dinsdag, maart 31, 2009

1200 Alfa Romeo's staan te roesten

Unmanned vehicles handle containers at Europe ...Image via Wikipedia

in de haven van Antwerpen. Maar dat is nog niet alles, van dezelfde Nederlandse autoverkoper staan er ook nog 1600 Cadillacs en Hummers weg te roesten in de haven van Rotterdam...

Een massale schroothoop als symbool van de huidige crisis !

Hier van mijn stoel aan mijn pc, voor het raam met vue op onze mooie Vlaamse Ardennen, heb ik eigenlijk weinig benul van de crisis... Hier gaat alles zijn gewone gangetje. Mijn wekelijkse uitstapjes naar de rommelmarkten zijn misschien wel een indicatie...Je ziet veel minder kopen dan vroeger, en de enige kraampjes die behoorlijk veel werk hebben zijn die van tweedehandse kledij. Ik zie er bijna wekelijks een verkoper van schilderijen en tekeningen, soms zelfs van schilders met naam, die daar maar staat te staan, starend in het niets, in een eindeloze verveling. De man heeft een gerenommeerde zaak, en komt met de mindere werken of liever de minder gekende werken op de rommelmarkt veilen. Soms zitten er echte pareltjes bij! Maar nu kijken de mensen amper naar zijn tentoongestelde waar.

Dergelijke artikelen zijn wellicht het gevoeligst aan de eerste symptomen van de crisis !
Ik hoor mijn collega Luc (courgette) vertellen van arbeiders die dit jaar al 11 (zegge en schrijve elf!) dagen hebben kunnen werken ! De rest was economische werkloosheid. Dat betekent niet alleen dat de mensen zich vervelen, maar ook dat er een drastische vermindering is van hun inkomen! We spreken veelal over jonge mensen, die een huisje kochten of bouwden, en nu hun leningen moeten afbetalen... De crisis weegt zwaar in een dergelijk geval !!!

Ik hoor in de winkel de mensen over de prijzen praten... ook al een symptoom...
Het is niet makkelijk een dergelijk doemdenken te doorbreken ! Aan de ene kant kun je maar weer beweging in de economie krijgen door de verkoop van de geproduceerde goederen, aan de andere kant zorgt het verminderde inkomen voor minder verkoop, en dus is er minder productie nodig. Ik stel het hier bewust heel simpel voor, maar dat is in feite de achtergrond van het gebeuren.

De bijkomende ramp zijn die 1200 Alfa's die daar staan weg te roesten! Want het gaat hem niet over die auto's, zij zijn als het ware de zichtbare top van de ijsberg! In ieder bedrijf is er normaal geproduceerd tot de aanvang van de crisis, en nu liggen er overal massale bergen voorraden van afgewerkte en nog niet verkochte goederen. Dat betekent dat je logisch gezien die dingen eerst kwijt moet vooraleer je nieuwe kunt produceren. Maar ze raken niet verkocht omdat de arbeiders niet meer kunnen werken en dus geen loon krijgen, en dus niet kunnen kopen...

Ik ken een bedrijf waar ze de stock niet meer kunnen stapelen, en moesten uitvoeren naar andere depots in het buitenland.

Om uit de crisis te geraken moet je dus die vicieuse cirkel doorbreken, en vooral het vertrouwen en dus het animo versterken van de koper. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Je ziet dan ook dat in dergelijke perioden de diverse regeringen massaal aan "de voorzieningen" gaan werken en investeren. Dit betekent dat ze van de crisis gebruik maken om de infrastructuur te verbeteren, en het sociale luik van de tewerkstelling te vergroten. Maar dit kost geld die er in werkelijkheid niet is, dus inflatie...

Toch lukt het telkens weer, maar ook telkens weer zie dat in een boom van tewerkstelling, er plots weer een zeepbelleneconomie ontstaat, en dus vallen we na een tijdje weer in een crisis door het ploffen van die zeepbellen...

Vroeger waren de crises veel plaatselijker, maar door de uitbreiding van de handel op mondiaal vlak, worden ook de crises steeds meer mondiaal... en dus iets moeizamer op te lossen,daar er geen enkele koopkrachtige meer over is... Uitvoer biedt geen soelaas meer.

Maar ach, we zijn er steeds uitgeraakt, we zullen er ook dit maal wel weer uitraken. We zullen wat pluimen laten die we later in een nieuwe hausse weer zullen moeten veroveren, met het gevaar dat we weer in overdrive raken en...weer aan af zijn.

Ergens is dat de gewone gang van zaken geworden, vooral omdat wij mensen, eigenlijk heel veel verder leven dan de natuur ons eigenlijk toelaat...Want dat wordt wellicht een van de volgende crises, de vaststelling dat wij alle grondstoffen hebben opgebruikt...

Maar momenteel leven wij nog steeds in een sfeer van het tegendeelgedacht...Naar ons gevoel (de wens is de vader van de gedachte) kan het nog steeds niet echt op. Men heeft nu een driedimensionele kopieermachine ontworpen... Je stopt er een koffiezetmachine in, en aan de andere kant komt er een nieuwe koffiemachine uit, een ding dat dan ook nog perfect werkt. Wat dit zal betekenen voor de tewerkstelling is één, maar het is weelicht ook oorzaak van nog meer gesmos met grondstoffen... Je moet immers de nodige grondstof in die machine stoppen om een kopie te kunnen maken...

Dit is geen loos verhaaltje, dit is nu al werkelijkheid, ook al staat het nog niet niet helemaal op punt, er zijn nu al machines die het doen !

Waar gaan we naartoe ?
We leven meer en meer in een SF-boek... Asimov wordt werkelijkheid.

tot de volgende ?

maandag, maart 30, 2009

Emotie-eter versus externe eter ?

The Three GracesImage via Wikipedia

Waar is de tijd dat dik zijn een teken van weelde, van rijkdom was ?
Waar is de tijd dat een baby moest rond zijn om mooi te zijn?
Waar is de tijd dat de Pasja dik en welgedaan op zijn kussens lag te kijken naar zijn privé buikdanseresjes?
Waar is de tijd dat Rubens de mooiste vrouwen van zijn tijd schilderde als welgedane mollige naakte godinnen ?
far, far away....

Nu is dik zijn een regelrechte schande, een aanval op de goede zeden, een man(vrouw) die letterlijk de kaas van tussen de boterham rooft van de arme zwartjes !

Ook al weet ik, ken ik, heel wat van die magere doorjagers die drie keer zoveel eten en drinken als ik, ik ben er een van die dikke, een van die moderne misdadigers !

En wat lees ik nu ?
De grootste reden waarom mensen dik zijn, dat zijn emoties ! Men noemt ze zelfs emotie-eters ! Iedere keer zo'n mens om een of andere reden emotioneel geraakt voelt, eet hij meer om de emoties het zwijgen op te leggen !

Willen al die loebassen, die magere hertefretters, die dunne haarklievers daar dan eens rekening mee houden ? En ons niet voortdurend emotioneel gaan liggen pesten met onze zwaarlijvigheid, want het zijn juist die aanvallen die ons doen eten ! (Jammer genoeg geldt dat dus niet voor mij.., ik moet eerder oppassen voor verveling, als ik 's avonds me zit op te jagen van verveling in de avonturen van "Familie", dan zou ik eten om toch maar iets te doen te hebben... Nu ja, misschien hebben ze toch gelijk, en is verveling ook een emotie!)(Als ik op mijn pc blijf tokkelen in plaats van me te verlagen om op dat zeverscherm te kijken, dan denk ik zelfs niet aan eten). (Maar zelfs met die tv-beetjes ben ik nog steeds een kleine eter !)

Er is nog een tweede soort verderfelijke dikzakken, waarvan de geleerde mageren jarenlang dachten dat dit de ergsten waren, tot de emotie-eters hen van de troon stootten, namelijk de externe eters.

De externe eters dat zijn de mensen die geen frietkot kunnen passeren zonder te moeten eten, die niet voorbij een hamburgertent kunnen, niet voorbij een kraampje met pitta, niet voorbij... kortweg iets waar ze eten verkopen op de openbare weg... (Met uitzondering van groenten en fruit).

Ik moet zeggen, ik heb ze ook al gezien, vroeger op de markt (nu raak ik daar niet meer), zag ik wel eens 's morgens vroeg van die mensen eten van die vette hotdogs, terwijl de reuk van het kraam alleen al, mij deed walgen... Ze bestaan inderdaad...Maar misschien worden die mensjes wel emotioneel bij het zien van de uienringen in het sudderende vet ?

In ieder geval is het zo, dat de drie gratiën, hierboven gekonterfeit, nu helemaal niet meer gracieus lijken... In tegendeel, we vinden ze ongemeen dik en lomp.

Maar hoe komt dat eigenlijk ?
Hoe kan het dat we - eigenlijk nog volledig binnen mijn huidige levensduur- zo omgeturnd zijn van pro mollig tot fervent aanhanger van schriel en iel ?
Er is maar één antwoord op ! We worden ook op dat vlak in werkelijkheid gebrainwasht !
We brengen in feite niet onze eigen mening naar voor, we brengen de mening naar voor die ze ons hebben ingeprent op allerlei manieren !
Het duidelijkst zien we dat nog bij babytjes, om dat de breuk daar niet zo heftig is gekomen, zijn er nog heel wat mensen die zich zich heel goed en heel bewust herinneren dat een baby, zelfs een kleuter, dik en mollig moest zijn om mooi te zijn... Bij baby's heeft men ons blijkbaar niet zo sterk beïnvloedt als bij volwassenen.

Lezers die vijftig en/of ouder zijn, zullen zich zeker nog die tijd herinneren. Maar op een of andere manier is de hetse tegen dikke volwassenen al wat ouder, of is de campagne veel feller gevoerd! En het is dat laatste ! Ik meen dat het pas in de zestiger jaren van de vorige eeuw (wat klinkt dat oud hé) dat men met een Twiggy naar voor kwam, en als mooi plots naar voor kwam wat wij op het eerste ogenblik nog bekeken als oerlelijk van magerte !

In feite wil dat zeggen dat wij wellicht voor heel wat dingen veel minder in staat zijn van ons een werkelijk en vrij idee te vormen van de dingen, dan we zelf denken ! Ik weet niet of er ergens een of ander organisatie is die tot doel heeft ons geleidelijk allemaal in dezelfde richting te doen denken, maar ik krijg steeds meer de indruk dat dit wel ergens zo is !

Dat maakt mij - heel sterk - ongerust !
Want ook al doe ik mijn best, lees ik diverse nieuwsbronnen, om toch zo goed mogelijk de werkelijkheid te achterhalen, als al die bronnen in feite gedirigeerd worden om geleidelijk de koppen in één richting te krijgen, hoe kunnen wij ons daarvan dan nog vrijwaren?

Wij weten ook niet echt meer of het goed of kwaad is !
En weet je, ik vrees het laatste !
Kijk, laat mij enkele dingen naar voren brengen... Iets voor mijn tijd, was het heel lelijk en heel slecht om je huid te laten bruinen, om je bloot te stellen aan de zon. Het waren maar de arme stumpers die bruin waren, want zij moesten wel buiten werken... Nu is de mode plots omgekeerd, en moet je weldoorbakken zijn om mooi te zijn. Het aantal huidkankers neemt enorm toe daardoor.
Vroeger was dik dus chique, nu is het lelijk, en moet je mager zijn. Heb jij vroeger ooit gehoord van boulimie en magerzucht ?
Ik heb mijn bedenkingen...
Gaan wij echt moeten opteren om altijd dwars tegen de modes in te gaan om de beste kans te hebben? En hoelang gaan we dat kunnen doen, vooraleer de "richtinggevers" dit door hebben, en juist het tegenovergestelde zullen dicteren van wat ze willen hebben, omdat ze weten dat we dwars zijn?
Of moeten we maar ondergaan ?
Moeten we niet veeleer een zoektocht organiseren om die onbekende leiders te vinden en uit te schakelen? Want het lijkt wel duidelijk dat er ergens zo'n manipulatoren zitten.

tot de volgende ?

zondag, maart 29, 2009

Het Kwieke Krijgskonijn

Screenshot of ubuntu 8.04 running from a USB F...Image via Wikipedia

ofte The Jaunty Jackalope...
Het 9.04 Ubuntu programma is op komst !
Iedere zes maand is er een nieuwe versie van Ubuntu, iedere keer weer met een leuke naam...Maar nu is het werkelijk een NIEUW iets, met verbluffend veel nieuwe dingen !
Eind april zal ik dus wellicht weer eens de overstap maken, naar weer een nieuwe versie.
Nogal wat anders dan Windows die jaren praat van zijn nieuwe versie, dan met een miskleun komt, waardoor heel veel mensen bij hun XP versie blijven hangen, en nu rap, rap rap probeert uit te komen met Windows 7...
Geef mij dus maar Linux, en liefst de Ubuntu versie. De andere linuxprogramma's zijn meer voor "geschoolde" kwampjoeteraars... en ikke ben maar een redelijke prutser.
In de nieuwe Ubuntu zal ook cloudcomputing werkelijk ingebouwd zijn, en nog eens zes maand later zal men zelfs cloudcomputing helemaal in bouwen.
Maar ja, als je mij nu nog niet gelooft...

Zoals gisteren gemeld, zijn we ook vandaag gaan rommelmarkten...te Merelbeke. Ik vond onder meer enkele boeken...voor Bart, over weven.De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik er ook enkele vond voor mij, maar dan enkel en alleen in het Licht van de Hobbyclub... (lief hé van mij ?)

Het weer is maar zozo, het heeft (weeral) water gegoten ! Nu schijnt de zon over een verzopen wereld. Toch lokt de lentesfeer, het zacht verkleuren van de bomen, het te voorschijn komen van gele knopjes van het kleine speenkruid en het gefluit van de vogels al weer een deel wandelaars naar buiten...Ze zijn wel nog goed ingeduffeld, en allemaal bewapend met grote paraplu's...Maar ook zij kruipen dus al uit de grond, samen met de wielerterroristen.

Ik heb ontdekt waarom zoveel wielerterroristen in verwarring leven !
Dat is de schuld van de tillesevie ! We zitten nu al weer in de periode waarop het scherm minstens twee keer per week vervuild wordt met renners in vorm (Nu ja!)... En laatst zag ik plots het licht ! De reden waardoor die wielerterroristen telkens menen dat ze in groep op de baan zijn ! Er was één (zegge en schrijve één stuk) renner ontsnapt. Enkele honderden meter achter hem kwamen er stuk of vier "jagende" (?) renners. Op het scherm verscheen: een gekleurd vakje met daarin "Groep 2"... Dus, is het logisch dat die éne eenzaat daar helemaal van voor, op zijn eentje ook een groep is, groep 1(what's in a Name?) !
Dat zal dan ook de reden zijn dat ik vanmorgen een eenzame fietser (niet van het liedje) zag rijden midden het rijvak...
Er zal wellicht nog ergens in de achtergrond een tweede groep van wel 4 andere terroristen gereden hebben...

djudedju !

De lucht komt langzaam weer vol met van die grote witgebulte wolkenmassa's, met een donkere, grijze, soms bijna zwarte onderkant. Heel ver zie ik onder een van die wolken schuine donkere lijntje! Daar regent het ! Hier zegt men dan: de wolken trekken water...'t Is eerder andersom, maar ja, dat is wat men noemt een dichterlijke vrijheid. Dichters zijn héél vrij! Laatst zag ik er eentje vrijen. Dat is dan een vrijer.

Een van de grootste dichters in deze moderne tijden is wel Pooh ! Hier zegt men gewoon Po tegen hem, en op tv hoorde ik al herhaalde malen Po weet, poëet voor de traagsten onder jullie...Maar ik ben aan het zjieveren, 't is zondag, dan mag dat eens.

Straks kan ik weer wielrenners gaan bekijken op het kleine scherm... Kijken naar de divers groepen. Kijken naar het ontstaan van misverstanden. En dan weer horen dan Boonen de beste was, maar dat er een ander gewonnen is... Gewoon een kwestie van expliqueren zeker ?

Wist je dat ze in het peloton Viagra pakken om rapper te rijen? Ik die dacht dat het om te vrijen was, misschien hebben zij een pakje waar de V van gevallen is ? En zou dat dan helpen ? Anders zijn er wellicht nog middeltjes die je kunt doen helpen met een lettertje af te doen of bij te plakken ! Maar doping, dat is een heel onbegrijpelijk iets weet je! Je kunt dopen met neusdruppels! Daar heb ik geen problemen mee, in onze catechismus stond wel dat je alleen met water mag dopen, maar neusdruppels horen nog bij de vloeistoffen, dus ... dat zie ik nog zitten. Maar je kunt ook dopen met pillen ! Wellicht hebben die lui zich ergens laten misleiden door die ballenbaden voor de kleuters ? En als het met plastieken ballen gaat, dan ook met pillen?
Rare mannen die mannen met vélo's.
Obelix zou het wellicht ook maar gekke dingen vinden.

ik ga stoppen, ik kan het zeveren niet laten...

tot de volgende ?

zaterdag, maart 28, 2009

weekend ? : Rommelmarkten !!!

The rising springImage by cuellar via Flickr

Vanmorgen zijn we al weer gaan rommelmarkten, in Flanders expo te Gent. Hoewel het eindelijk gestopt was met regenen, was het niet aangenaam rijden, de banen lagen nog nat, en je krijgt dan al het vuil water van de passerende auto's over je...Gelukkig is de auto waterdicht, of we zouden proper geweest zijn ! Ik heb al twee keer - voor zover ik me nog herinner - zo'n vlaag water over mij gekregen toen ik te voet was ! Eén keer was ik door en door nat ! Je kon me uitwringen !

Ook nu was er weer minder volk, en minder kraampjes op de markt... Je ziet inderdaad dat het crisis is ! Ik heb klevertjes meegebracht met "Prettige Feestdagen", "Beterschap" en "Gelukkige Verjaardag" voor de Hobby, dat is er een heel stuk beterkoop dan in de winkels.

In de inkom van mijn huis ligt nu een hele stapel garens van allerlei soorten! Ik had aan Bart overschotjes gevraagd van de tapijten, en blijkbaar schieten ze daar veel over, alle, je verstaat wat ik zeggen wil... Dat wil zeggen dat ik nu ook zal moeten beginnen met het maken van modellen van wat we allemaal met die garens kunnen doen. In ieder geval zal het weer niet veel kosten, vermits we het maken van afval...Eigenlijk zouden wij eens een premie moeten krijgen voor het inventief recyclen van diverse goederen ! Ons embleem is blijkbaar niet ten onrecht groen.

Je ziet het, ik begin meer en meer te kijken en te zoeken in het licht van "Wat zouden we daar mee kunnen maken?" Ik moet zeggen dat ik het heel leuk vind. Vroeger zat ik alleen in het licht van mijn eigen hobbies te kijken, nu zit ik veel breder rond te zien, en het is verbluffend wat er allemaal kan gebruikt worden om leuke en/of schone dingen mee te knutselen. Het probleem is dat we dus altijd de prijs, de moeilijkheidsgraad en de interesses van onze leden moeten in het hoofd houden. Maar dat loopt wel los, en ik heb de indruk dat ik met mijn nieuwe inbreng ook wel nieuwe interesses losweek.

Ook op internet vind ik aan alle kanten sites waarop ik inspiratie vind. Ik vind het alleen een beetje jammer dat ik steeds minder tijd overhou voor mijn eigen diengen, maar och, je kunt je maar amuseren met het een Of met het ander niewaar ???

Deze namiddag gaan we naar tanteke, de was terugdragen, en de nieuwe was meebrengen, en ondertussen eens bij haar zijn... Niet dat dit zo interessant is, want veel kun je niet babbelen, ze weet steeds minder van de wereld. Ze praat soms nog wel mee, maar vijf minuten later vertelt ze weer krek hetzelfde. Ik ben stikjaloers van de mensen die de gave bezitten om tegen dergelijke mensen te blijven babbelen. Ik kan dat niet ! En ik heb een hekel aan de mensen die de oudjes zo betuttelen, en behandelen als kleuters...Zo van "Weet je nog wie ik ben?..." Als die mensen nog iets van denkvermogen over hebben, dan moet dat ze toch enorm pijn doen?
Tanteke is ook een beetje stout, en telkens als Anny weg is om de was te halen, begint ze mijn hand te pakken en een beetje te flirten... Ik vind dat zo erg dat ze blijkbaar geen normbesef meer heeft, en wat deugnieterij in plaats stelt. Ik reageer daar niet op, omdat ik haar niet wil kwetsen, en och, nadien lachen we eens met tanteke...en haar jongemeisjes manieren.

We moeten onderweg ook nog wat boodschappen doen, en zo zal de dag weer vlug voorbij zijn, en morgen? Morgen is het zondag, zomeruur (niet vergeten !!!!) en er is weer een rommelmarkt...En binnenkort zijn er weer de markten buiten...Hopen maar op goed weer, maar dat zal wel, want we zitten hier toch met de opwarming van de aarde, met zijn allen te bibberen?


tot de volgende ?

vrijdag, maart 27, 2009

Moorden met taarten

Ronse: museum and Saint Hermes churchImage via Wikipedia

Geef toe, je ziet zelden een taart als wapen...
Nochtans ... Een lesbisch koppel vermoordde in Frasnes met een taart en een plastic zak mensen. Ze hadden een taart volgestopt met verdovende middelen, en gaven dat aan het paar te eten. Toen dat niet genoeg bleek, maakten ze het werk af met een zak van de Delhaize. In Ronse hadden ze het ook gedaan, maar daar hebben ze de man niet verstikt, en een buur die om 21 uur nog de deur wagenwijd zag openstaan, ging kijken en vond de oude man. Deze was ondanks hospitalisatie nog drie dagen van de wereld. Straffe taarten...

Uiteraard hadden ze eerst een beetje het vertrouwen gewonnen van die mensen, en gingen dan eens op bezoek, met een taartje...

Taarten zijn dus héél slecht voor de gezondheid. Anny knikt. Voor haar is er geen gevaar, zij mag geen taartjes meer eten, wegens suikerziekte!

Sinds kort lees ik de Knack, in uitgesteld relais... Jacques bezorgt mij nu de Knack die hij uitgelezen heeft, en dan lees ik ze. Ik lees in dat boekje slechts enkele artikelen, want bij een helboel van de andere artikelen zit ik mij kwaad te maken met wat ze daar vertellen. Dan lees ik niet verder, want meestal gaat het dan over politiekers, en dat is, zoals u wellicht al heeft gemerkt, niet bepaald een mensensoort die me bevalt. De homo politicus is voor mij een verderfelijk soort afwijking van het menselijke ras. Tot op heden is het nog niet erkend als psychische afwijking, maar ongetwijfeld komt die dag nog. Ik merk dat stilaan de meerderheid van de mensen mijn mening begint te delen, en dat er steeds meer zijn die de homo politicus en de politiek in het algemeen als onbetrouwbaar, dubieus en verderfelijk voor het land gaan beschouwen.
Er is dus nog hoop voor ons Absurdistan...

Iedereen is het er over eens dat het klaar en duidelijk is dat De Waele heeft gelogen, dat De Gucht heeft gelogen, dat Leterme en Reynders hebben gelogen, maar de homo politici verenigd in diverse onderzoekscommissies hebben ze onschuldig verklaard. Dat is het veiligste, want de volgende keer zitten die mannen misschien in een onderzoekscommissie die hun daden moet beoordelen. Je weet nooit wie je nog nodig hebt niewaar???

En het vertrouwen in de politiek stijgt bij de gewone inwoner van dit apelandje, met meters in één keer, recht de dieperik in ! Het leuke is, dat we nu heel dat circus regelmatig in "werking" (nu ja...) kunnen zien op TV. Althans de enkele actieven er van, want de meeste zetels zijn leeg, en je mag dan nog niet kijken naar al diegenen die op hun werk zitten te telefoneren, hun krant lezen en dergelijke. Je kunt er ook de eerbied die ze hebben voor elkaar aanschouwen ! Zodra er eentje aan het woord durft te komen (en ze vechten voor die kans als de TV er is !) beginnen er in de zaal enkelen met hem (haar) te onderbreken en uitdagend te roepen en de orde te verstoren. De sprekers laten zich niet van de wijs brengen en nemen dat geroep te baat om de hun toegemeten tijd in beeld ruimschoots te overschrijden, terwijl de kamervoorzitter heel de tijd door zit te vertellen dat zijn (haar) tijd verstreken is. Maar wie zou er luisteren naar een kamervoorzitter die er ook maar enen is die gespaard is door een bevriend onderzoekscomité ?

En dat moet dan het vertrouwen van de "burger" herstellen in de homo politicus!

sjongejongejonge... Arm vlaanderen, Arm België... Wat hebben wij u ooit misdaan dat wij met zulke kluivers opgeschept zitten?


Zo net scheen de zon nog, maar onder de indruk van mijn klaaglied is het alweer aan het zeveren...Toen ik vanmorgen in de badkamer stond, zag ik net de ene helft van de straat nat regenen, en de andere kant bleef netjes droog liggen. Dat is een heel normaal verschijnsel, die we echter niet zo vaak kunnen zien gebeuren. Leuk ! Veel leuker dan polletiek ! En geef toe, het gezever van de wolken is misschien natter, maar zeker niet zo dwaas als het politiek gezever...

Straks moet ik nog naar de melkerij, om mijn geliefde yoghurt te halen, een paar stukken kaas, en naar het gazettenwinkeltje om de Quest te gaan kopen.... Wedden dat het tegen dan weer volle bak regent ?

Momenteel ben ik bezig om in zeep de drie aapjes (Horen, Zien en Zwijgen) uit te snijden... Ik doe dat om op de hobby de mensen duidelijk te maken dat ze van zeep een echte hobby kunnen maken, zonder einde! In de les gaan we ons beperken tot een bloem, en ik ga hen op papier enkele modelletjes geven en de nodige uitleg om andere dingen te maken. Wellicht zal het voor enkelen een echte hobby worden, en zien we later nog mooie dingen. Het is niet de bedoeling er plots allemaal beeldhouwers van te maken, maar ik wil ze wel de weg er naartoe wijzen. Wie dan lust heeft, kan op een goedkope en leuke manier mooie dingen maken. En wie weet... Misschien kunnen we ooit overgaan tot het werken in echte zeepsteen, en echte sculpturen maken in een materiaal die beter tegen de tijd bestand is...

Een tweede stap in die richting wordt het werken met zoutdeeg. Daar gaan we op een andere manier leren dingen maken in de ruimte, namelijk door het boetseren. Dat is een andere techniek, die door velen wellicht iets makkelijker zal gevonden worden, maar eigenlijk gewoon anders is, en zowel voor- als nadelen heeft. Het voordeel is dat, als je teveel materie hebt weggenomen, je het er terug bij kunt doen. Maar dat is volgens mij ook net het nadeel... je hebt de neiging onbesuisder te werken, en minder zorgvuldig, en dat zie je meestal ook bij een "afgewerkt" product.

Och, ik heb nog ideeën voor maanden en maanden... Ik vind het echt leuk om doen.

gelukkig heb ik nog de politiek om mijn overmatige blijdschap wat te temperen, anders kreeg je hier alleen manische berichten in plaats van dat heerlijke soepje van gemengde gevoelens....

tot de volgende ?

donderdag, maart 26, 2009

Borstimplantaties stelen?

Groupe Auchan SAImage via Wikipedia

Ik heb eerst het artikel eens aandachtig gelezen, want na het zichzelf "bezwangeren" (sic)nu ook nog iemand die borstimplantaties steelt ? Voor doe het zelf ?
Maar nee, het zat heel anders in elkaar, in Californië (je weet wel met die gouverneur die ook niet echt goed was als acteur) was er een dametje die op valse naam een creditcard geopend had, en met die loze kaart haar implantaten en de operatie betaalde... Ze hebben ze betrapt, ze stond al bekend bij de politie, en haar foto (met de oude borstjes ?) zat al in het bestand van de flikken.
Oef, een pak van mijn hart ! Straks kregen we nog doe-het-zelf-borstjes...
Daarmee zitten we in de plastische chirurgie...
Ik vind het wel tof dat dit bestaat, en dat men tegenwoordig al echte mirakels in die dingen kan doen... Maar als het gaat over chichi-madames die oh zo nodig hun rimpeltjes moeten laten weghalen...daar heb ik dan weer maar weinig begrip voor.
Maar ik denk aan mensen die door een of ander feit misvormd werden, of dames die na een al zo pijnlijke ziekte ook nog psychologisch het verlies van een borst moeten verwerken en dergelijke !Kortom, mensen echt helpen, niet als een luxe, maar als echte hulp.
Vroeger zag je wel eens mensen die een heel leven moesten rondlopen met zo'n enorme wijnvlek in hun gezicht, of mensen die door een ongeval een verschrikkelijk verminkt gezicht hadden overgehouden. Ik herinner me een dame uit de straat waar ik als kind woonde, die een volledig scheefgetrokken gezicht had... Je kunt er als kind je ogen niet afhouden, en zo kwets je, zonder er erg in te hebben telkens en telkens weer dat vrouwtje...
Het is goed dat men nu al zo veel kan om die mensen een echt normaal bestaan terug te geven... Maar toch nog niet allemaal! Ik zie regelmatig een man die verschrikkelijke brandwonden opliep, en zijn gezicht en zijn ene oor zijn nog steeds heel erg om aan te kijken. Dat moet niet alleen pijnlijk zijn als wonde, maar ook hard om telkens weer die blikken te doorstaan !
Maar als een vrouw zich zo maar laat opereren, om een grotere borstomvang te hebben, dan vind ik dat idioot... Denken ze echt dat ze daarmee meer vrouw zijn? Maar ja, we leven nu eenmaal in een wereld die meer kijkt naar het uiterlijk naar het innerlijk... Ik heb ooit een foto gezien van een oud dametje die ooit, in een ver verleden haar borsten had laten vergroten. Nu was ze stokoud, en haar huid had zijn elasticiteit verloren, en dan hingen die borsten daar zo abnormaal, met duidelijk vreemde dingen in... Oh dat was mooi !

Vandaag ben ik laat om te bloggen... We zijn naar La douce France geweest, naar Auchan, winkelen. Het was er solden, en druk ! We zijn er nu met de GPS naar toe gereden, en het is wellicht geen kortere weg, maar wel een betere en makkelijker weg ! Toch een knappe uitvinding, die GPS. We zijn zo, bij toeval ook langs de nieuwe poisson d'or gekomen, een enorm groooooooote aquariumwinkel, de grootste in heel de omtrek, en die druk gefrequenteerd wordt door de Fransen. Vroeger was die winkel in Moeskroen, nu in Estaimpuis. We gaan er ooit wel eens naar toe, om eens te zien.

De winkel Auchan te Leers is altijd maar groter en groter aan het worden! Eerst hebben ze de rijen ietsje dichter bij elkaar geplaatst, gelukkig nog altijd veel breder dan in onze winkels, je kunt nog rustig met vier naast elkaar met je winkelwagen rijden, maar toch zijn er daardoor een paar rijen winkelwaar bij gekomen. Bovendien hebben ze een heel nieuw stuk waar ze nu dierenvoeding en planten verkopen bijgezet, en daarnaast is nog een terrein waar de buitenplanten en dergelijke staan... Wij lopen nooit heel de winkel af, we weten waar we vinden wat we nodig hebben, maar nu zijn we toch eens - uit nieuwsgierigheid- in de afdeling voor planten gaan lopen... Groot bij groot ! Maar planten en aanverwante zijn in Frankrijk altijd duurder dan in België ! Die moet je ginder dus niet aanschaffen !

Voila, vandaag eens een kort blogje... 't Is nu al later dan anders.

tot de volgende ?

woensdag, maart 25, 2009

Staatsschuld: iedere seconde + 800 euro...

The Cinquantenaire in Brussels.Image via Wikipedia

maar natuurlijk moet u zich helemaal niet ongerust maken ! Herinner u, enkele dagen geleden hebben wij nog enkele miljarden cadeau gedaan aan het IMF, vanuit de reserves van de Nationale Bank... Dus, daar ligt er nog en nog en nog...
djudedju...

Weet je, ik ben altijd al een voorzichtig chauffeur geweest, maar sedert ik niet meer met een bedrijfswagen rij, maar met mijn eigen wagen, ben ik nog veel voorzichtigerderder...
In de regering rijden ze niet alleen met bedrijfswagens, ze rijden met onze centen rond, en ze rijden helemaal niet voorzichtig...
Ik weet wel, het is crisis, en het is niet makkelijk nu de goede en de juiste beslissingen te nemen. De bankcrisissen waren nog maar een schijfje daarvan... En wie zal nu zeggen of de maatregelen ja dan niet goed waren of zullen blijken te zijn geweest? Ik kreeg een mailtje waarin de berekening stond van wat ieder mens zou gekregen hebben hadden ze dat geld niet in de baken gestopt, maar gewoon uitgedeeld... We zouden allemaal op slag rijke burgers geweest zijn, of althans het gevoel hebben gekend, want natuurlijk is dat systeem niet draagbaar... Maar toch, het is verdomd veel geld, waarvan we uiteindelijk moeten stellen dat de banken het eerst verloren zijn door hun slecht beheer...En in feite was het niet eens hun geld, nee, het waren de centjes van de duizenden spaarders, grote en kleintjes... En omdat ze er slordig mee geweest zijn, en het kwijt gespeeld hebben, geeft Vadertje Staat hem nieuwe centjes, om te herbeginnen, en die centjes zijn eigenlijk ook niet het geld van Vadertje Staat, maar weer onze centjes, van de grote en de kleine belastingbetaler...
Is het een goed beheer om goed geld in handen te geven van slechte beheerders ?
Maar ze zullen de belastingen verminderen...
En op 6 december komt Sint Niklaas !

Maar eerst gaan ze nog wat smossen met onze centjes, en toelagen geven aan de politieke partijen om de verkiezingen mee te kunnen kleuren.

Als bij ons het geld op is, dan besparen we dat het kraakt, en wachten met alles waar mee gewacht kan worden, eten wat goedkoper, gaan niet meer uit op restaurant gaan zitten, doen geen onnodige ritjes met de wagen en noem maar op...
Waarom heb ik het gevoel dat ze ginder in Brussel de crisis bestrijden met het eten van caviaar met gouden lepeltjes ?

Nu, Minister Reynders van Financiën heeft toch een oplossing gevonden om wat geld te kunnen recupereren... Het ligt wel zeer dicht bij wat u en ik fraude zouden noemen, maar... je kunt niet zeggen dat het niet wettelijk is. Ze gaan nu de belastingen innen op basis van een zo goed als maagdelijk blank papier... De sukkelaar, hier belastingbetaler genoemd, moet niet alleen zelf zijn inkomen aangeven, maar moet daarbij ook de codes vermelden waarvoor deze bedragen staan. Eigenlijk is dat niet echt nodig, want als je de aangifte doet van op je PC, dan zie je dat al die bedragen reeds op voorhand ingevuld en dus gekend zijn bij de belastingen... Wat is dan uiteindelijk de bedoeling ?
Heel simpel, bij ieder foutje doet vadertje Reynders profijt !
Als jij, in je eigen nadeel een foutje maakt, dan zwijgt de staat en rijft de centjes binnen.
Heb je een foutje gemaakt in je voordeel, dan gaat vadertje staat je daar voor aanvallen, en boetes aanrekenen voor de vertraging die jij hebt veroorzaakt. Je kunt ook rechterlijke stappen zetten, dat brengt nog meer op !

De kans dat je een foutje maakt met een dergelijk formulier waar je zelf de codes moet bij vermelden is uiteraard veel groter dan vroeger met het formulier waar de codes wel op vermeld stonden...

Hoe noemen ze bij u praktijken die er op gericht zijn geld te ontfutselen op manieren die eerder dubieus kunnen genoemd worden door een opzettelijk verwarring stichtend formulier ??? Juist ! Ja.


En binnenkort MOGEN (lees moeten) we weer kiezen. Niet binnen een democratisch systeem, maar binnen een particratie...Waar iedere stem gaat naar een partij, en niet naar een individu. Als je denkt dat het zin heeft te stemmen voor pier of voor pol, vergeet dat maar, je kunt net zo goed het bolletje bovenaan rood kleuren, want het is toch de partij die de richting dicteert... Pier en Pol hebben er niets in de pap te brokken. Al wat ze mogen doen is meehuilen met de wolven in het bos, maar dan wel op de voois gedicteerd door de partij...

Dat betekent in werkelijkheid dat heel ons mooie absurdistan geregeerd wordt door een stuk of wat partijbonzen, en een pak ja-knikkers... Ze stoppen er wat centjes in, en ze knikken braafjes zoals vroeger de negertjes op de toonbank..."voor de missies", nu eerder voor de misses als we de levenswandel van een deel politieke coryfeeën bekijken.

En toch mogen we nog niet klagen... Op een of andere manier draait het systeem ook nog.
en de boer ? hij ploegde voort... (Ook al trekt hij heel kromme voren als ik hier naar het veld voor mijn deur kijk)...

En het weer ? 't Is geen weer ! Regen en wind ! bèèkes !


tot de volgende ?

dinsdag, maart 24, 2009

1150 Het cadeautje van Obama ...

Picture of John F.Image via Wikipedia

Het hoort bij de geplogendheden onder staatshoofden dat ze bij staatsbezoekjes ook geschenkjes uitwisselen , zo maar , onder staatshoofden, weet je wel...
Zo gaf De Britse Prime aan Obama een balpen, gevat in het hout van een zeventiende eeuws schip. Een echt voorbeeld van recuperatiemateriaal kun je stellen.
In ruil kreeg hij dan een setje dvd's. Niets aan de hand zou je denken, maar de Amerikaanse deeveedeetjes zijn in DRM, en dus niet leesbaar op de europese deeveedeespelers... Misschien krijgt Downingstreet 10 bij het volgende bezoek een Hamerikaanse dvd-speler cadeau, maar dan moet hij eerst nog zijn netspanning aanpassen ook...

Uit dit alles alles blijkt eens te meer dat al die hoge koppen, dikke nekken en co ook maar heel kleine gewone mensen zijn, die helemaal niet nadenken, en helemaal geen voorbereidende research doen vooraleer ze naar een vergadering gaan... Wij hadden dat eens moeten riskeren !

Maar ja, dit blogje zal me zeker kwalijk genomen worden, want Obama is al op voorhand heilig verklaard, dus past het mij niet bedenkingen te hebben over sint Obama.

Ik hoop - uit de grond van mijn hart - dat ze gelijk krijgen, en dat het een droom van een president wordt, maar ik zal geen zaligverklaringen debiteren vooraleer ik zijn werken heb kunnen beoordelen! Zo was JFK ook al heilig voor zijn verkiezing, maar we zijn nooit dichter bij een derde wereldoorlog geweest dan net dan... Dat hij nog steeds met een aureooltje prijkt in het geheugen van de massa, heeft vooral te maken met het feit dat hij vermoord werd tijdens zijn ambtstermijn. Gisteren bekeek ik nog een filmpje waarop je duidelijk ziet dat JFK neergeschoten wordt door zijn eigen chauffeur, en je ziet zijn "moordenaar" Oswald, gewoon tussen het publiek staan... Is het fake? Is het echt ? Niemand zal het zeggen, feit is dat heel dat gebeuren nog steeds met een floers van geheimzinnigheid omhuld is...

Neem nu ons eigen klotelandje... Herinner je nog hoe CD&V Leterme op een piedestalleke heel de kerk ronddroeg ? Nu kondigt hij zijn terugkeer aan, en heel de CD&V loopt op krukken, en voelt zich helemaal niet happy.

Sint Leterme is blijkbaar plots duiveltje Leterme geworden, die hoogstens nog goed is om wat te kakelen in zijn eigen Ieper, en hier en daar het startschot te geven van een wielerkoers (Maar niet te vaak, want Peeters schiet ook graag ne keer losse flodders in de lucht).

Wat was dat ook weer van Trouw en Gegeven Woord ?
Krijgen wij binnenkort weer een oud voorzitter die verandert van partaai ?
Ze doen in ieder geval al het nodige om de weg daartoe te effenen !
En de C dan ? Weet je wel, de C van Christelijke principes... De C die je gebruikt als mantel der liefde om het zoveelste huwelijk van een oud boegbeeld plots uit te roepen tot huwelijk van het jaar, en die je dan nog eens bovenhaalt om als Christelijke dekmantel te gebruiken om hem tot voorzitter van Okra te maken?
Die C van mij zegt heel andere dingen !
En voorbeeldfunctie is iets wat ik gebruik bij GOEDE voorbeelden... niet andersom.
Och, ik oordeel, noch veroordeel hem (en haar), maar het is heel iets anders hen daar te stellen op het hoogste schavotje, als toonbeeld van het Goede, terwijl iedereen allen nog de negatieve dingen herinnert.
Maar ik maak me daar allang niet meer echt druk om !
Het is - jammer genoeg - allang een symptoom van deze tijd geworden, dat men alle misstappen gewoon negeert, en doet alsof de neus bloedt.
Dat JFK rommelde met Marylyn Monroe is niet echt bewezen, is hoogstens een à cotéetje, een klein faits diverske in de rand van de geschiedenis van een groot (?) man????
Dat een van de dochters van Het Toonbeeld van Goede Zede en Orde van de CD&V klaagt dat ze steeds het gevoel had in het verdomhoekje te zitten ten opzichte van de kinderen van vaders tweede, dat zijn dingen die echt geen belang hebben in de historische context van een Groot Staatsman ( en heel klein mens ?)...

Ik luister niet graag naar woorden, ik evalueer liever hun daden, en ik kijk dan heel aandachtig naar de mens achter de feiten, en van daaruit dan de feiten...Werkt verhelderend ! Moet je ook eens doen !

Je moet ook eens dingen naast elkaar durven zetten, dingen die ze gewoonlijk nooit naast elkaar zetten... Neem nu de reactie van "het publiek", telkens er burgerslachtoffers vallen in Irak, Afghanistan, Israël, Palestina... en zet daar dan de grote bombardementen tegenover op de Duitse steden door onze geallieerden... Zuiver op burgerlijke doelwitten... Dan komen we er plots niet meer zo schoon uit hé ? Maar ja, ik moet dat dan in zijn historische context zien... In die tijd waren de mensen nog veel minder waard... Of was het dat niet wat u wou zeggen?

Heb je de laatste tijd nog geprobeerd om eens echt na te denken? om eens niet zo maar alles te geloven wat pers en TV je voorkauwen ? Heb je al eens de moeite genomen om je internet ook eens te gebruiken om de andere klok te beluisteren? Niet dat die dan plots de waarheid in pacht heeft, maar misschien ligt het dan ergens in het midden... Zeg niet dat je die vreemde teksten niet kunt lezen, er zijn tegenwoordig heel handige vertaalmogelijkheden op het internet... Soms moet je het wel twee keer lezen dan, maar je snapt wel waar over het gaat...

Maar ja, het is veel makkelijker in je luie stoel te zitten, alles over je heen te laten gaan, en mee te drijven met de massa op de golven van de grote leugens....

tot de volgende ?

maandag, maart 23, 2009

James Crook en de Sudoku

Bust of Pythagoras at the Vatican Museum, in R...Image via Wikipedia

Ben je ook een sudoku - fanaat ?
Zit je ook de lijntjes af te speuren, horizontaal, verticaal + het hokje zelf ?
Smijt je soms ook het boekje in de papiermand om het er even later weer uit te vissen?
Duw je ook regelmatig de punt van je potlood? Zit je ook te gummen ?
Dan ben je een sudokuër ! Welkom in de club!
't Schijnt goed te zijn voor je grijze massa (en ik bedoel niet mijn haar of baard).
Maar nu dreigt de weledele heer professor James Crook (Whats in a name ?)de boel, de pret, het gezwoeg naar de filistijnen te zullen helpen, want uitgerekend vandaag zal de geëerde prof zijn formule onthullen waarmee iedereen quasi blindelings de sudoku zal kunnen oplossen...
De pretbederver !
Maar, zou het echt zo'n vaart lopen?
Ik ben er niet echt onderste boven van, en ik geloof ook niet dat de prof mijn sudoku plezier met een formule kan bederven !
Ik heb ervaring met formules !
De meeste begrijp ik, na al die jaren wakker liggend mijn hersenen pijnigend, nog steeds niet !
De stelling van Pythagoras kan ik maar onthouden met het oude metserstruukje: drie, vier, vijf... Waarbij je alleen moet herinneren dat, als je een balk van drie, een van vier,en een van vijf meter in een driehoek bijeen legt, je dan een rechte hoek bekomt. Ik weet, uit dezelfde ondervinding, dat het kwadraat van drie + het kwadraat van vier, gelijk is aan het kwadraat van vijf... Maar verder gaat mijn wijsheid bij Pythagoras niet...
Wiskunde is immers een woord waarvan ik alleen bij het horen ervan, plots een hevige allergische reactie krijg, en er plots jeukende bobbels op mijn hersenen verschijnen (je ziet het niet, maar het hindert me enorm !).
Dus zal het met de formule van J.Crook ook wel zoiets zijn, ik zal het wel veel gemakkelijker blijven vinden te worstelen met de puzzel op zich, in plaats van er ooit toe te komen de formule te begrijpen!
Ik heb niets, maar dan ook niets gemeen met wiskunde! Het moet er slechts de schijn van hebben dat er wiskunde bij te pas komt, of ik voel het gekriebel van weerzin al weer opkomen.
En geef toe het woord berekenend klinkt niet als een sympathiek burger !
Ik ben dat dus helemaal niet!
Het enige wat ik wel tamelijk goed kan is is het optellen... en het vergelijken. Want dat zijn dingen die ik in het dagelijkse leven, bij het winkelen nodig heb. Als ik zelf de winkelwaar bijeen haal, dan weet ik meteen ongeveer hoeveel het zal kosten, en als dat getal niet blijkt te kloppen, dan tel ik de rekening eens na...
Maar verder? Noppes, nada, niente, niets te wiskunnen...

Het beeldhouwwerk dat je hier ziet staan in het Vaticaans Museum, zouden de edele trekken van de nobele Piet van 't pleintje voorstellen ( voor wie het niet snapt, Pyth is Piet, en Agora is plein in het grieks, denk aan agorafobie, pleinvrees)

Tot daar mijn ode aan de wiskunde...

Volgens veel mensen zou de Westerse beschaving (???) heel veel te danken hebben aan de oude Grieken, die ons heel wat grote wiskundigen, filosofen en andere geleerde bollen hebben geschonken... Ik vind dat niet ! Als je vast stelt dat er plots in één volk zoveel denkers ontstaan, dan is er volgens mij stront aan de knikker ! Brave, degelijke en arbeidzame burgers hebben daar de tijd niet voor ! Dus moeten ze in die tijd al hun werk hebben laten doen door slaven en lijfeigenen, voor zichzelf de tijd latend om te gaan liggen filosoferen ! En ja, die beschaving hebben ze ons bijgebracht, wij hebben eeuwen aan een stuk ook druk met slaven en lijfeigenen gewerkt, en we hebben druk meegewerkt aan het verspreiden van deze mooie gewoonte ! Men schat dat er momenteel nog steeds zo'n kleine 27 miljoen slaven zijn op de wereld !
Mooie beschaving als je het mij vraagt !
Bovendien verprutsen ze ook nog hun wijn door er hars in te doen ! Barbaren zijn het !
Bovendien is hun geschiedenis nog veel bloederigerderder dan die van al de anderen samen ! Niet alleen hebben ze voortdurend liggen oorlogje voeren tussen de stadsstaten in, maar kijk zelfs nu nog, als ze daar een betogingkje doen, dan kloppen ze er op tot de stukken in het rond vliegen ! Hun beschaving werkt nog steeds zo te zien !

Bovendien zou die beschaving hier gebracht zijn door de Romeinen, een van de eerste bezetters die we kenden in een eindeloos lange rij...
Al die bezetters zijn er de uiteindelijke oorzaak van dat de Belg met een baksteen in de maag geboren wordt ! Ze zijn zo vaak bezet, dat ze voortaan ieder voor zich op een klein maar eigen stukje grond hun stulpje (nu ja...) zetten! Een Belg heeft dan ook niet echt een vaderland, ze hebben een stukje grond om patatten op te zetten, meer niet. Je zou kunnen stellen dat we op onszelf begonnen zijn, leve de vrijheid...

Ik heb al dikwijls zitten dromen, waar en wat zouden we zijn, hadden hier de Kelten blijven zitten, met hun beschaving ? En denk niet dat er voor de Romeinen geen beschaving was ! We hadden heel wat dingen die de Romeinen interesseerden, anders zouden ze het niet zijn komen afpakken ! We hadden een eigen taal, en een eigen geschrift, bijna heel Europa was Keltisch ! We hadden niet die filosofen, niet die wiskundigen, we leefden als God in Frankrijk, hielden van de vrouwen, de jacht en de visvangst, en waren verslaafd aan het dobbelspel... Och, we vochten ook wel eens, en bij ons namen zelfs de vrouwen deel aan het gevecht ! We schilderden ons daarvoor netjes helemaal in het blauw, gezicht en alles, en reden met zware wagens ten strijde. Denk niet dat we geen handel hadden, we handelden zelfs met de volkeren uit wat nu Arabische gebieden genoemd worden, de zeevarende Filistijnen hadden een drukke markt met ons... Men heeft ons alleen (en nog steeds) proberen wijs te maken dat de Romeinen ons de beschaving brachten...Ze brachten ons vooral bezetting... en wij leerden van hen hoe je een leger beter kon laten strijden, want voor hen was een gevecht er niet meer om eens ons gedacht te zeggen, maar om de rest van de wereld voor hen te doen werken... (Griekse beschaving, met slaven weet je wel !)

Maar daar de Kristelijke Godsdienst zich ook te Rome settelde, was het logisch om Rome, beschaving en godsdienst aan elkaar te linken... En wij zitten daarom nog steeds te denken dat wij beschaafd werden...in plaats van geknecht !

Wij hebben wel hun maniertjes overgenomen, en zijn dan op onze beurt heel de wereld gaan "beschaven" (Lees: onderdrukken, koloniseren!), op haast exact dezelfde manier zoals de Romeinen het met ons deden !!!

En nu zien wij in bijna al die landen volkeren die hun basis kwijt zijn, en net zoals wij in de "duistere middeleeuwen" opnieuw hun eigen identiteit moeten gaan opbouwen, want wij, als beschavers, hebben heel hun basis weggesnoeid. En nog zijn we niet geleerd, en wij willen nog steeds dat de negertjes plots gaan denken en handelen op onze manier, en vergeten wat hun echte roots hen zeggen !

We zijn geen haar beter dan die oude Grieken en Romeinen, en hebben al wat slecht is van hen overgenomen, dat is dan "beschaving"...

Och, wat zit ik me druk te maken ! Wellicht behoor je ook tot diegenen die denken dat de anderen geen beschaving kunnen hebben, dat onze kijk op de zaken de enig zaligmakende is ?

Maar het is onze manier van deken en handelen die er nu voor zorgt dat we in een diepe economische crisis zitten, dat alles aan het wankelen gaat, dat het zwaartepunt van de macht aan het verschuiven is naar China en India... Want zij vormen momenteel de nieuwe economische grootmachten, terwijl wij amechtig naar economische adem liggen te snakken... Dachten ze echt dat ze de touwtjes voor eeuwig en ervig in handen zouden kunnen houden? Het enige wat we hebben bekomen is dat we de Grieks-Romeinse manier van denken hebben uitgevoerd, zij hebben er op hun beurt hun gedachtegoed op geënt, en komen met een frisse en nieuwe vorm naar voren, en zij gaan ons nu eens beschaven, lees onderdrukken, hopelijk alleen economisch... Want wij maakten er eerst kolonies, melkkoeien van....

Loontje komt om zijn boontje.

tot de volgende ?

zondag, maart 22, 2009

Roze olifantjes

clipped from www.nieuwsblad.be
 blog it


Ze zijn er toch !
Iedereen dacht dat het dronkenmaatspraat was, maar nee, de foto liegt niet, er zijn werkelijk roze olifantjes. Tenminste in Botswana...
Dat in die naam Bots en Waan lijkt voor te komen doet niets daarvan af !
Vergeet de AA, wees weer een tevreden man (vrouw) en weet dat er toch wijsheid in de kan zit, althans in de vorm van roze olifantjes uit Botswana.
Ik geef toe, er lijken veel meer grijze olifanten te zijn, maar één roze, dat is toch al genoeg om vol moed een nieuwe fles te kraken?
Al moet ik toegeven, ik ben wel al eens te diep in de fles geweest, moest soms één oog dichtknijpen om geen twee werelden te zien, maar zelf heb ik nog nooit roze olifanten gezien, ook nog geen bee-eestjes... (Weet je wat ik zie als ik gedronken he-eb? Allemaal beestjes)
Misschien had ik de kelk nog niet tot op de bodem geleegd ?

Gisteren zat ik dus in de minderheid op de Crea-dag van Ziekzorg Midden- Vlaanderen... Bij de apéritief voor de broodjes, zat ik onder meer bij Els, een dame uit Waregem die net zeven weken geleden een nieuwe knie had gekregen (nu ja, krijgen...). De dame dronk een fruitsapje, want ze nam pijnstillers, ik dronk schuimwijn, want ik neem pijnstillers, en die werkten niet zo goed...'t Mensenkind was nog geen vijftig jaar en 't was reeds haar tweede kunstknie... Zo zie je maar, er zijn er verdomd veel die pijn hebben...

't Was een toffe dag ! Er waren net 3 man en zo'n vijftig vrouwen, maar met Monique aan mijn zij waren we vlug thuis in de groep. Monique is dan ook geen gewone ! Ik ken haar al heel lang, eerst als militante van de vakbeweging (Textiel), en nu dus in de hobby. Maar Monique is een van die verschrikkelijk bezige bijen, die overal lid van is, en overal ook nog werkelijk actief is! Zij is lid van zowat alle bewegingen die hier in Mater een poot hebben, en zit ook bijna overal in het bestuur. Ze neemt deel aan alle mogelijke en onmogelijke studiedagen, en dus kent zowat iedereen ons Monique. Vermits ik in haar kielzog mee dreef, was ik al heel vlug "thuis" tussen al die madammekes...
Monique had me gezegd mijn zeepjes mee te brengen, en zij had een deel voorbeelden mee van mijn pyrografie... Het gevolg ? Volgende hobby zal ik niet alleen les geven in zeepsnijden aan onze eigen leden, er komen nog een deel gasten om de truuk te leren, en het dan te kunnen overbrengen in hun hobbykring... Van uit Gent toe !
Er waren een heel pak dames die van hun werkjes voorstelden, en een kleine uitleg gaven, die echter meestal voldoende was voor de verenigde handige Harry's (en vooral handige Hanna's)... We hebben veel goeie tips gehoord, en mooie werkjes gezien !
Na de middag was het dan de lessen... De eerste werkgroep voor ons was het verven van zijden halsdoekjes. Een heel makkelijke techniek, zodat we beiden na een tiental minuten al aan het opschuiven waren naar de tweede techniek, de verftechnieken !
Dat was interessanter, en ook iets wat heel goed doenbaar was voor iedereen ! We bewerkten, een houten kandelaar, een bloempot, een glazen potje, en werkten er met acrylverf, acrylverf met zand vermengd, witte Kalkwas, en heel donkere boenwas... Daar hebben we heel wat ideeen opgedaan !
Nadat Monique met veel pijn en miserie de trap weer afgedaald was, konden we naar de derde activiteit, het maken van de "Ijstoeter"... We moesten eerst met een karton een toeter vormen, die in model houden met wat plakkertjes, en dan daar een handdoek rond doen, en die vaststeken met spelden. De overschot van de handdoek netjes in de hoorn gevouwen, en dan moesten we de bolletjes "ijs" maken, drie washandjes in verschillende kleuren (mokka, vanille en roze in mijn geval). In die was handjes moest je wat kussenvulsel doen, daar een bol mee vormen aan de naadloze kant van het washandje en het bolletje toebinden met een draadje. In de toeter, mooi doorzichtig verpakkingetje en je had een mooi geschenkje...
En dan als laatste, de droge vilttechniek. Dat was zowat het enige wat me totaal onbekend was... De "vilt" (Het vilt?) wordt gemaakt met echte zuivere wol. De wol was er in vele kleuren voorhandig. We moesten met een koperdraadje een modelletje plooien (een bloempje, vlindertje of zo maar iets), en dan kreeg je een blok isomo en een viltnaald. Een lange naald waar iets voorbij de punt enkele oneffenheden zaten, wellicht om de wol mee te pakken in de prikbeweging, want dat was wat we moesten doen, voortdurend in de wol die op en onder ons kopreren frulletje lag. Je prikt daarmee de wol tot in de isomo, maar ook de lagen boven en onder het koperen dingetje in elkaar. Als alles plat lijkt, draai je het om (je moet trekken, want het zit echt in de isomo gedrukt) en herbegin je aan de andere zijde hetzelfde werk te doen. Je herhaalt dit enkele keren en je hebt echt iets viltigs over. Leuk, mooi, mits enkele keren oefenen en wat leren hoe je kleuren kunt mengen of juist gescheiden houden, en ook helemaal niet moeilijk. De naalden zijn wel behoorlijk duur (meer dan een euro!)

Als we gedaan hadden, hebben we nog wat zitten keuvelen en een tripel Chimay gedronken, en dan naar huis toe. Monique had haar GPS opgezet, maar waarschijnlijk had ze iets verkeerd gedaan, want waar dat ding heen wou weet ik niet, gelukkig kende ik de baan daar heel goed.

Ik ben dan ook ook netjes ten huize afgeleverd, en kon doodmoe en met pijn in mijn zetel duikelen (maar dan veel voorzichtiger).

Zo'n dag is behoorlijk zwaar voor mij, maar het was heerlijk, veel bijgeleerd, veel mensen ontmoet die veel hobby's deelden, heerlijk !

En nu zit ik alweer te bloggen, nog niet helemaal bekomen, maar vannacht heb ik goed geslapen, dus het gaat wel! Deze namiddag gaan we weer bij tanteke, en Monique zal er ook zijn, op bezoek bij haar familie... Kunnen we nog wat bijklappen.

Tot de volgende ?

vrijdag, maart 20, 2009

De ruimtewandeling

IN SPACE - OCTOBER 28:  In this handout provid...Image by Getty Images via Daylife

De zoveelste geslaagde ruimtewandeling was wel eventjes anders, nieuw, verfrissend!
Voor het eerst worden zij toegejuicht door de milieuverenigingen van alle over the world!
De astronauten hebben immers, als bijkomend doel op de ruimtewandeling, grote plasticvuilniszakken onder de arm genomen, en hebben ruimteafval verzamelt ! Ze hebben onder meer de schroevendraaier die een vrouwelijke (!) medewerker eertijds had laten vallen. Zo is hun gereedschapskoffertje ook weer compleet. De captain of the crew drukte daarover zijn volle tevredenheid uit, en nam het vaste voornemen nooit ofte nooit nog vrouwen te laten klussen. (Amerikanen zijn echte macho's !)

De Japanse ruimtewandelaar beperkte zich tot het verzamelen van de onderdelen van camera's, in de hoop een lens te vinden die nu niet meer verkrijgbaar is, en waarmee hij beweert mooie foto's te kunnen maken van Moeder Aarde. Nu ja, veel meer kon hij niet verzamelen, behangen als hij was met 15 camera's en fototoestellen, allemaal japanezen. (Eentje met een Russische lens).

Eén moeilijkheid is nog niet opgelost ! Nu staat de vuilnisemmer wel netjes naast hun voordeurtje (bovenaan in de capsule - beetje gek, maar ja dat komt er van als je Russische en Amerikaanse onderdelen aan elkaar foefelt), maar ze weten begot niet wanneer de vuilniswagen langskomt. Astronaut De Winne heeft met hen contact opgenomen en hen vertelt dat de kans groot is dat vuilnis onder Belgische bevoegdheid valt, en dat het dus verboden is de vuilnis buiten te zetten voor 18 uur 's avonds van de dag voor de ophaling. Dus hebben de astronauten dan maar weer de vuilnisemmer binnen genomen, maar dat is een ellende ! Daarboven zitten ze in een situatie van gewichtsloosheid, dus de vuilnisemmer zweeft nu rond op de meest onmogelijke plaatsen. Bovendien moeten ze voortdurend weer loszwevende stukken bijeenzamelen en weer in de emmer stoppen, heel voorzichtig, anders vliegt het meteen weer weg!
Er is een pak miserie geweest met de Japanees die na uren zoeken, zijn eetstokjes in de vuilemmer terug vondt !

Op de foto zie je een van de astronauten bezig aan een herstelling van het ruimtestation ! Dat komt zo, toen hij de schroevendraaier terugvond (van die vrouwelijke techneute)(nadruk op neute), bleek die toch wel klem te zitten tussen twee onderdelen van het ruimtetuig. Bij het loswrikken van de tournavis ontstond er een lek in het ruimtetuig, en je ziet hier de astronaut bezig met het aanbrengen van een rustineke! Nogal een geluk dat gemelde astronaut een fervent wielerterrorist is, anders hadden ze serieus in de problemen gezeten !

Niet alleen verloren ze op die manier zuurstof, maar bovendien maakte de ontsnappende lucht ook nog een helse geluid van een kokende waterketel. Maar dat was nog niet het ergste! Hoe klein ook, in de gewichtloze toestand, is dat voldoende om het ruimtetuig in beweging te brengen. Nogal een geluk dat die ene astronaut zijn fiets bij had, ander had hij het tuig nooit bijgebeend. Als je heel aandachtig kijkt op de foto, kun je nog net een stukje van het voorwiel van de reddende vélo.

Tot daar het heroïsche verslag van de lotgevallen van de crew !

Fritzl is veroordeeld ! Dat verwondert mij niet als desdanig, maar wat mij wel verwondert is hoe snel dat kan ! Als ik kijk naar de oeverloze procesvoeringen in ons eigen Absurdistan, dan denk ik dat we beter die rechters die nu zich onledig houden met het ja en nee spelletje over de al dan niet bemoeienissen van de regeringen met hun rechterlijke machten, dat we beter die hoogedelwaardige dinges, eens naar ginder sturen om te kijken hoe het eigenlijk moet en kan... Maar ja, dan zouden ze niet meer kunnen klagen over hun achterstand in de verwerking van de hoogdringende zaken...

't Zal wel niet gebeuren, want vastgeroeste objecten krijg je maar heel moeilijk in beweging. 't Schijnt dat je dat loskrijgt met de inhoud van een fles cola, maar die mannen drinken heel andere dingen !

In ieder geval, ik vind het verfrissend vast te stellen dat rechtspraak ook én snel én degelijk kan !

Allee, ik ben er mee weg ! Je weet dat er morgen géén blog is hé, ik ga knutselcursussen gaan volgen... en tot mijn verbazing ook zelf les geven...

tot de volgende ?

donderdag, maart 19, 2009

Het kind uit het confituurpotteke

The Importance of Being Earnest (1952 film)Image via Wikipedia

Ook gelezen?
Meneer betichtte zijn wederhelft van overspel, daar hij niet de vader kon zijn van hun laatste kind.
Mevrouw moest op den duur wel toegeven, maar hield vol dat zij nooit met een ander geslapen had, zij had "zichzelf bezwangerd (!sic!)" met sperma uit een confituurpotteke...
Nogal een geluk dat het geen indiaanse was, of diene kleine noemde Materne of Viervruchten of zoiet.

Djudedju !

Dat doet mij denken aan een boek dat ik ooit "mocht" lezen tijdens mijn studies, in 't Engels nog wel !
"The Importance of being Ernest" by Oscar Wilde (Hij Wilde wel maar kon niet).

De naam van het boek bevat meteen ook de clou van het verhaal, Ernest is een naam en beduidt ernst.
Dus een totaal onernstig verhaal over Ernst.

De schrijver Oscar Wilde, hierboven in zijn favoriete pose, was een homo, nog voor dat eigenlijk kon. Maar bij de Britten werd bij kunstenaars heel wat extravagantie verdragen, dus ook deze extravagantie van het houden van een sexgenoot.

Nu is dat algemeen aanvaard lijkt het, maar onlangs nog werd ik er door een bekommerde grootmoeder op gewezen dat haar ene kleinzoon "zo" was, en dat er in het huisgezin grote spanningen over waren...

Het lijkt er dus op dat het aanvaard, maar aanvaard is, als het over de anderen gaat, en niet ene uit het eigen nest. Grootmoeders zijn duidelijk breder van opvatting, omdat wellicht de liefde wat meer gefundeerd is en gelouterd door het leven zelf...

Het is ook allemaal een beetje snel gegaan. Ik heb nog gewerkt in instelling voor geesteszieken, en toen zat daar nog een jonge man, gewoon omdat hij homo was... De jongen was zo normaal als ik en jij, maar hij was homo, en toen (we schrijven 1968 !) was dat nog een ziekte !

Maar ik wou het niet daarover hebben. Ik wou het hebben over de ernst.
In de huidige maatschappij zie ik een bizar fenomeen!
Aan de ene kant zou je moeten stellen dat de mensen tegenwoordig veel te ernstig zijn, want ze kunnen niet meer lachen, aan de andere kant stel je vast dat er velen zijn die een totaal gebrek aan ernst vertonen, want ze nemen geen enkele taak of verplichting nog serieus.

Mensen kunnen niet meer lachen, tenzij met betaalde humor, en daarvan is het allooi gewoonlijk eerder te zoeken in de categorie spot dan wel in gezonde complexloze humor. De humor van een Toon Hermans is volkomen verleden tijd! En waar je vroeger niet kon buiten komen, of je hoorde wel weer een nieuwe wits, moet je nu op internet gaan zoeken, en daar vind je dan nog alleen moppen met baarden van hier tot ginder... Ik hoor van sommige lezers dat mijn blogjes door hen gelezen worden, omdat ik de dingen nogal op een humoristische manier vertel...de mensen zijn dus wel op zoek naar humor, maar zijn verleerd humor te hebben, zo maar, uit zichzelf.

Je ziet de mensen ook niet meer lachen...Of toch, op het feest bij de langdurig zieken zag en hoorde ik voortdurend gelach.

Die mensen waren blij eens uit hun eeuwige zelfde plek gehaald te zijn en waren content eens met velen bijeen gezellig te kunnen keuvelen over van alles en nog wat.

Raar is dat. Je weet (aan je zelf) dat daar vooral mensen zitten met pijn en/of ongemakken, en daar zie je blije gezichten. Want die mensen zijn tevreden met die "schone" dag.

De jonge mensen hebben dat niet meer, of nog niet weer, want op een of andere manier hebben ze verleerd zich echt te ontspannen, echt te onthaasten. En met de crisis verbetert dat niet ! De druk op de mensen neemt alleen maar toe, en zij hebben geen enkele manier meer om dat eens van zich af te zetten. Beide ouders gaan werken, komen 's avonds thuis, moeten nog haast je haast je eten bereiden, een en ander op kuisen, de kinderen helpen bij hun huistaak, of hen voortdurend achter de vodden zitten omdat ze hun huistaak zouden afmaken, en ploffen tenslotte, bijna uitgeput voor de TV neer, en worden geconfronteerd met zwaarwichtige duidingprogramma's, of hectische films of idiote uitputtingsslagen van kandidaten die een enorme prijs kunnen winnen, of helemaal niets, en die bereid zijn daarvoor met liefde de andere de schedel in te slaan... Heerlijke(?) spanning, maar zeker geen ontspanning! Of zoiets als Big brother, om je er aan te herinneren dat het gecontroleerd worden nog erger kan dan het nu al is...maar geen ontspanning, nee, het wordt wel zo genoemd, maar het is net het tegendeel !

En dan reageren ze, en gaan in het weekend fietsen met een grote groep, en proberen elkaar te overbluffen inzake het dure fietsmateriaal, de afgelegde kilometers of de snelheid waarmee ze de berg op kunnen...Maar ontspanning ? Ho maar...

Herken je het ?
Maar zo is het toch ! Eens rustig zitten, met alleen dingen die werkelijk eens je geest verzetten, zonder een nieuwe, andere vorm van spanning op te bouwen, dat lijkt niet meer te bestaan. Bij mensen die onder een dergelijke druk leven is het ook niet echt makkelijk! Je kent ongetwijfeld mensen die zich eens heerlijk kunnen uitleven in de tuin, die zich echt ontspannen in het tuinwerk, maar de mens van vandaag de dag kan dat in de meeste gevallen ook niet meer, in plaats van een ontspanning verandert de tuin plots in een verplichting, er MOET gewied, er MOET dringend geplant, er MOET geschoffeld.... en weg ontspanning.
Je kunt die mensen makkelijk herkennen, dat zijn de mensen die niet meer kunnen niksen. Die niet eens heerlijk plat op hun rug op het malse gras kunnen liggen met een graspijltje in de mond en kijkend naar de leeuwerik die daarboven hangt te zingen.
Zij moeten iets doen.
Ze kunnen niet meer ontspannen.

... tot de veer breekt...
En dan is de ramp compleet, want zij hebben alles op de toekomst gezet, een groot huis gekocht met een zware lening, en eigenlijk kunnen zij zich niet eens permitteren om ziek te zijn... en de ziekte brengt zelfs geen gedwongen ontspanning, maar doet de spanning nog rijzen!

Arme mensen...
Zet je eens neer, op een goede stoel met een hoge harde rechte rug, zet je netjes recht op, en adem eens heel diep in, hou je adem een paar tellen op, en laat ze dan langzaam gaan... en opnieuw en opnieuw, jezelf dwingend om langzaam en die adem te halen...
Zuurstof is een eerste vereiste om te kunnen ontspannen!
Probeer op niet anders te denken dan je eigen ademhaling, en luister naar je eigen harteklop... en stel vast dat je met die langzame diepe ademhaling ook je harteklop doet vertragen! De eerste stap naar een lichamelijke en geestelijke vrijheid !
Doe dit nu en dan, als je het kan ook tijdens je werkdag, je zult zien dat het werk je ook beter afgaat, en dus minder stress veroorzaakt !
Ooit zat ook ik in een knoop, raakte niet meer door mijn werk, kon mij niet ontspannen. Weet je wat mijn baas, René Maris zaliger, tegen me zei ? " Als het niet meer gaat, leg dan je pen neer, trekje vest aan, en ga een uurtje wandelen, je zult zien dat het daarna wel weer gaat, en dat die wandeling geen verloren tijd was !"
Ik heb het maar één keer echt gedaan, daarna was het besef van die oplossing meestal genoeg om te bekomen en mezelf te ontspannen...

En heb je al gehoord van de lachtherapie ? Gewoon hardop lachen met enkele mensen samen, eerst wat kunstmatig, maar -gek genoeg- je gaat op den duur echt aan het lachen !
Het is bewezen dat dit echt heilzaam is !
waarom zouden we het dan niet eens proberen???
Ontspannen, relaxen echt en diep...
Dat is belangrijk !

doen dus !


tot de volgende ?

woensdag, maart 18, 2009

Het einde van Viagra ???

Viagra is a commercial produced medicine conta...Image via Wikipedia

Spaanse dokters hebben ontdekt dat de geur van rotte eieren net zo goed werkt.
Op een of andere manier ontspant de penis zich door de geur van rotte eieren, en dit veroorzaakt een veel gemakkelijkere erectie.
Ze zijn van plan om een middel te maken op basis van deze ontdekking, en zo een einde te stellen aan het monopolie van Viagra...

Kun je je een voorstelling maken van een gepensioneerden-stad zoals Benidorm?
Straks loop je daar in wolken van rotte eierengeur rond, met een héél wijde short boven je zwembroekje teneinde geen aanstoot te geven..?

Of dit nu echt iets is om het blauwe pilletje te beconcurreren? Ik heb twijfels...
Bovendien heb ik al twijfels rond Viagra op zich!
Kijk, ik heb de indruk dat er iets scheef loopt in onze maatschappij, ook op dat gebied.
Vroeger was sex een verboden onderwerp, en het enige wat je wel hoorde waren gore moppen, fluisterend verteld achter pot en pint... Nu is sex in, meer nog, sex moet ! Het is bijna (na het weer) het onderwerp numero uno !
En het is niet alleen meer het er over praten, je moet het ook doen. Met nadruk op moet.
Onze oude huisdokter, die dan ongeveer mijn huidige leeftijd moet hebben gehad, debiteerde altijd het volgende mopje: "Bij ons thuis is het nog altijd drie keer daags, een keer van klappen, een keer proberen en een keer niet meer gaan..."
Het was toen heel normaal dat sex verminderde bij het ouder worden, en niemand maakte er zich veel zorgen over. Voor mij is Viagra een goed geneesmiddel als het dient om mensen die om een of andere reden veel te vroeg hun potentie verliezen, maar als het dient om oudere mensen nog in staat te stellen tot het verrichten van DE prestatie, dan heb ik daar bedenkingen bij.
Als die oudere daar lust toe heeft, en nog in staat is, waarom niet, maar als hij daar echt geen lust en geen behoefte meer toe voelt, dan vind ik de maatschappij die dat nu als enig zaligmakend evenement voorstelt ook helemaal fout !
Als een man van zeventig nu niet meer alle dagen van bil gaat, dan hapert er iets aan, als je tenminste de publiciteit moet geloven.
En kijk, het is weer de platte commercie die zich met ons leven gaat bemoeien! Wat vroeger misschien iets te geheimzinnig werd behandeld, moet nu noodzakelijk open en bloot, en moet zo veel en zo vaak mogelijk gebeuren, want dat is nu net je het van het...
Ik ga het belang en de noodzaak en het leuke van sex niet minoriseren, maar als een platte commercie wordt, dan hoeft het voor mij niet meer.
Voor mij is dit nog steeds een intiem gebeuren, en iets waar we beiden "goesting" voor moeten hebben, iets wat we dan ook beiden echt diep en intens kunnen beleven, in de beslotenheid van ons gezin.
Ik ben ooit, in de veiligheid van een ganse groep, gaan zien naar zo'n sex-show, in Duitsland, in Hamburg... Ik ben blij dat ik dat ook eens heb gezien, zo dat ik weet wat het is, maar ik vond er maar niets aan, het degouteerde mij veel meer dan het mij ooit zou kunnen opwinden.
Wij zijn ook eens blijven kijken naar een straathoertje die een man aan de haak sloeg, ze trok er mee een gebouw binnen, en na amper zes minuutjes stond ze weer op haar vaste stek...
Sorry, maar dan heb ik medelijden met die man die betaalt voor die paar minuutjes, voor het kwijtraken van dat kwakje.
Nee, sex op die manier, voor mij hoeft het niet.

Gisteren is het veld voor mijn deur geëgd. Maar zo zeggen we dat niet in ons Vlaams, we zeggen dat het veld "gebraakt" is, of naargelang de streek, "gebroakt"...Komt wellicht van het werkwoord breken, wat dat is precies wat er gebeurd is, men heeft de aarde opengebroken, de kluiten losgetrokken en dan nog eens door een "molen" gezwierd. Toch is het woord eg niet onbekend, ik herinner mij nog dat we spraken van "een eegde".
Nu ligt het veld mooi in de zon, de natte aardkluiten blinken hier en daar nog een beetje van de nattigheid, maar het droogproces is reeds begonnen, en je ziet de aarde bleker worden.

De visboer is net geweest, ik heb een paar wijtingen en een stukje tarbot gekocht en voor Anny wat garnalen. Anny eet niet graag vis, en ik ben er gek op. Vis is gezond, alle verhalen van zware metalen ten spijt.

Wie herinnert zich nog dat je vroeger aangraden werd de hals van de kip niet op te eten, want daar werden de hormonen ingespoten... Als ik dat nu zit te schrijven, zit ik te twijfelen aan dat verhaal! Stel je voor, een kot met vijfduizend kiekens, één voor één die kippen pakken en hun wekelijkse shot hormonen toedienen???? En toen geloofden wij dat wel, gewoon omdat de meeste mensen wellicht nog niet vertrouwd waren met de industriële kip ?

Sindsdien zijn de berichten blijven komen, we mochten geen groenten eten (Tjernobil), geen varkensvlees (dioxines en antibiotica), geen eieren, geen kippen, geen vis, geen schaaldieren, geen... Er is altijd wel iets.
En dan is de rage gekomen van de bio-groenten, groenten die onbespoten waren..
Maar als we de kippeneieren van ons eigen kippetjes niet meer mogen eten door de vervuiling, zit dat dan ook niet in onze groentjes uit de tuin?
Of heeft er nog niemand op gedacht om dat ook af te keuren ????
allemaal ten voordele van de industrie, de bio-industrie...

tot de volgende ?
Oh ja, zaterdag is er geen blog (studiedag hobby ) (Klinkt chic hé?)

dinsdag, maart 17, 2009

Crazy new world...

Benito Mussolini.Image via Wikipedia

In het grote voorbeeld voor Joerop, ons aller Ameurika, vind je de gekste dingen...
Een van de vele randverschijnselen zijn wel de voorschriften op alles en nog wat. De Amerikanen vinden het immers een heel lucratieve bezigheid om bedrijven te dagvaarden omdat ze bijvoorbeeld niet een verwittiging hebben op de gebruiksaanwijzer van een wasmachine hebben gezet dat je geen mensen in de machine moogt stoppen...
Of geen gsm in de microgolfoven, want dan doen ze dat net wel, en vervolgen dan het bedrijf en eisen enorme sommen omwille van het geleden leed....

De mooiste vind ik wel de verwittiging op de gouden gids, dat je het boek niet moogt lezen achter het stuur van je wagen...

Crazy New World...
Niet alleen de inwoners zijn gek, de advocaten zijn het duidelijk niet minder, de rechters getuigen van grote seniliteit, en zelfs van heel wat van hun presidenten kun je boeken vol schrijven met blunders... Wat de huidige, de nieuwe betreft, moeten we nog wat afwachten, maar het moet verschrikkelijk zijn plots de macht van een president van de USA te moeten torsen!

Macht is wel het meest verschrikkelijke dat er op aarde bestaat! Het is nog erger dan geld, en dat is al zo'n verschrikkelijke dwingeland !

Het idiote is dat beiden niet alleen je geheel opslorpen, maar dat ze je ook nog eens volledig in beslag nemen. Het is verschrikkelijk moeilijk om van de macht te scheiden. En dan spreek ik niet alleen van presidenten of eerste ministers en dergelijke! Werkgevers kunnen er ook last van hebben, zelfs meestergasten, werfleiders of voormannen hebben soms trekjes van de dwingeland...
Het is een verslavend goedje, die macht!
Ik heb zelfs leraars gekend die duidelijk meer met hun machtspositie bezig waren dan wel met het verspreiden van kennis.

En toch... toch zijn er veel, heel veel mensen, die niets beter vragen dan geleid, bestuurd, gestuurd te worden! Ik durf zelfs te stellen dat dit de grote meerderheid betreft!

Ik denk dat dit in werkelijkheid een vorm van luiheid is, een soort gemakzucht, dan moeten ze immers geen verantwoordelijkheid opnemen, en dan kunnen hen ook geen fouten verweten worden. Maar het gaat verder, de kudde verlangt meer dan alleen een grote roerganger, het verlangt vrij te zijn van het nemen van beslissingen, vrij te zijn van nadenken.

Denk aan het Italië onder Mussolini, hoe ze na de val, vol enthousiasme in de heerschappij van de Amerikaanse bezetter gingen rondbuitelen, juichend en zingend... Waar ze amper enkele maanden voordien nog juichend voor Mussolini dansten en sprongen... Kijk ook hoe, na de oorlog de Duitsers zich schikten in het nieuwe beleid... Het is niet wie de leider is die telt, maar het feit dat er een leider is, een sterke man, die ze slaafs kunnen volgen, zich niet afvragend of het beleid goed is of niet, gewoon tevreden dat er een leider is.

Door de stijgende onrust van een wereld in crisis, zien we dat verschijnsel weer opduiken! We zien dat er een verrechtsing gaande is, een drang naar een duidelijk leiderschap. En hoe de Fransen nu ook rispoteren tegen hun Sarkozy, ze scharen zich als een man achter hem als er een vreemde iets kwaads over hem zegt...Want hij is de duidelijke leider, de nieuwe Napoleon, de figuur onder wie zijn vleugels ze kunnen schuilen voor de onrust van de crisis.

Ergens weten ze wel dat het een valse rust is, maar liever een valse rust, een schijn van rust, dan helemaal geen gerustheid!

En laten wij geen stenen gooien naar de Duitsers en de Italianen van het verleden, lees eens hoe rechts ook in de rest van onze wereld aan het oprukken was, hoe ook in Groot Brittanië onder meer er een echte hetze was tegen de Joden, net zoals in Nazi-Duitsland ! Ook hier kenden we de opkomende rechtsen, die zelfs gingen aanleunen bij het Duitse ideeëngoed. (Niet allemaal, maar toch een deel, zowel in Vlaanderen als ook in Wallonië met een Degrelle)

Zelfs in Amerika was er een duidelijke verrechtsing, en het was slechts dank zij de stommiteiten van de oorlogszuchtige Führer dat ze uiteindelijk kozen tegen Duitsland, want in het begin was er veeleer een pro-Duitse sfeer...

Ik stel dit alles hier niet als een aanval op, of als een verdediging van, maar gewoon als een vaststelling dat ook nu, deze uitwassen heel makkelijk terug kunnen komen, dat ook nu, de mensen zich heel gemakkelijk en heel comfortabel achter een Leider zetten. En kijk, een heleboel symptomen zijn er al te zien! Twintig, dertig jaar geleden waren we allen pro-Joods en anti Palestijns (de mannen die het terrorisme uitvonden, de mannen die de rustige toerist met zijn vliegtuig kaapten, de boeven, het uitschot... Weet je nog ?), en nu zie je een groeiende anti-Joodse mentaliteit groeien. Ten tijde van de zesdaagse oorlog van Israël tegen bijna gans de Arabische wereld, stonden we te juichen en te applaudisseren voor de dappere Joodse Jongens en meisjes die de snoodaards een lesje gaven, en nu spreken we schande als ze in de Gaza streek nog eens proberen de opstandelingen kwijt te raken...

De mensheid is gek.
Was gek en is nog steeds gek.
Hoeveel mensen ken jij die nog proberen zelf te denken?
Hoeveel mensen ken jij die niet slaafs de berichten zoals die ons voorgekauwd worden geloven ?

Ach, denk niet dat ik hier zit te prediken voor het gedachtengoed van veertig jaar terug, nee, ik pleit gewoon voor het zich oprichten, het zelfstandig rechtstaan, het zelf nadenken, het zich een eigen mening vormen, het proberen van in het bos de bomen te zien !

Lees jij ook eens de Waalse gazetten? Luister jij ook eens naar de mening van de anderen? En ik bedoel niet je buur, maar zij die er een gans ander ideeëngoed op na houden ! Heb je al ooit de moeite gedaan om naar hen te luisteren? Heb je dan ook verbaasd gestaan dat zij ook goede ideeën hebben? Dan heb je de eerste stap gezet naar zelfstandig denken!

De zon schijnt weer, er hangt een nevel over de velden die het scherpe licht verdoezelt. Gisteren ben ik begonnen met het snoeien van de hortensia's, een beetje met een keer, heel voorzichtig om niet weer in de kloof van pijn te vervallen. Vandaag weer een beetje...Misschien ook al een eerste keer de buxus wat bijknippen met mijn nieuw machine. Op mijn linde zie ik nog geen nieuwe sporen van leven, wel onderaan bij de uitlopers die ik ieder jaar weer moet wegknippen om de stam vrij te houden, daar begonnen de botten al wat te zwellen.

Er komt leven in de wereld !

tot de volgende ?

maandag, maart 16, 2009

Levensles...

Dit is volgens sommigen misschien wat melig, maar je moet het maar eens doen ! Stel je in zijn plaats, en ga jij dan dan maar eens praten over moed !
clipped from www.guzer.com

Are You Going To Finish Strong? - Nick Vujicic Video


Awesome video! If you watch only one video today make sure it is this one! Nick Vujicic has no limbs but he leads an incredible life!
Awesome video! If you watch only one video today make sure it is this one! Nick Vujicic has no limbs but he leads an incredible life!

Are You Going To Finish Strong? - Nick Vujicic Video

 blog it

Wonderen

Composite image to illustrate the diversity of...Image via Wikipedia

Echt, ik geloof niet zo echt in mirakeloorden, dat heb ik al gezegd. Volgens mij is het eerder het ons nog onbekende (of vergeten?) ding in onszelf, die door het enorme vertrouwen plots een boost krijgt, en het eigen lichaam geneest...
Maar dat wil niet zeggen dat ik niet in wonderen geloof...
Want was is een wonder ?
Gewoon alles wat we niet kunnen verklaren! Waar we met onze mond open bij staan te kijken.Waar we stom verbaasd het hoofd bij schudden.
Of dat allemaal echte mirakels zijn ? Wellicht niet, maar wonderen zijn het wel !
En misschien is het zo dat het feit dat we steeds meer begrijpen, er de oorzaak van dat steeds minder het wonder ervaren.
Neem nu een alledaags, heel onbenullig iets... Misschien heb je deze morgen wel een eitje gegeten, heb je al ooit eens stilgestaan bij dat ei? (Figuurlijk dan)
Uit dat stom kakelend dier komt plots een ei, volmaakt van vorm. Schaal, eiwit en dooier. Niet alleen heerlijk om op te eten, maar bovendien bevat het alles wat nodig is om een nieuwe kip te bekomen.
En ook daar gebeurt iets wonderlijks, op een dag zet de kip zich neder, en begint te broeden. Bij tijd en wijle staat zij recht, keert de eieren stuk voor stuk, gaat bij te droog weer eventjes de veren natmaken om zo de schaal zachter te maken... en jij vindt dat geen wonder ?
Ik wel.
Als voor mijn deur de camelia's heel de winter, in vorst en ontij, dikke bloembotten dragen, dan verwacht ik ieder jaar weer dat die botten kapot zullen gaan door al die kou en al die nattigheid, maar nee, nu beginnen al de eerste bloemen zich wijd open te plooien en maken mijn dag tot een heerlijke ervaring.
Probeer jij maar eens die blaadjes weer op te vouwen, zodat ze in één harde bottel veranderen. Lukt niet hé? Die domme redeloze plant kan dat wel !
Misschien vind jij dat doodgewoon, ik niet. Ik ervaar dat telkens weer als een geschenk, een wonder...
Als ik langs de wei loop, en ik zie plots die morgen voor het eerst het nieuwe lam lopen, sneeuwwit, in een warm wollenpakje, naast haar vuilgrauwe moeder, dan stop ik om te kijken en te genieten... Hoe kon dat beestje ooit in die ooi zitten?
Hoe kon dat kleine mensenkindje zo rustig in de moederschoot verblijven en groeien?
Och, ik weet wel, celletjes en deling en dergelijke, maar dat verklaart voor mij het wonder niet! Hoe komen die onnozele vormloze celletjes tot een volmaakt mensenkind?
Nu zitten de geleerden gebogen over wat zij de stamcellen noemen, cellen die nog "niets" zijn, maar "geschikt" zijn om tot alle organen uit te groeien. Waarom die ene cel hart wordt en die ander lever en nog een derde oog, dat weet men nog niet precies...Maar ook al zou men uiteindelijk de code van de natuur breken, dan verandert dat nog niets aan het wonder...Want een wonder is het.
Neem nu die stomme bruingrijze steen... Leg hem in water en zie welke prachtige kleuren plots zichtbaar worden... Als je hem poliert, dan heb je plots een prachtig juweel... Geen wonder ?
Oh ja, er is een volstrekt logische scheikunde reden waarom de bladeren in de herfst plots verkleuren, maar ik vind het een wonder dat de stervende natuur haar eigen doodskleed in de prachtigste kleuren steekt.
En in het voorjaar, als het frêle groen plots het topje van zijn neus bovensteekt, is dat soms geen wonder ?

Nee, weet je wat het is ? Je hebt het gewoon verleerd je te verwonderen over dingen die je bijna dagdagelijks ziet. Als ze je plots op tv tonen hoe een bloem zijn blaadjes ontvouwt, dan zit je met open mond te staren naar wat twee meter verder in je eigen tuin kon gefilmd geweest zijn.
Als je op bezoek gaat bij een jonge moeder, dan kijk je op wie het lijkt, en hoe klein dat ook weer is, maar je denkt niet aan het oneindige wonder dat dat kleine ukje is.

Je bent teveel gewoon.

Je loopt de mooie dingen straal voorbij.

En je vergeet welk wonder het is dat je daar voorbij kunt lopen, dat je überhaupt kunt lopen !
Dat je kunt zien, kunt horen, want kan iedereen dat niet ?
Naar een boom op een schilderij kijk je vol bewondering... maar je loopt diezelfde boom in de natuur straal voorbij...en toch is die nog duizendmaal mooier dan het mooiste conterfeitsel.

Wij hebben gewoon te veel wonderen om het wonder nog te zien...
Wie alleen lekkere wijn drinkt, en geen andere drank kent, zal wellicht verrukt opkijken bij een slokje helder water...
Zo is het maar net met ons, we verdrinken in de wonderen, en zien ze niet meer, gewoon omdat we er teveel zien... en dan plots, staan we stil voor een schilderij, een schamele poging om de natuur weer te geven...

Doe toch eens je ogen echt open, geniet van ieder bloempje, van ieder van die talloze wonderen om je heen !
Zwelg in dankbaarheid het leven, en geniet, en wees dankbaar dat jij moogt deel uit maken van zo'n enorm complex geheel... en dan zul je misschien ook wat meer eerbied hebben voor de natuur, voor de wereld, voor het geheel der dingen. Geloof je, dan is dit je gebed, geloof je niet, dan is dit desondanks een heerlijk wonder iets om van te genieten... En het is goed, voor gelovige en ongelovige, te weten hoe wonder het wonder van Leven is... Hoe wonder het is, dat wij van al die dingen kunnen en mogen genieten !

Heb je daar al eens bij stil gestaan? Het is niet zo evident dat we kunnen genieten, genieten van alle dingen om ons heen.

Dat is al een wonder op zich! Of niet soms ?

De zon schijnt, en weer zie ik een gans nieuwe wereld! Heel anders dan die van gisteren in het sombere licht dat gefilterd was door de donkere wolkenmassa's.
En ik geniet !

U ook ?

tot de volgende ?

zondag, maart 15, 2009

4 miljard uit de reserves van de Nationale bank ????

The Scottish Maiden, an older Scottish design.Image via Wikipedia

Mini Ster Reynders geeft 4 miljard aan het IMF, uit de reserves van ons aller Nationale Bank...
Reserves ?
Zijn wij niet dat landje met die grote schulden?
Of zijn het reserveschulden die we gul wegschenken? Anders, daartegen heb ik geen bezwaar... Schulden weggeven, die truuk zou ik ook wel willen leren, Kunnen we heel wat mensen mee helpen...

Binnenkort MOETEN we weer gaan stemmen... Moeten, want met wat we nu hele dagen zien en horen van die bende bietekwieten, is er geen zinnig mens in ons Belgenland die nog vol enthousiasme zich opmaakt om bollekes te gaan rood kleuren !

Nee, het is niet belachelijk wat ze daar opvoeren, het is dieptragisch !
Ze liegen dat ze zwart zien, en als ze een keer niet liegen, dan weigeren ze daarover de eed af te leggen... Sjongejongejonge... Ooit zal er wel eens een groot schrijver opstaan die er in slaagt de sfeer van onze parlementen weer te geven, dat openlijk bitsige terwijl ze vooraf afgesproken hebben dat ze het echt niet menen... De kolderbrigade heeft er niets aan. Ze schelden elkaar uit, en vijf minuutjes later zitten ze broederlijk bijeen om een ander punt gezamelijk te verdedigen.

De minst begaafden in het edele spel van het politieke toneelspel, krijgen een beperkte maar toch belangrijke rol, en moeten niets anders zeggen dan "Non!", maar dan vol overtuiging en tientallen malen herhaald. Nadat ze haar "preuve" van welsprekendheid aldus heeft bekomen, mag ze nu al de voormalige spitsbroeder attaqueren... Van vooruitgang gesproken.

En daarvoor moeten wij ons op een mooie dag naar het kieshokje begeven. Heel diep in ons binnenste zitten nadenken, en dan besluiten voor welke kluivers je nu eens zult stemmen...Tegen je gedacht, wetende dat het helemaal niets uitmaakt voor wie je stemt, maar toch, vol bezorgdheid, in een voorouderlijk reactie, uit de tijd dat democratie nog geen particratie was...

Want wat baat het dat je voor Piet of Jan stemt, je stem gaat niet naar Piet of Jan, je stem gaat naar Ene Partij, en die partij wordt gedirigeerd door een kleine kaste van betweters, die zich geroepen voelen de wereld te regeren, en bij gebrek aan wereld, een partij in handen nemen. De caricatuurtekening van een Verhofstadt die Somers als een poesjenel laat optreden, terwijl hij de touwtjes letterlijk in handen heeft, is maar een flauwe weerspiegeling van de werkelijkheid. De partijbazen werken zonder touwtjes, ze werken met een morele guillotine, wie niet volgt verliest zijn job.

En wij, bende onnozelaars, worden zoet gehouden met ons kies"recht"...
djudeddju !


Ik heb net zo net in al mijn woordenboeken zitten zoeken naar Symmanteern, of symanteren, of simanteern... in het Oostends was het een symantèèrn, met een lange vette è klank...
Hoe ik op dat woord kom ? Ik ben een boek aan het lezen (hoe is het mogelijk hé?), waarin de kinderen op ouwejaar rondgaan spoken met uitgeholde bieten, met ogen, neus en mond uitgesneden, en een brandende kaars in het geheel... We staken die biet dan op een stok, en gingen op de donkere winternacht met die dingen gaan zwaaien en afschuwelijke geluiden maken. Met succes, want eens hoorden wij een man stoppen met zijn fiets, terugkeren, een zijstraat in slaan en ommeweggetje maken om ons te vermijden. Heerlijk was dat !

Nu doen ze flauwtjes zo iets over met pompoenen op halloween, maar onze symateern was veel leuker, en vooral handiger van formaat om er mee rond te spoken. Met zo'n pompoen kun je niet echt veel gaan staan zwaaien hé, die dingen zijn én veel te groot én vooral veel te zwaar.
In het boek had de symanteern iets te maken met de jaarwende, ik meen dat ons moeder ons eerder vertelde dat dit indertijd iets was van rond sinte Maarten, maar zeker weet ik het niet meer. Want ja, in mijn kindertijd bestond het in feite al niet meer echt, en wij hadden het eens gedaan, op basis van de verhalen van ons moeder, over haren tijd... Het gekke was wel dat wij daar op de hoek van onze straat stonden te joelen om onze eigen angst te overwinnen, want in den donker waren ook wij geen helden...


Maar dat bracht er mij wel bij dat onze eigen gebruiken langzaam aan het verdwijnen zijn. We nemen de vieringen van anderen over, schakelen ze zelfs in in onze kalender, adapteren ze, maken ze tot eigen dingen, en vergeten de onze... Nu en dan is er nog een opflakkering, die dan wel uitgebouwd en geöfficialiseerd wordt, maar het echte volksfeest, het spontane, dat verdwijnt steeds vlugger...

De Fietel van Ronse is geen bedevaart meer, maar een leuke grote manifestatie waarbij het afleggen van de ganse tocht een prestatie is, maar met bedevaart heeft het niet echt meer iets te maken. Maar waar we die dingen verliezen, krijgen we plots de commercie op onze kop ! Het aantal "speciale" dagen neemt hand over hand toe, en allemaal zijn ze dik in de verf gezet door de handelaars... Vroeger hadden we pasen en St Niklaas, nadien kwam daar moederdag bij, gevolgd door vaderdag, de dag van de secretaresse, halloween, de dag van de vriendschap, de dag van... noem maar op... met een beetje geluk lanceer je er nog eentje bij... Als het maar iets is waar de verkoop door stijgt...

Ah, ze doen maar, maar ik vind het een verarming... Het is niet meer echt, niet meer origineel, niet meer spontaan... Als wij ons verkleedden om driekoningen te gaan lopen, dan was dat met oude kleren, oude lappen, een kartonnen kroon en een grote ster die je kon doen ronddraaien, allemaal zelf gemaakt...

Nu moeten het dure maskers en kledij zijn uit een speciale winkel van verkleedkledij (???)...
ach ja, ze doen maar...
maar ik vind het maar niets


tot de volgende ?