogelijke ziektekiemen doden...

Natuurlijk was het een andere tijd... Wij woonden op een hoek van de straat, en in de twee straten bijeen (en de gouwelozestraat was een lange straat !) waren er twee auto's en twee vrachtwagens... Dat was alles. Wij konden op straat spelen, er was amper verkeer. Op warme zomeravonden zaten alle volwassenen buiten op een stoel en de kinderen speelden in de straat tot het te donker werd.

Dat kunnen de kinderen nu niet meer... Zelfs waar ze snelheidsbeperkingen invoeren tot 30 km/h, is het nog niet echt veilig om te spelen. En straten zonder verkeer, die zijn op één hand te tellen.

Er is meer gevaar, en om de kinderen te beschutten voor al dat gevaar worden ze nu maar liever voor de TV gezet, worden ze maar liever met de auto naar school gevoerd... En het gevaar wordt er nog groter door...

Nee, ik heb geen oplossing... Tenzij men met grote verboden zou gaan zwaaien... en we worden al zo erg betutteld door de regering, zonder dat ze ook daar nog eens...

En zo sukkelen we voort.
Een straatje zonder eind... Een luxe-probleem zonder luxe-oplossingen.
De steden slibben toe.
Net zoals de buurtwinkeltjes verdwijnen ook de buurtschooltjes, en worden alle kinderen en alle goederen in grootwarenhuizen en grote schoolcomplexen gezet... Alleen, aan die warenhuizen zijn gewoonlijk grote parkings, aan de scholen zelfs geen veilige stopplaatsen...
djudedju

tot de volgende ?

donderdag, augustus 28, 2014

De landkaart

Als onderlegger ligt hier, onder mijn klavier een grote plastic-landkaart met daar op heel Europa. Ik weet niet of alle landen er nog correct op staan, want de laatste jaren is er nogal een en ander veranderd...
Vroeger kwam Rusland tot aan onze achterdeur, maar nu zijn er een heleboel landen terug onafhankelijk geworden, en sommige daar van nog eens gesplitst in diverse kleinere brokken.
Haast iedere dag kijk ik naar Oekraïne om te zien of het nog steeds zo dicht bij ligt, in de gegeven omstandigheden had ik het liever wat verder weg... Maar als ik iets verder kijk, dan zie ik aan de rand van de kaart (en die rand is ook al niet ver van bij ons !) Syrië, Irak en Iran en weet ik dat heel die gloeiende onderkant van de Middellandse zee eigenlijk ook helemaal niet ver weg is...
Ik  leg één hand op de kaart, en ons landje en Oekraïne zijn bedekt, mijn hand iets draaien, en het zichtbare stuk van Syrië is ook verdwenen... Op een handbreedte van ons is het oorlog...

Je kunt geen krant, geen tijdschrift open doen, je kunt de TV niet aan zetten, of je zit weer midden in de Groote Oorlog, nu 100 jaar geleden. Net zo lang dat er geen soldaten meer van over zijn. Net zo lang dat het eigenlijk haast verdwenen is uit het geheugen van de gezinnen... Maar niet zo lang dat de sporen niet meer te zien zijn.

100 jaar, drie generaties, en met de stijging van de gemiddelde levensduur eigenlijk zelfs geen twee meer...

Als je op een van die soldatenkerkhoven loopt, en de duizenden gedenkstenen ziet, en de duizenden namen van dezen die ze nooit meer hebben teruggevonden, en je bekijkt de data, dan zie je dat er zowat een hele generatie afgemaakt is. Allemaal jonge mensen, net begonnen aan het stichten van een gezin, of er nog niet eens aan kunnen beginnen.

We hebben in die honderd jaar niet één, maar twee keer die waanzin zien over onze contreien gaan... Twee keer dat men de jeugd voor een groot stuk uit het geheel knipte... En er dan piëteitsvol een kruisje of een ander gedenksteentje op plaatste. Niet te groot, want ze hadden er veel van doen, verschrikkelijk veel.

Na de oorlog kwam dan de babyboom... Een beetje logisch, natuurlijk zelfs, want de gaten moesten worden opgevuld. Ik ben er één van. Ik ben geboren in 1946, was net oud genoeg om me de schrik te herinneren bij de oorlog in Korea, oorlog die officieel nog steeds niet is afgesloten...

De babyboom, er werden kinderen gemaakt dat het een lieve lust was, want er was veel werk te doen, en er waren handen tekort. Men voerde zelfs arbeiders in, eerst uit Italië en Spanje, nadien uit Marokko en Turkije... We hadden handen tekort !

Nu ben ik op pensioen, en ben ik een van die generatie waarvan er veel te veel zijn... Je weet niet wat dat kost zeker ? En wat doen al die vreemden hier ? We hebben zelf al geen werk genoeg... Gek hé, hoe alles in één mensenleven kan veranderen? We werden geboren als antwoord op de enorme groei die zich aankondigde, men voerde arbeiders in van overal waar men ze krijgen kon... en nu zijn die vreemden en die oude peetjes een last.

En zolang we nog min of meer ons zelf kunnen onderhouden gaat het nog, maar eens dat niet meer kan, dan kosten we handenvol geld aan de maatschappij. De maatschappij die we eerst hebben recht geholpen van uit de oorlogsput.

Ja, de maatschappij is veranderd... Heel erg veranderd ! Er is niet meer zo'n nood aan mankracht. Waar kracht nodig is, daar zijn nu machines. We hebben nu meer nood aan aan die andere soorten werkkrachten, de hooggeschoolden, en minstens goed geschoolden. Handen ? Niet meer nodig. We hebben geen mijn meer, we maken geen sleuven meer in de grond met de spade, daar hebben we machines voor...

De maatschappij is zo erg veranderd dat ik me zorgen maak over een grote groep mensen in onze maatschappij... Mensen die het niet aankonden om geschoold te worden. Vroeger was dat geen probleem, er was werk genoeg voor al wie "poten aan zijn lijf" had... Nu mag je sterk als een beer zijn, zonder diploma geraak je aan geen job. De Wever mag dan wel stellen dat iedereen werk kan vinden... Ik ken mensen die van job naar job lopen, maar niet aan de bek geraken: geen diploma, geen rijbewijs...

En dan komt -bijna logisch - de kreet dat we al die vluchtelingen niet kunnen blijven opvangen, we hebben zelf al werklozen genoeg !
Uw grootouders, of de generatie of misschien al twee generaties voor jou, die waren ooit ook vluchteling... In de eerste oorlog naar Nederland, Frankrijk, Engeland... In de tweede oorlog van de regen in de drup, want de oorlog liep sneller dan de mensen vluchten konden...
Dankzij het feit dat ze daar opgevangen werden, ook al was dat niet de hemel, het was een overleven, dank zij dat feit, ben jij er.

Herinner je de Groote Oorlog maar, maar denk dan ook eens aan het vluchten, aan het opgevangen worden...

tot de volgende ?woensdag, augustus 27, 2014

dju toch !

Is dat nu niet erg ?
De zon is er eindelijk eens terug, en nu moet ik het rolluik wat laten zakken, anders zie ik mijn computer niet meer...
En ik ben pertang meer dan content dat het zonneke er eindelijk terug is ! Na al die regen is het heerlijk om weer zon en zonlicht te hebben. Boven de velden hangt nog wel wat smoor, maar die wordt ook hel verlicht door de zon, en het lijkt veeleer een witte wollige deken dan wat anders...
Alle kleuren zijn weer terug op volle kracht, zelfs het zwartste zwart van de schaduwen.

Het is gek, maar op een of andere manier voel ik me ook beter als de zon er is. Niet fysiek, het is eerder iets psychisch, een gevoel van welbehagen... De pijn gaat ook redelijk, al had ik vanmorgen een ander gevoel, maar met de dagelijkse turnoefeningen is het weer goed gekomen. Ik zie dat Anny ook weer wat beter rond trampelt dan daarnet... Iedere morgen kruipt ze kreunend uit bed, sukkelt dan voetje voor voetje voorbij de badkamer waar ik me sta te wassen en gaat heel voorzichtig de trap af. Met een gezicht vol zeep vraag ik "Gaat het?" "Och, 't is ieder morgen hetzelfde, ik moet in gang geraken..." ...(Eigenlijk gaat het eerder zo: "Hoat ut ?"" Och, 'tis assan 'tzèèfste, 'k moeten in roete hraken")
Ik heb compassie, ik weet wat het is.
Eigenlijk heb ik die mate van pijn nu gewoonlijk maar nadat ik een of ander te lang heb gedaan, te lang gestaan, te lang gezeten in één houding, te lang gewandeld... noem maar op. Bij Anny lijkt het haast omgekeerd. Ze heeft veel pijn als ze zit, als ze 's morgens opstaat, en ze is het best als ze wandelt of staand in beweging is. Schotels afwassen doet weinig pijn, vooral als ze ondertussen wat rond stapt... Maar deze morgen is het weer erger dan anders. "Ik sta te zweten van 't zeer" zucht ze.
Hopelijk vindt ze soelaas in de pijnkliniek binnen een dag of veertien... Ondertussen is het nog steeds de calvarie.

Wellicht doet het weer er ook iets aan... Bij mij lijkt dat alleszins een rol mee te spelen. Mensen denken dat slecht weer nefast is, maar ik heb de indruk dat het eerder de verandering van weer is die een rol speelt. Vast weer lijkt het best, zelfs als het hondenweer is, gedurende langere tijd, lijkt dat niet zo erg als verandering.

Sinds enige tijd heb ik er een nieuwe turnoefening bij... Ik maak iedere dag de bedden op. Na een beetje zoeken heb ik een manier gevonden die me haast geen pijn doet. Bedden opmaken is bij ons zwaar werk, want haast iedere morgen is het onderlaken van mijn bed veranderd in een rolletje... Ik moet in mijn slaap verschrikkelijk veel draaien en keren ! (Vermoedelijk pas ik onbewust het systeem van van houding veranderen zelfs in mijn slaap toe). Maar dat betekent dat je dan ook iedere keer de matras moet opheffen. Dat is niet zo verschrikkelijk zwaar, maar het is een "slechte" beweging voor de rug. Vraag het aan iedere rugpatiënt, er is niets zo slecht als scheef (schuin) buigen en heffen. Recht-vooruit buigen is niet zo erg, maar vanaf het moment dat je deze beweging scheef maakt, is de kans op pijn héél groot.
Dus heb ik moeten zoeken hoe ik het bed kan opmaken zonder of met zo weinig mogelijk schuine bewegingen, en als ik schuin moet, dat zeker niet combineren met belasten... En dat lukt.
Vermits ik het bed opmaak voor ik naar beneden ga, leg ik het dekbed niet open over het bed, maar opgeplooid op het voeteinde, zodat het bed heel de dag kan "verluchten"... En het raam, tenzij bij felle wind, staat altijd open op kiepstand, als het fel regent zak ik het rolluik tot bijna volledig beneden, maar zo kan er toch verse en frisse lucht binnen. (We doen dat ook in de winter, tenzij bij jachtsneeuw ).

Aan het eten en de afwas mag ik nog niet helpen "Want ik ben beter als ik bezig ben...".

Voor volgende maand hebben we alvast bekomen dat de poetsvrouw twee keer zal komen. Dat is niet echt optimaal, maar het is toch al een verbetering. Hopelijk krijgen we zo spoedig mogelijk een vaste wekelijkse kracht. Al moet ik zeggen dat dit voor Anny heel erg is... Ze voelt het als een persoonlijk te kort schieten dat ze dat niet meer aan kan. En haar werk in handen geven van een ander, dat valt haar zwaar. Al was ze heel gelukkig dat het gedaan was, want het feit dat het"niet proper" lag, dat vond ze nog erger. (En kuisen valt ook buiten mijn mogelijkheden !).

Maar we trekken ons plan, en het gaat zoals het gaat. En we denken aan onze vriend Armand die volgende week aan zijn rug moet geopereerd worden... De man is al een end in de tachtig, en zakt nu regelmatig gewoon door zijn benen, zo maar, zonder verwittiging. Hij is zo bang, en ik hoor dat hij soms stilletjes zit te wenen... En dan denken we dat het met ons al bij al nog zo slecht niet gaat.

Naast het brandende olielichtje bij het portret van onze Koen, branden we nu ook eentje voor "Mandje"...

Tot de volgende ?

dinsdag, augustus 26, 2014

à l'eau !

Dit wordt een heel kort blogje, want ik heb nog heel veel werk te doen !
Straks leveren ze hier tien vrachtwagens timmerhout, en kan ik aan mijn ark beginnen. Ik heb iets meer tijd dan de lui die hier lager wonen, maar ik ga me toch moeten haasten om klaar te zijn voor de grote overstroming...

Heb je ook het gevoel dat we stilaan aan het verzuipen zijn, hier in ons Vlaanderen? (Wat moet dat niet zijn bij onze broeders in Nederland, die wonen meestal onder de zeespiegel (als ik me goed herinner uit mijn aardrijkskunde van het 5° studiejaar)...

Regenen, regenen, water gieten !
Vannacht zijn we wakker geworden van het lawaai van de regen. Je hoort dan de de dakgoten gorgelen terwijl ze in wanhoop proberen het water te slikken.

De suikerbieten voor de deur hebben nu allemaal een reddingsboei aan, en drijven meer dan dat ze nog geworteld staan in de modder.

In de holle wegen stromen brede beken, bruin water, verzadigd van de meegesleurde aarde van de velden. Velden? Straks zijn het compleet meren !

... en dan woon ik nog hoog en ... nee, niet droog. Wat moet dat zijn op de laaggelegen velden? De Scheldemeersen die vroeger een natuurlijk wachtbekken vormden, gaan weer grote plassen vormen rond de bebouwing die daar nooit had mogen toegelaten worden.
Maar ja, de Belg met zijn baksteen in de maag, bouwt waar er ook maar een meter grond vrij is...

De "Global Warming" brengt momenteel geen opwarming (te contrarie !), maar water, veel water...

Ik kan natuurlijk niet oordelen of wat de weermannen ons vertellen ook daadwerkelijk klopt, maar mij valt het op dat we bijna maandelijks horen dat we een of ander record hebben gebroken inzake het weer, en is het geen record, dan zitten we steevast in de top tien van uitzonderlijk weer. Soms is het te warm dan weer te koud om normaal te zijn, of te droog en nu weer veel te nat... Als dat juist is, dan zitten we, hoe dan ook in een periode met abnormaal weer.
Of dat nu door toedoen van de mens is, of de normale gang van zaken, dat weet ik niet... We hebben in de geschiedenis nog al perioden gekend met raar weer... Blijkbaar is de Nijl in de loop van de bekende geschiedenis op zijn minst twee keer dichtgevroren... En dan spreken we dus over de perioden waarop dit gegeven genoteerd is, dus niet over een of andere ijstijd in een heel heel heel ver verleden...

En natuurlijk gebeurt dat net nu, nu ze steeds meer bebouwen en asfalteren, zodat er steeds minder grond overblijft waar het water kan wegsijpelen... En de velden waar dat wel zou moeten kunnen, zijn bewerkt met zo'n zware machines, dat de grond veel te hard is toe gestampt, en quasi ondoordringbaar wordt !

Dat alles bij elkaar maakt dat dergelijk nat weer voor veel mensen een periode is van schrik en beven voor dreigende overstromingen...

Ik hoop dat het straks weer droger wordt... Een heel stuk droger ! Want als ze op een dergelijke natte velden met die grote machines gaan moeten rijden om te oogsten, dan wordt het hier mooi ! Niet alleen wegen vol modder (en dus ook onze auto's !), maar de velden die er dan heel de winter bij liggen als een slagveld vol diepe sleuven waarin je haast kunt verzuipen in de modder.

't regent maar door...

en 't is nog koud ook.
Straks gaat de verwarming nog in gang schieten, gewekt door een thermostaat die hem veel te vroeg wekt... Gelukkig is het huis behoorlijk geïsoleerd.

djudedju

tot de blub-blub volgende ?