maandag, januari 31, 2011

slippendragers...

Belgian Minister of Defense Pieter De Crem, cr...Image via WikipediaUit de Belgische wikileaks leren we dat De Crem en anderen niets meer of minder zijn dan vazallen van Amerika...
Wat mij verwondert, is dat men daar van opkijkt !
Die relatie is immers niet nieuw, en via Nato en compagnie bestaat zij al heel lang. eerst een beetje uit dankbaarheid voor de bevrijding, dan als verzekeringspolis tijdens de koude oorlog, dan dank zij het cadeautje van het Europese hoofdkwartier, en ... dus in feite zonder onderbreking sinds de tweede wereldoorlog.
Slechts heel nu en dan durfde een Belgisch politicus eens tegen de scheen van het Grote Amerika stampen, maar meestal dan met sloffen aan, en met een potje zalf in de hand om het meteen te herstellen.

Dat men na de bevrijding, en vooral dank aan het Marshall-plan, banden had met Amerika, was logisch, en dat idee werd toen gedragen door zo wat heel de bevolking.

Maar er is ondertussen heel wat water door de zee gelopen... De koude oorlog is verdwenen (er is er een nieuwe in de plaats gekomen, een oorlog om olie uit het Midden Oosten, maar officieel doen we daar niet aan mee).
Maar er is meer aan de hand. Door allerlei verschuivingen, gebeurtenissen, oorlogen en dies meer, is Amerika in de Europese ogen niet meer de witte ridder... Zelfs de Joden, die na de holocaust zo wat onaantastbaar waren geworden, zijn nu stilaan weer de zwarte piet, en de arme Palestijnen zijn nu plots de goeie.
Allemaal wat eigenaardig en wat onbegrijpelijk, want de Palestijnen zijn de uitvinders van de vliegtuigkapingen, de bommen-terroristen en zo, en zijn daar jàààren lang door de slechte geweest, en de Joden waren mensen die moeizaam hun grondgebied verdedigden tegen de Palestijnse agressie. En opeens is dat omgedraaid, zijn de Joden de agressors en de Palestijnen lieve doetjes van mensjes...
Ik vind het allemaal een beetje gek.
Het is niet nieuw, herinner je de heldhaftige strijd van de Amerikanen tegen het Communisme in Vietnam, en hoe dat plots omkeerde in de agressieve Amerikanen tegen die arme Vietnameesjes, of ze nu communist waren of niet, de Amerikanen waren plots de boosdoeners.

Wij hebben het kapitalisme de hemel ingeprezen, en plots is datzelfde kapitalisme dan slecht geworden. Het communisme was slecht, is wat minder erg geworden, en dan, voor het goed kon worden, plots "verdwenen"... op enkele staten na.
Gek allemaal...

Volgens mij ligt het gewoon aan het feit dat wij, als mensen, te veel belang hechten aan "keuze". Wij kiezen voor een kapitalistisch systeem, en dan kan daar niets meer aan verkeerd zijn, tot we te vaak en te erg geconfronteerd worden met de fouten van dat systeem. Dan slaan we om, en plots kan er niets goeds meer aan dat systeem zijn.

De waarheid is dat er geen enkel volmaakt systeem is. Ieder systeem heeft goede en slechte kanten, net zoals ieder mens ook goede en slechte kanten heeft. Maar wij, wij kiezen, en zijn dan tijdelijk blind voor de kleine kantjes. Het is een beetje als met verliefd zijn, dan zien we in de partner ook geen fouten. Als we een tijdje getrouwd zijn, dan worden we plots geconfronteerd met dingen die we eigenlijk al lang hadden kunnen weten, hadden we die verblindheid niet gekend. Zolang je er beiden van bewust bent dat fouten ook bij jezelf te vinden zijn, en dat samenleven in Liefde een werkwoord is, is er niets aan de hand, maar wee de mens die zich niet bewust is van zijn eigen tekortkomingen, en alle falen bij de partner legt. Bij kiezen voor een systeem, kan het systeem zich niet verdedigen, kan het niet beantwoorden, kan het zich niet bewust zijn, dus slaat de mens daar gewoon heel het blad om, en is het systeem plots helemaal slecht. Punt.

En in die kerende kijk op Amerika zien we plots dat ministers kiezen voor Amerika, en is dat plots niet meer normaal volgens de algemene opinie... Dat die algemene opinie moet gelezen worden als media, doet daar niet zo heel veel aan, want de macht van de media is groot, te groot... Zelfs mensen die het Amerikaanse blad nog niet hadden omgeslagen, doen het nu toch, niet door een Amerikaanse daad, maar door de slippendragerij van een of meerdere ministers.
Gek allemaal.

Ik kan me niet ontdoen van de indruk dat een hele kudde mensheid, niet leeft, maar geleefd wordt, en danst op de vooizen gespeeld door de media.

Ik blijf proberen alles te zien zoals het is, en het bos te blijven zien door de bomen heen. Maar geef toe, het wordt ons niet makkelijk gemaakt ! Het is verdomd moeilijk om door al het gebalk van de media heen de waarheid, de werkelijkheid te blijven zien...

En gek genoeg, de waarheid zal wellicht nooit echt openbaar worden... Want kijk, ik ben nogal geïnteresseerd in de geschiedenis... En je moet echt eens gaan zien naar de geschiedenis van het Belgische oproer tegen de Hollandse bezetters... en ga dit dan ook eens bekijken in de Nederlandse geschiedenisboeken... Leuke literatuur ! Maar je hebt het gevoel dat je na inzage nog minder weet dan voorheen. De waarheid zal wel ergens halverwege liggen... maar waar is dat precies ?

Weet je wat, niets van aantrekken, en gewoon blijven proberen onafhankelijk te zijn en te blijven... Mijn land, dat zijn de 436 vierkante metertjes (of zoiets) waar mijn huis op staat. Een ander land heb ik niet. Ik heb alleen een taal die ik deel met mijn buren en een andere taal die ik deel met een deel vrienden van over de taalgrens. Een grens die ik niet echt voel of zie... Wat politici ook zitten te lullen.

Zij lullen heelder bomen... probeer daardoor maar eens het bos te zien !

tot de volgende ? (leuke foto hé??? Kijk eens naar de vlagjes op zijn jas. Mooi hé ? België en Amerika.... djudedju... toch slippendrager ?)Enhanced by Zemanta

zondag, januari 30, 2011

IQ - test...?

An Introduction to UFOImage via WikipediaIk las dat er een of andere geleerde een totaal nieuwe IQ-test heeft ontworpen, die zelfs zou geschikt zijn om de intelligentie te meten van buitenaardsen, mochten die dat willen...
Sjongejongejonge... Is dat eventjes iets !
Je inbeelden dat je een test kunt ontwerpen voor een wezen waarvan je niet eens weet hoe het denkt!

Nee, ik denk dat de bedenker weer eens dezelfde fout maakt als de mensen die de Godsdienst in een kadertje hebben gegoten...Aangepast aan de mens, en zoals de mens God menselijk maakt, maakt de bedenker van die IQ-test de fout zijn denken als universeel te beschouwen.

Je moet eens wat gaan vorsen in de wereld van de wiskundigen, die passen het wereldbeeld zelfs aan om hun theorieën te doen kloppen, en ik las dat je nog steeds even makkelijk wiskundig kunt verdedigen dat de zon rond de aarde draait dan wel andersom. Dat er veel meer dan drie dimensies zijn lijkt me logisch, als je de tijd er bij neemt heb je er al vier, maar volgens hen moeten er nog veel meer zijn dan vier ook...

Ik heb eens een boek gelezen waarin de wereld en alles wat er op liep plat was. een lijn, zeg maar, en de moeilijkheden en mogelijkheden die dit bood... Knap bedacht, een wereld met maar twee dimensies, wat in de praktijk onzichtbaar is, omdat een lijn wiskundig gezien geen dikte heeft. Je had ronden, vierkanten, ruitvormigen, maar allemaal plat, dus kon je dat model niet eens zien, want je keek tegen de lijn - zonder dikte- aan...

Nu kun je stellen dat dit een "fantasme" is, een bijna ziekelijk bedenksel, maar ik vind het knap. Het is een poging om zich in te leven in een totaal andere wereld dan de onze. En wellicht zijn andere werelden inderdaad heel anders dan de onze. Stel nu eens dat er een wereld is, waar de bewoners niet het vermogen hebben de dikte of hoogte te zien, dan leven zij in die platte wereld, ook al zouden wij hem misschien heel anders zien en ervaren. Of stel eens dat er een wereld is, waar de bewoners de vierde dimensie, de tijd, ook werkelijk zien, iets wat wij niet kunnen, hoe zou hun wereld zijn? En ik ga dan niet in op werelden met veel meer dimensies, omdat we zelfs geen idee hebben wat die dimensie(s) zou(den) kunnen zijn.

En dan gaat er hier een geleerde (?) vorser gaan liggen vertellen dat hij een IQ test heeft die zelfs zou passen voor die buitenaardsen... Grootheidswaan !

Het gekke is, dat wij, mochten wij ooit op een wereld belanden, waar men zes dimensies doodgewoon vindt, wij niet eens in staat zouden zijn die dimensies ook te zien, want wij zien er maar drie en voegen daar de onzichtbare tijd bij... Wij kunnen maar waarnemen met de zintuigen die we hebben, maar wellicht schieten wij schromelijk tekort in waarnemen.

Wellicht hebben de wiskundigen het bij het rechte eind, en zijn er veel meer dimensies, maar wat baat ons dat, als wij ze niet kunnen waarnemen?

Maar confrontatie met andere werelden kan ook op andere manieren onmogelijk blijken. Het kan zijn dat zij niet alleen anders zien, het zou logisch zijn dat zij dan ook anders denken. Want ons denken is überhaupt gebaseerd op onze waarnemingen. Als je andere waarnemingen hebt, dan zul je dus de facto ook anders redeneren, gewoon omdat de vaststelling anders is.

Dat is één van de dingen die mij niet bevalt aan de godsdiensten van onze wereld. Ik geloof wel in een God, of hoe Het ook mag heten, maar het lijkt mij verkeerd Het dan te kaderen in een menselijk kader. Als wij geloven dat God overal is, alles heeft geschapen of minstens heeft doen ontstaan en laten ontwikkelen vanuit een door hem geschapen basis, dan kan hij dat nooit van uit een menselijk begrip, menselijk zijn. Voor mij is een God een onmeetbaar, onvoorstelbaar iets... Een invulling van al wat we niet kunnen verklaren, en misschien, de basis van "het denkvermogen", al kan ik mij niet voorstellen wat dat denkvermogen dan wel zou zijn, waarvan wij een spatje hebben mee gekregen, via een evolutie of via een schepping doet eigenlijk weinig ter zake. Maar het is van uit dat denkvermogen dat wij ons onvermogen kunnen vaststellen, en dat wij dus "ergens" een antwoord, een allesweter, een alleskunner bedenken, aanvoelen, beredeneren of wat dan ook.

Het is een feit, dat hoe meer we weten, hoe meer we beseffen dat we niets weten.
Laat het dan dit besef zijn dat leidt tot het idee God, dan nog is dat een wonderbaar iets, en het is een invulling van een gevoeld tekort.

Laat ons eens de ongelovige geloven, dan stellen we vast dat zij alleen het onvermogen om antwoorden te hebben invullen door een vaststelling van hun onwetendheid, en gelovigen vullen dit in door "God"... Heel veel verschil is er niet, beiden voelen, weten wij dat wij het antwoord niet hebben, dat er verder dan ons denken nog antwoorden nog dingen zijn. En ik voel me veel beter met dit tekort een antwoord te geven, dan wel met het open te laten, blanco te laten...

Ik weet niet of ik daarmee het juiste antwoord heb, maar ik heb een antwoord, waar ongelovigen er geen hebben, en dat voelt mij beter aan, goed aan. Het is een beetje als met de tien geboden, er zijn maar drie geboden die over dat goddelijke gaan, maar er zijn er zeven die gaan over het reguleren van de maatschappij, maar die drie bieden een kapstok om die zeven er aan op te hangen. Zo voel ik het ook een beetje. Het is dat onbekende, die vraag, dat vage begrip God, die ons gelovigen een kapstok biedt om alles aan op te hangen. Ik voel me daar in ieder geval beter mee, dan met een boel onbestemde vragen en onbestemde redenen. Maar misschien heb ik geen gelijk, want we hebben geen bewijs van het bestaan van die Kapstok... Is dat erg ? Voor mij niet, net zoals wij de andere dimensies niet zien, ook al zeggen de wiskundige formules dat alles er op wijst dat ze bestaan, zo zie ik God niet, maar alles wijst er op dat een grotere kans is dat er iets is, dan wel niets... Of is dat ook al een bedenksel van onze zeer onvolmaakte denkwereld waarin we zoveel niet eens kunnen waarnemen... ?

tot de volgende ?
Enhanced by Zemanta

zaterdag, januari 29, 2011

depri ? Olijfolie !

Horse racing of the Sioux indiansImage via WikipediaUit een onderzoek zou blijken dat er een samenhang is tussen verzadigde vetten en depressiviteit. Ook mensen met buikvet (dat vet is op zich ook al verzadigd !) zouden vlugger depri zijn. Mensen die echter onverzadigde vetten nutten, met voorkeur voor olijfolie, die zouden niet of althans veel en veel minder aan depressiviteit lijden.
't Is maar dat je het weet.
Ik moet dus dringend van mijn buikvet af, en moet alle verzadigde vetten mijden, wil ik niet vroeg of laat in een diepe depressie vallen. De kans is zeer groot dat ik er binnenkort toch inval, of misschien zelfs in rijd ! Immers, de putten die hier tot in mijn oprit toe, gemaakt zijn door de Sioux in onderaanneming voor Belgacom, worden steeds dieper en dieper, en vormen dus op zich een depressie in mijn oprit.
(Ik twijfel of ik nu eigenlijk nog over een oprit beschik, of over een inrit...)
Dit zou dus door verzadigde vetten komen.
? ?? ????
Weet je, ik pleit schuldig...
Herinner je je nog dat ik water in mijn mazoutput kreeg? Dat was omdat het deksel blijkbaar niet genoeg sloot, en ik heb dan alles netjes gekuist, en vet (verzadigd!) in de groef gedaan zodat het deksel waterdicht zou zitten...
Nu heeft dat vet wellicht de depressie veroorzaakt enkele meters verder op mijn oprit.
Geen twijfel meer dat de geleerde professoren dus gelijk hebben ! Vet leidt tot depressies.
Wij moeten dus "haastiglijk" ons taalpatrimonium aan passen en de term gezellige dikkerd vervangen door depressieve dikkerd.
Dankzij de herhaling van de D's, kan dit nog eens makkelijk gaan ook.

Het kan natuurlijk ook dat de depressie in mijn oprit komt door het feit dat de putten op een minder effectieve manier zijn aangelegd door depressieve Sioux, want zij werkten onder een haast onmenselijke druk ! Stel je voor, in plaats van de normale vijftien man om putten in Belgische bodems te maken, waren zij hooguit met drie (3) !

15 man... Je moet het filmpje maar eens gaan opzoeken, ik durf het niet op mijn blog te zetten, ons landje is nu al onsterfelijk belachelijk aan het worden dank zij hele legers nutteloze politieke oenen, zonder dat onze arbeiders ook nog eens door de modder moeten worden gehaald. (In geval van putten kun je de modder wel degelijk citeren)... Gisteren in het nieuws toonde men zelfs het filmpje, met een rechtzetting van de betrokken gemeente er bij, het zou gaan over een uitleg die men gaf aan een ganse groep, voor het gebruik van een nieuwe techniek. Nieuwe techniek in het putjes graven??? Een nieuw model van spade misschien? Eentje met ingebouwde leuning om het rusten makkelijker te maken? Geen idee... Ik heb het filmpje drie keer bestudeerd, en ik zie niets nieuws in de techniek van het putjes maken.

Maar ja, ik ben dan ook geen specialist in het putten maken. Heel mijn leven ijver ik al in het maken van een hoopje (centen), en dat lijkt mij in de huidige tijd al heel moeilijk. Laat staan dat ik plots zou overschakelen op het maken van putten.

Ik ken er wel die daar heel straf in zijn, maar je kunt ze momenteel niet aan het werk zien, ze zijn nog niet geformatteerd.... Het gekke is, dat ze, zonder tot een regering te zijn samen gesmeed (nu ja...) er al wel degelijk in lukken de groooooote staatsput nog wat te verdiepen. Maar ja, ze zijn daar niet met maar drie man, zelfs niet met maar 15 man, ze zijn er met een heel legioen (10 centuries, ofte 100 manipels...) of toch ongeveer.

Mag ik bij deze alle bekende en onbekende "toestuurders" van mailtjes vragen me GEEN mailtjes meer te sturen met de becijfering van wat die bietekwieten ons dagdagelijks kosten, want anders sukkel ik toch nog in die put op mijn oprit, en wie weet hoelang ik dan depressief zit te wezen. Nee, ik weet wat ze kosten, en je hoeft er me heus niet aan te herinneren. Bovendien rekenen jullie gewoonlijk er de kosten van de kabinetslui (vooral lui) er niet eens bij, en daar zitten nochtans vele politiek geplaatsten met behoorlijk grote schoppen putten te scheppen in onze bekleining (in andere landen heet dit meestal een begroting, maar wij kunnen ons dat niet meer permitteren).

Ach, ik ga stoppen... Ik wil u, tijdens het weekend dan nog, geen depressie bezorgen...

tot de volgende ?
Enhanced by Zemanta

vrijdag, januari 28, 2011

Internet uitgeblazen als een kaars ?

Egypte - La dispute - Louxor (sC)Image by jean-pierre jeannin via FlickrHeb je het ook gelezen? In Egypte heeft men het Internet onbereikbaar gemaakt...
Internet biedt immers een enorme vrijheid, en voor dictatoriale staten is vrijheid een gevaarlijk iets, dus weg damit...
En dat brengt mij op de gedachte dat Internet wel heel makkelijk weg te raderen is... je sluit de providers af, en hupsakee, weg internet...
Dat doet mij weer op iets anders denken: ik ben supporter van een uiterst goedkope kwampjoeter, om ook de arme mensen en de ontwikkelingslanden toe te laten tot het wereldwijde web, maar eigenlijk zijn we daar nog niets mee, zolang dat allemaal langs providers moet passeren, en die het internet niet zien als een vrijheid, maar als een bron van inkomsten...

Internet is dus zwak.
Internet lijkt bijna gemaakt voor een kapitalistisch concept, en nu en dan lezen we artikels dat er ook op andere manieren aan censuur wordt gedaan, zoals een gecensureerde vorm van Google in China, en ga zo maar door....

Om tot een hogere vrijheid te komen, lijkt het mij nodig dat Internet vrij zou moeten zijn, ook vrij om het te capteren... Ik ben geen techneut, dus ik weet niet hoe het mogelijk zou kunnen gemaakt worden, maar als we de TV via satellieten kunnen ontvangen, met een simpele schotelantenne, lijkt het mij dat dit ook mogelijk moet zijn voor internet... Wie gaat er aan het werk ? Ik weet wel dat ontvangst van de gegevens hier wellicht het kleinste probleem zijn, en dat het probleem van het antwoorden of reageren op die gegevens een ander paar mouwen is (dan moet "iedereen" kunnen "zenden" naar de satelliet van dienst !).

Maar dan zouden ook in landen zoals nu Egypte, de gewone mensen blijvend kunnen werken op internet. Met alle gevolgen van dien... Want dan zouden de gewone mensen de rest van de wereld op de hoogte kunnen houden van wat er daar allemaal gebeurt... Zou censuur bijna onmogelijk zijn... Maar de eerlijkheid gebiedt ons ook daar bij te stellen dat er op die manier ook "wilde" geruchten in omloop zouden komen, en we wellicht in het kaf het koren niet meer zouden kunnen vinden... Maar in ieder geval zouden de mensen alsnog het gevoel van vrijheid hebben, die hen nu ostentatief ontnomen is...

En eigenlijk is dat het allerbelangrijkste!
Het is niet erg geen vrijheid te hebben, als men het niet weet. Het is pas erg, als men zich bewust is van het feit dat men bepaalde dingen niet mag, niet kan zeggen of doen.
Dat is wat ik hier al menig keer heb gesteld, vrijheid is een individuele ervaring... Wat wij als een dictatuur aanzien, kan voor de meerderheid van de inwoners niet zo ervaren worden. Kan zelfs, als zij uit een strengere situatie komen, ervaren worden als een summum van vrijheid.
Het wordt pas anders, als er mensen zijn die andere ervaringen hebben gehad, en dan plots terugkomen naar hun land en vaststellen dat ze daar minder mogen dan in X of Y...

Wij leven in een vrij land... Maar is dat echt zo ?
Nee, want ik mag niet links rijden als ik daar goesting voor heb, ik mag mijn wagen niet parkeren waar en hoe en hoelang ik wil, ik mag mijn huis niet in het pimpelpaars schilderen, en mag geen toren in mijn tuin bouwen. Ik mag zelfs het gras niet af rijden op zondag...
Nu zeg je wellicht, ja, maar al die dingen zijn er om de maatschappij, het samen-leven mogelijk te maken en mogelijk te houden, maar dat is krek het zelfde argument dat je hoort in een dictatuur....

Maar ondanks al dit beknotten van de individuele vrijheid ten bate van het collectieve, voelen wij ons behoorlijk vrij. En ik kan me voorstellen dat de doorsnee Chinees verbaasd zou opkijken als wij hem vertellen dat hij niet vrij is... Hij leeft wellicht in een perfecte harmonie met zijn maatschappij en met zijn vrijheden binnen die maatschappij. Heel anders is het wellicht voor die Chinees die mocht gaan studeren in het buitenland, en die daar andere normen leerde kennen. Die Chinees zal zich wellicht plots niet meer vrij voelen...

Maar echt vrij zijn we dus geen van allen ! En het feit dat de staat zo maar Internet kan uitschakelen is slechts een symptoom van de in se onvrijheid waarin we echt leven.

Als wij de Chinezen beklagen omdat ze niet in een vrije democratie leven, dan kunnen die ons beklagen dat wij in een land leven waar het kapitalisme regeert, en waar we gedreven worden tot steeds meer consumptie en steeds meer onnodige en zelfs nutteloze hebbedingetjes... En als je goed nadenkt, is dat eigenlijk onze dictatuur...

Kledij dient voor twee zaken, het bedekken van onze naaktheid en het beschermen tegen het klimaat waar we in leven. Als we dit voor ogen houden, kun jij me dan zeggen waarom we ieder jaar een nieuwe mode moeten volgen? En toch worden we genoopt dit min of meer te doen... Is dat de vrijheid??? Of net een dwang???

toch maar eens nadenken vooraleer we spreken over het "vrije" Westen...


tot de volgende ?
Enhanced by Zemanta

donderdag, januari 27, 2011

Stout ? In de koffer ermee !

Joost speelt in de modderImage by BasBoerman via FlickrGelezen: Man reed 800 km met zoon in de koffer van zijn wagen. De zoon was ook nog eens aan handen en voeten gebonden.

En dan droom ik weer weg, weg naar het verleden...
Onze Koen zal een jaar of 10 geweest zijn, toen we eens op bezoek waren bij nonkel Julien en tante Irene te Zingem. We zaten er met een hele bende op bezoek, gezellig te keuvelen, en de kinderen waren "ergens" aan 't spelen. Dat ergens dat bleek dus niet zo maar ergens te zijn, ze hadden een beek ontdekt waar salamanders en kikkervisjes vrolijk rond zwommen, en poogden deze te vangen. Onze Koen moet iets te ver voorover gebukt hebben, en plof in de beek gevallen.
De beek, dat bleek een dun laagje water, en een hele massa zwart slib te zijn...
En waar we zaten te keuvelen en te lachen, kwam plots een zwart ventje binnen, niet alleen zwart, maar er zat ook een fameus geurtje aan...
Bij nader toezien: onze Koen...

Er zat niets anders op dan met hem naar huis te rijden, hem een bad te doen nemen en nieuwe kleren te doen aantrekken, maar hoe vervoer je zo'n zwart stinkend manneke? In de koffer, op een paar stukken plastic van oude voederzakken...

Toen we proper en wel terug in Zingem kwamen, is hij niet meer gaan "vissen"... en natuurlijk mocht hij heel wat horen van al de tantes en nonkels die daar samen zaten.

Ik heb dus ook eens mijn zoon in de koffer gezet...

Een hele tijd later, waren Anny, Koen en ik fervente wandelaars geworden (en lid van Dwars door Brakel), en we gingen wandelen ergens in het verre West Vlaanderen, ik meen dat het in Krombeke was. Het was een verschrikkelijk weer, waaien en regenen, nu en dan een hel-mooie opklaring met jagende wolkenmassa's... Het was een mooie wandeling, door velden en beemden, maar men had duidelijk niet op zo'n slecht weer gerekend... Op sommige plaatsen was het verdraaid moeilijk om "te pote" te blijven en niet languit in de modder te belanden.
Enfin, het lukte ons, en toen we bijna de wandeling voleindigd hadden, staken we een mevrouw met haar zoontje, zo'n 10 à 12 jaar oud, voorbij... 't Manneke had minstens tien keer en aan alle zijden in de modder gelegen. Zijn kleren, zijn vel, zijn gezicht, zijn haar, enfin, alles was één grijsgetinte modderlaag. En reeds van ver hoorden wij de moeder zagen en kijven " En ge moe niet peinzen dat ge in de auto meugt, zo smerig en vuil, gij dwazen, 't is altijd 't zelfde met u..." een ononderbroken scheld- en zaaglitanie...
Toen wij hen voorbij staken, zei ik: "Madame, moest het de mijne zijn, ik stak hem in de koffer!" "Maar hij zal d'er in vliegen, de vuile beeste! " en de scheldpartij ging naar een nieuw hoogtepunt...
't Is niet mooi van ons; maar wij hebben luid gelachen, en de madame werd altijd maar kwader op haar zoontje...

Ik geef toe, ik, en wellicht de dame ook niet, hebben handen en voeten vastgebonden, maar we hebben dus wel onze kleine eens in de koffer vervoerd...

En zelf heb het altijd heerlijk gevonden, als kind, om in de kar te zitten, op een paar zakken, en te kijken naar de kont van het paard... Je kunt die kar rustig vergelijken met je autokoffer, alleen iets luchtiger en veel harder.

Onze Koen heeft zijn verblijf in de koffer nooit aanzien als een straf, het was DE oplossing van een plots probleem, meer niet...

Er zijn dus gradaties in het koffer-vervoer...

Gek, mijn allereerste reactie bij het lezen van dat artikel was ook: "Allee, wie doet nu zo iets ?" en pas dan dacht ik aan onze bemodderde Koen... Maar wellicht haperde ik, en terecht, wellicht eerst aan die gebonden handen en voeten...

Kijk, ik vind de huidige manier van opvoeden maar niks, je mag een kind eens geen trek geven, als hij er een verdient... Maar handen en voeten binden, dat vind ik erger dan een trek geven. Ik sprak er onlangs met een opvoeder over, en die gaf me gelijk, een tik kan helpen, je moet alleen zien waar je slaat en hoe je slaat, het mag geen lijfstraf zijn in de zin van middeleeuwse straffen. Maar een tik op de billen is voor kinderen helemaal niet zo erg. Weet je wat wel erg is ? Een opvoeding waar geen lijn in zit ! Dat is erg. Als je kind precies weet van waar tot waar hij of zij mag gaan, dan weten ze, en aanvaarden ze straf bij het begaan van een overtreding, maar als je als opvoeder, ouder, leerkracht de ene keer zo reageert en de andere keer heel anders, dan kan een kind nooit de grenzen kennen, en voelt hij de straf als onrechtvaardig aan. Dat is, volgens mij een van de kwalen van deze tijd. Een kind heeft momenteel niet één opvoeding, maar een hele hoop, en ieder met zijn eigen regels en eigen vorm van straffen en belonen. Denk aan de ouders, dan de crèche, dan de school, dan de grootouders en 's avonds laat nog eens de ouders, die moe gepeigerd zijn en ze liefst stil zien zitten voor de TV, dan zijn ze braaf...

Kinderen hebben het vandaag de dag ook niet makkelijk...
Maar geef mij maar de oude manier, het heeft gewerkt voor mij en voor mijn kinderen, zonder veel problemen...

tot de volgende ?

Enhanced by Zemanta

woensdag, januari 26, 2011

Hologrammen-TV

Cropped screenshot of Gary Cooper from the tra...Image via WikipediaIk las een piepklein berichtje: Men heeft een de basis gelegd voor een echte hologrammen-TV...

Kom je 's avonds afgepeigerd van je werk thuis, hangt je jas en je hoed aan de kapstok in de gang, wil de woonkamer binnengaan, maar rukt vertwijfeld de deur terug dicht! Er staat een levensgroot paard in de living. En wat nog erger is, er zit nog een woeste Indiaan op ook...
Je hoort schieten en huilen, heel voorzichtig duw je de deur weer iets verder open, en nu ligt de Indiaan bloedend aan je voeten en je ziet het paard in een eindeloze verte weg draven. Eindeloze verte? In je living? Djudedju, die kloot-TV staat weer aan op een Western !
Het kan nog erger, je komt welgezind thuis, verlangend naar de liefdevolle armen van je vrouwtje en een goede pint bier, staat ze daar in de armen van Gary Cooper... Is die niet al lang dood ?
Of je ligt 's middags een dutje te doen, om een of andere reden trek je behoedzaam één oog open, en naast je in de sofa zit een reusachtige gorilla.

Nee, voor mij hoeft die hologram-TV er niet te zijn! Levensecht mee inkijk hebben in de opengelegde borstkas bij een operatie, nee, echt voor mij hoeft het niet...
Geef mij maar een goed boek en een stil hoekje, en ik kan al meer dan voldoende wegdromen, zonder dat Tarzan door mijn living zwaait.

Maar weet je, ik denk dat de voorspelling van die hologrammen-TV en/of cinema, al behoorde tot de toekomstvoorspellingen van mijn jeugd...

Nee, ik mag er niet aandenken dat ene Bart De Wever of ene Alexander Decroo plots op mijn sofa gaan zitten, en als ik er vol genoegen naar schiet, ik alleen mijn sofa naar de verdoemenis help. Het zou te jammer zijn voor de sofa.

En hoe raak je weer veilig in je luie zetel, als je kamer vol zebra's loopt, en je leeuwen ziet sluipen achter de poot van je tafel?

Nee, niet voor mij. Vergeet je dat je bezoek hebt, en loop je de collega van je vrouw boem omver. Dacht dat het een onderdeel van de film was.

Ik heb het al te kwaad met die 3D-films. Ooit hoorde ik ons vader vertellen (zo oud zijn die dingen al !!!) dat hij zo'n film zag, en dat heel de zaal zijn hoofd wegtrok voor een pingpong balletje dat recht naar hen toekwam. Kun je je voorstellen wat een paniek er zou zijn met een hologram van een tyrannosaurus Rex die plots in de massa opduikt.

Nee, geef mij maar mijn boeken... Veel veiliger.

Ik had het iets hoger over voorspellingen... Ik las vandaag ook nog een haartikeltje over een Hamerikaans instituut dat aan lange-termijn-weersvoorspellingen doet... Ze voorspellen ons een zachte februari (zacht winterweer is meestal synoniem voor regenweer !!!!!) en voor maart en april terug ijskoud weer !
Je moet dus je winterjas nog niet meteen weer in de kast opbergen, het kan dat je hem nog nodig hebt.
Maar die lang termijn voorspellingen zijn gewoonlijk van een zuiver giswerk gemaakt, je hebt immers altijd drie kansen: je zit er op, je zit er naast of je zit er gedeeltelijk op... Kortom weersvoorspellingen à la Armand Pien, toe bijgenaamd "het leugenaarke".... Maar wellicht deed hij dan meer zijn best dan de huidige weermannen en weervrouwen, die immers nu beschikken over pakken technologie en echt heel de wereld als het ware voor hun voeten liggend kunnen aanschouwen. Foto's van satellieten leggen heel de wereld met windrichtingen, wolkendek en alles wat ze maar willen hebben in hun bereik. Als ze er nu nog neven kloppen, dan is het of kwade wil, of een heel plotse weersverandering die nog niet te zien was op al dat technologisch hoogstaand materiaal.

Maar voorspellingen over 3 maand ? Forget it !
Dat is alleen met de natte vinger mogelijk, en nog helemaal niet gefundeerd.
Kortom echte voorspellingen, en nog steeds even onbetrouwbaar als vroeger.

Nu ja, zo houden ze ons wat bezig, en kunnen we ons weer vrolijk ergeren over hun onzin.
Kan ook plezant zijn.
En veel beter dan je ergeren op mensen die je nabij zijn...

tot de volgende ?
Enhanced by Zemanta

maandag, januari 24, 2011

Maar die kat kom weer...

ShotGun hitlerImage via Wikipedia...die kon nie langer wag.
Ik denk dat jonge mensen dit Zuid-Afrikaanse liedje niet meer kennen, ik heb de indruk dat in de scholen veel minder gezongen, voorgedragen wordt dan vroeger. Maar daar wil ik het niet over hebben, dat is weer een heel andere discussie.
Ik heb het over ons aller Alexandertje... Amper was de betoging een feit, of 't manneke sprong op de kar. Opportunisme noemen ze dat, geloof ik. Platvloers pikken van andermans ideeën is ook een goed woord. Eerst doet hij de regering uiteen knallen, en nu poogt hij de rol van lijmtubeke op zich te nemen. Van twee walletjes eten is dan ook een gepaste omschrijving.
Maar wellicht is hij niet slechter dan al die andere politici...
Ik heb een veel beter voorstel, laat ons gewoon stellen dat, zolang er geen regering is, de politici niet meer betaald worden, je zult eens zien hoe vlug ze kunnen werken !
Weet je wie momenteel in België de drukst bewegende man is ? Zwarte Piet. Die wordt de dag van vandaag voortdurend heen en weer geschoven tussen Vlaanderen, Wallonië en zelfs Brussel. Bezig ventje, die Zwarte Piet. Ik voorzie dat er op 6 december heel wat kindjes vergeefs zullen staan kijken naar de schoorsteen... Zwarte Piet zal wellicht geveld zijn door stress en oververmoeidheid. In normale jaren werkt hij alleen op de periode van De Sint, en nu schakelen ze hem in in het Belgische Politieke Gebeuren (allemaal met hoofdletter omwille van het belang...)
En wat doet ons Alexandertje, hij trekt de kaart van de betogers, je kunt immers nooit weten of dat nu niet de Joker is. Als je de zaken goed bekijkt, dan moet het manneke nu wellicht al in heel nauwe schoentjes staan, hij deed de regering vallen, in de plaats van daar winst uit te puren haalt hij met zijn partij verlies, en nu wordt hij in heel het politiek gebeuren niet meer betrokken. Hij zit daar maar aan de kant, werkloos te wezen, en wellicht zal er inwendig in zijn partij al wel een en ander gerommeld hebben...
Eigenlijk een beetje zielig.
Maar alles welbeschouwd, is het dus zijn schuld, en de schuld van zijn partij, dat we nu in de miserie zitten, dat we ons nu blauw betalen (de kleur is hier wel héél passend!), en dan gaat hij proberen schoon weer te maken met de betoging tegen de besluiteloosheid van onze politici. Lef heeft hij wel.
Wellicht denkt hij dat het oude adagio dat de mensheid toch niets leert uit de geschiedenis hier ook weer zal opgaan, en dat ze, mocht er nu toch weer een verkiezing komen, hij toch weer wat kan recupereren met zijn houding van schijnbare bereidwilligheid en goedheid...en er op rekenend dat wij zouden vergeten dat hij de oorlog veroorzaakte ...
En weet je, als ik dan de geschiedenis bekijk, hij zou potdorie nog gelijk kunnen krijgen ook... Het totale geheugen van de mensheid is immers al heel lang ziek, Alzheimer in de hoogste graad.
Gek is dat.
Als je naar wetenschap en dergelijke kijkt, dan heb je de indruk dat de mensheid steeds slimmer en slimmer wordt, maar als je kijkt naar zijn daden, dan zie je heel duidelijk dat we niks leren uit onze vergissingen, uit onze daden, uit ons verleden... Als je de holocaust neemt, dan stel ik vast dat men straffen moet zetten op het ontkennen, het negeren, in een ijdele poging de mensheid bewust te houden van de erge dingen die daar en toen gebeurden.
Het lijkt een beetje op onze schooltijd, als wij het gedichtje niet van buiten kenden, dan kregen we straf. Als we de holocaust vergeten, dan krijgen we straf.
Erg is dat.
Maar ik heb het hier al menig keer geschreven: de tijd komt dat men een Hitler gewoon in het rijtje zet naast Alexander De Grote, Julius Caesar, Djengis Khan en Napoleon... De grote veldheren. Op zich vind ik dat al heel erg, dat wij dit GROTE figuren noemen, veroveraars, mensenslachters, onderdrukkers als voorbeeld... Geef mij dan maar die stille kleine mensjes die in hun eigen gezinnetje er in slagen een sfeer van geluk en vrede te hebben en te houden. Die mensen acht ik triljoenen keer groter dan ene Juul Caesar en consorten...
Maar ja, dat huismannetje maakt daar bij niet zoveel lawaai, niet zoveel stof, dus merk je het niet.

Dat is meteen ook de reden dat ik politici zo minacht...zij zijn immers de lawaaimakers, de stofopwaaiers, die, als je hen de kans zou geven, met plezier weer oorlogen zouden ontketenen...Ook al heten dat oorlogen omwille van de vrede, zoals er nu bezig zijn... Oorlogen omwille van de vrede.
Absurd?
Ja toch ?

tot de volgende ? (Oh ja, morgen heb ik verscheidene vergaderingen van in de voormiddag tot in de namiddag laat...dus komt er morgen misschien geen blog ???)
Enhanced by Zemanta

zondag, januari 23, 2011

Betogen voor een regering ?

Koning Albert bezoekt Voka LimburgImage via WikipediaDe homo belgicus is het zat.
Hij gaat betogen tegen het uitblijven van een regering.
Beetje gek...?
Kijk, ik heb alle begrip voor het feit dat de mens het beu is, maar eigenlijk zouden wij moeten betogen tegen die bietekwieten die steeds het laken naar hun kant pogen te trekken, en zouden we dergelijke onverantwoordelijken gewoon moeten aan de kant schuiven. Als er iemand is die verdient afgedankt te worden wegens zwaarwichtige redenen, werkweigering, negativisme en ga zo maar een eindje door, dan zijn het de huidige politici.
Oh ja, ik heb diefstal vergeten, want wat ze nu doen is de man in de straat bestelen, want hun gehakketak kost ons handenvol geld.
Dus wel betogen, maar om ze gewoon weg te krijgen, betogen is vreedzaam, maar de volgende stap zou dat wel eens niet kunnen zijn.
Wordt Brussel dan een tweede Tunis?

Zelfs op de rommelmarkt hoor je dat de mensen het moe zijn, vroeger zou er voor dat snertweer gezeverd worden, nu hoor je ze over die luieriken in Brussel (sic).

Ik ga niet, en niet alleen omdat ik het stappen niet meer aan kan, maar omdat mijn onmacht te veel woede geeft... en mocht ik per toeval een van die oelewappers zien, ik ben in staat meteen Tunis naar hier te plaatsen. Ik kan er gewoon niet tegen dat men de mensen zo bedriegt, voor de gek houdt, en dan nog steeds een verklaring geeft om de schuld van de anderen aan te tonen. Ze hebben gewoonlijk ook nog 300 % gelijk, maar ze vergeten hun eigen schuld er bij te zeggen.

Gisteren zat ik hier met een Waalse vriend... Gek, maar we vertellen eigenlijk net hetzelfde. Hij is zelfs akkoord dat het niet kan blijven duren dat Vlaanderen maar geld afschuift, maar net zoals ik, zegt hij ook dat het niet haalbaar is om die kraan in één klap dicht te draaien. Je kunt iemand die gewoon is om op die inkomsten te rekenen, die aankopen heeft gedaan in functie van dat inkomen, nu niet plots droog leggen.
Wat BHV betreft zeggen we beiden dat de wet er is, en dat ze die gewoon moeten toepassen.
Er is dus geen verschil, geen ruzie, geen getwist tussen de Vlamingen en de Walen, toch niet bij de gewone nuchtere weldenkende mensen...

Och, ik ga me er niet verder meer over druk maken, het is veel leuker dat we gisteren een gezellige babbel hadden, over van alles en nog wat, en dat de politiek niet meer dan een tien minuutjes in beslag nam, want we denken praktisch op de zelfde wijze.

Wel ik heb geleerd dat ik Luc (courgette) eens op de rooster moet leggen ! Hij heeft me niet verteld over het arbeidsgeschil dat er daar geweest is... djudedju, Luc, dat is niet schoon van u, zulle !

Het is maar een mottig weer, alles behalve ZON-dag...
En weet je wat, er zijn al weer wielerterroristen die te voorschijn kruipen. Wellicht door de paar warmere dagen dat ze weer uitzwermen... In trosselkes de wegen versperrend. tommetoch.

tot de volgende ?
Enhanced by Zemanta

zaterdag, januari 22, 2011

Mythes ...

Film poster for White Fang - Copyright 1991, W...Image via WikipediaWat het verband is weet ik niet meteen te zeggen, maar ik ben wat boeken aan het lezen van Jack London, een heel oude, bijna vergeten schrijver, die vooral beroemd is voor zijn boeken over honden, zoals Pittah, De Wolf (oorspronkelijke titel: White Fang) en andere... Die boeken over het leven in het hoge Noorden, ver weg van de beschaving (toen nog) deden mij denken aan... Robinson Crusoë...
En Robinson Crusoë, dat is stilaan een mythische figuur geworden. Vandaar de titel...

Ik ga niets afdoen van het prachtige boek van Defoë, maar als je er eens over doordenkt, dan is het toch duidelijk een heel romantisch verzinsel...

Ik ga niet pogen het boek te herschrijven, maar stel nu eens dat jij of ik ergens op een onbewoond eiland terecht komen. Vraag één is dan meteen of er zoet en drinkbaar water te vinden is. De meeste onbewoonde eilanden zijn immers net onbewoond door het gebrek aan drinkbaar water ! Bovendien moet je zeker zijn van de drinkbaarheid, want anders loop je risico op allerlei ziektes, die je dan heel alleen, zonder enige hulp moet doorstaan. De enige logische oplossing is dat je dat water dan kookt, maar daarvoor moet je vuur hebben en moet je een pot hebben. In het boek lossen ze dat op met een aangespoelde kist materiaal, maar die kans is überhaupt bijna onbestaande, en kunnen we dus niet mee rekenen... De vlugste manier om een pot te hebben is er een bakken, maar daarvoor moet je klei hebben, en ook dat is bijna nergens te vinden, toch zeker niet aan de oppervlakte, en een graafwerktuig heb je niet, bovendien weet je niet waar die laag zich zou kunnen bevinden...
Vuur maken is ook al niet zo makkelijk! Och ja, twee keistenen tegen elkaar slaan zodat er gensters wegspringen... Heb jij al eens geprobeerd zo vuur te maken? Ik wel, het is me niet gelukt. Je kunt ook met een stokje draaien op een stukje hout, zodat dit warm wordt en zo vuur maken. Moet je echt eens proberen! Het schijnt dat je een harde en een zachte houtsoort moet hebben, en heel droog fijn geplukt mos of iets dergelijks, wil je een kansje hebben, maar je zult veel vlugger blaren op je handen hebben, dan vuur. Vandaar dat de mensen dit vroeger deden met een vuurboog. Door een boog te maken, daar de draaistok in de snaar te wikkelen, kon je, die draaistok veel sneller en veel langer doen draaien. Maar om een boog te maken met je dus een boogsnaar hebben...een touw, een koord, een pees (lang genoeg?)...
Dus moet je of voldoende dieren doden voor de pezen er uit te kunnen halen, of je moet planten vinden met vezels in, waar je dan met die vezels koorden kunt vlechten of draaien. Maar zijn er zo'n planten op je eiland, en ken jij de technieken om die vezels er op een bruikbare manier uit te halen?
Dus... heel voorzichtig, een beetje van het water proeven... en hopen dat je niet ziek wordt...
Maar na de dorst komt de honger...
Als je heel, heel, heel veel geluk hebt, staan er op het eiland bomen met vruchten die je kent, zoals kokospalmen of zo (dan is er ook een stukje van het drankprobleem opgelost), maar de kans is veel groter dat je geen enkele plant kunt determineren, en dat je dus ook daar de techniek van het water moet toepassen, en heel voorzichtig proeven, met een heel klein beetje.
Als je heel veel geluk hebt, en dat allemaal overleeft, dan is de kans groot dat je ook een schuilplaats moet vinden, voor de kou of de regen, maar misschien ook als bescherming tegen wilde dieren, dieren die je niet kent, en waarvan je niet weet of ze bijten of niet... Sommige duizendpoten zijn heel giftig.
Het is dus niet omdat een insect lijkt op de insecten die kent, dat ze veilig te zijn.
Het onderwerp vlees en vis brengt ook weer op zijn beurt de nodige technieken mee, die niet zo simpel zijn. Je kunt niet zo maar een lijntje uitwerpen, want je hebt geen draad en geen haken. Het enige wat op "korte" tijd mogelijk is, is het maken van speren, daar kun je mee vissen en mee jagen. Als je vuur hebt, kun je er heel primitief een punt aan branden, die punten hebben het voordeel dat ze door het vuur wat gehard zijn ook, maar heel veel zaaks zijn ze toch niet. Beter kun je een punt maken van steen of van been. Steen bewerken is niet zo simpel, en je zult heel wat stenen "verdestruweren " vooraleer je iets krijgt wat op een punt lijkt. Je moet maar eens proberen met een stuk vuursteen, wat een goede steen is, lang niet zeker dat je zoiets vindt ! Makkelijker is been, en als er dieren zijn op het eiland, dan kun je misschien ook wel stukken been vinden. Been kun je slijpen op steen, dus dat is haalbaarder, maar je hebt wel heel veel tijd nodig. In geval van nood zou je misschien ook wel een speerpunt kunnen vervaardigen van een schelp, als je schelpen vindt die sterk genoeg zijn en die een vorm hebben die bruikbaar is.
En dan moet je leren jagen, leren vissen... Rekening houden met het breken van het water, waardoor de vis niet zit waar je hem ziet.

Allee, ik kan nog heel wat moeilijkheden zo uit mijn mouw schudden, want in het boek van Robinson Crusoë lijkt het allemaal zo simpel, maar het is het verdomme helemaal niet.
Bovendien zijn wij helemaal niet meer aangepast aan een dergelijk leven, wij zijn verwend tot en met.
Als je op dat eiland landt, dan heb je amper wat kleren aan, niets in je zakken, want als je met een broek aan wilt zwemmen, zul je al heel vlug merken dat je je broekzakken moet binnenste buiten keren, anders zijn dat enorme remmen. Schoenen stamp je uiteraard af, dus landt je daar blootsvoets... Wij, met onze tere voetjes, uren gaan lopen barrevoets op allerlei terreinen??? Moet ik geen tekeningetje bij maken zeker ?

Het is een leuk verhaal, bijna tot een mythe verworden, maar dat is ook alles... en net als andere mythes bestaat het hoofdzakelijk uit mooie verhaaltjes, waar alles mogelijk is, en alles lukt. De werkelijkheid zou heel anders zijn.

Misschien moet er eens iemand een echt verhaal schrijven, van een echte Robinson... en er ook het logische einde bij vertellen... dood door eenzaamheid, een simpele ziekte is, als je alleen bent al heel erg en heel dodelijk...

Nee, mythes zijn mooi, maar veel te mooi om waar te zijn. Mythes zijn sprookjes, meer niet. Maar in ieder sprookje zit er ook iets van waarheid. In het geval van Robinson, de schrijver heeft hoogstwaarschijnlijk zijn verhaal gebaseerd op de figuur van de matroos Selkirk, die een drietal maand alleen op een eiland achterbleef... Zij echt verhaal was echter niet bruikbaar, dus werd het een roman, heel mooi, met een happy end.

Maar weet je, ik hou van dat boek, ik hou van fantasie, ik hou van happy ends, en ik hou er van weg te dromen in een wereld die ik volledig kan dirigeren in de richting die ik wil, kortom, ik hou van dromen... En weet je, dromen, fantaseren kan helpen. Het is een manier om eens even weg te vluchten uit de werkelijkheid, en even te leven in een leven dat volmaakt voldoet aan je verlangens van het moment. Fantasie is wellicht de grootste schat van de mensheid.

tot de volgende ?
Enhanced by Zemanta

vrijdag, januari 21, 2011

Writersblock

Ostend beach and the promenade pier - panorami...Image via WikipediaIk denk dat ik met een writersblock zit, ik heb geen zier inspiratie...
Ik heb geen idee waar ik vandaag kan over schrijven. Niet dat er geen onderwerpen zijn, maar het zijn onderwerpen die niet in mijn genre liggen.
Ik zou kunnen schrijven over mijn zoon Bart en zijn zoveelste Vlaanderen Design Award (kan dit niet in het Vlaams?), maar hoe trots ik ook ben, het voelt toch een beetje als stoefen met andermans veren. (Ik zit wel met een absurd gevoel dat het mijn genen zijn die van hem...maar dat is dan ook echt absurd...)
Ik kan schrijven dat het vorig jaar het warmste jaar wereldwijd was, maar dat lijkt ook al absurd dit schrijven terwijl ik uitzie op een witberijmde wereld.
Ik zou kunnen schrijven over de panne van mijn chauffage gisteren. Waarvan we dachten dat het de pomp was die stuk was, maar bij controle bleek dat de batterijtjes in mijn thermostaat zo goed als leeg waren... Daar komt mijn schoonbroer dan van Oostende naar Oudenaarde gereden.... Schaamtelijk, ook al kon je dat niet eens merken, want de thermostaat toonde nog steeds netjes zijn digitale cijfertjes, maar had blijkbaar geen energie genoeg meer om de pomp te commanderen.
100 km naar hier en 100 km terug, om twee batterijtjes te vervangen...djudedju !
Ik zou ook kunnen schrijven over het feit dat Veerle al lang weer goed an wel aan het werk is in de Melk Industrie Kruishoutem (MIK), na een veel te lange ziekteperiode...

Je ziet, er zijn dingen genoeg om over bezig te zijn, maar al die onderwerpen liggen niet echt in mijn stijl van schrijven.

Vanmorgen heb ik weer mijn dagdagelijkse turnoefeningen gedaan, en weer eens vastgesteld dat de pijn waarmee ik uit bed kruip (dit is het juiste werkwoord!) tijdens deze oefeningen wegebt. Ik heb wel enkele oefeningen die ik de laatste tijd had bijgevoegd terug afgevoerd of drastisch lichter gemaakt, want ik had de indruk dat ik niet meer dezelfde positieve effecten had dan vroeger... Waaruit ik concludeerde dat dit dus niet de juiste oefeningen waren tot soelaas van mijn wervelkolom... Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ik doodgewoon meer last heb in dit kloteweer die onze winters kenmerken. Daar ik de oefeningen zelf heb ontworpen en bijeen heb gezocht uit diverse bronnen, weet ik niet precies of het wel de meest aangewezen oefeningen zijn, en is het een voorzichtig aftasten. Ik heb eertijds gepoogd de rugschool te volgen, waar men je oefeningen aanleert, maar dat kon ik gewoon niet aan, en ik mocht niet verder doen van de dokter van dienst... Dus heb ik jaren de toenmalige raad opgevolgd en mijn rug zo stil mogelijk gehouden, wat, naar ik nu ondervind, ook verkeerd was.
Op een bepaald moment ben ik dan maar begonnen met enkele voorzichtige bewegingen. In het begin heb ik vooral geprobeerd mijn lichaam te laten spreken. Een klein voorbeeldje, een van de dingen die voor wellicht alle rugpatiënten pijnlijk is, is het scheef buigen. Je doet dit zonder er bij na te denken, als je iets wilt oprapen die iets voor-naast je ligt...en bingo, de pijn snijdt meteen door je rug. Wat heb ik daarvoor gedaan? Ik heb oefeningen ontworpen (nu ja...) waarbij ik mijn bovenlijf buig naar links en naar rechts, maar dan wel zo, dat ik niet scheef ga buigen. Dus gewoon van links naar rechts buigen terwijl je jezelf recht houdt. Klinkt moeilijker dan het is. Dan enkele oefeningen waarbij je een draaibeweging maakt met het bovenlijf, maar dat dan zonder te buigen. Na enkele maanden stel ik vast dat, als ik eens een verkeerde beweging maak, de pijn er nog wel is, maar dat die bewegingspijn ook weer weggaat zodra de beweging hersteld is. (De basispijn is er wel nog steeds, maar die is zo gewoon geworden, dat dit "normaal" is gaan worden.)
Op die manier heb ik de meeste oefeningen stilaan opgebouwd vanuit de pijn-bewegingen. Toen ik steeds meer pijn in mijn heup kreeg, en de dokter foto's wou van mijn heup, ben ik begonnen met het opheffen en bewegen van mijn benen, zodat die heup ook geoefend werd, en ja hoor, ik heb nu geen pijn meer in mijn heup. Ik blijf wel de oefeningen doen, voorkomen is beter dan genezen.

Ik doe op die manier 14 verschillende oefeningen en ben iedere morgen ongeveer 20 minuten daar mee bezig. Het is zo deugddoend, dat ik er geen enkele moeite mee heb om mezelf tot die oefeningen te dwingen, integendeel, als ik door een of andere reden die oefeningen niet kan doen, dan voel ik dat als een tekort. Dit op zich is het beste bewijs dat dit goed is voor mij.

Ik denk dat deze manier van werken, misschien nog voor andere mensen van toepassing zou kunnen zijn, maar ja, hoe kun je zo iets aantonen ? Misschien dat deze blog een klein begin kan zijn voor heel wat mensen, om ook eens op die manier te gaan redeneren en daar hun oefeningen op te baseren. Ik stel dus niet mijn oefeningen voor, maar het systeem: ervaren wat het meest pijn veroorzaakt, en dan vanuit die pijnlijke beweging te vertrekken om de rug te sterken tegen die specifieke pijn. Je kunt uiteraard de pijnlijke beweging zelf niet gaan oefenen, maar door de beweging soms uit te splitsen (schuin voorover buigen splitsen in buigen en in draaien en die twee bewegingen oefenen bijvoorbeeld). Wellicht zouden kinesisten dit systeem veel beter en effectiever kunnen aanleren, met veel minder zoeken en tasten dan ik het voor me zelf heb gedaan ????

Ik weet dat ik mijn rug niet kan herstellen, wat kapot is blijft kapot, maar ik ben er in geslaagd mijn spieren terug op te bouwen, en de pijn is niet weg, maar het is nu nog hoogst zelden dat ik "vast zit", dat de pijn met andere woorden ook na de beweging aan blijft houden en overgaat in een ontsteking. Het is die ontstekingspijn die de ergste pijn is, dus is dit voor mij een hele stap vooruit in de kwaliteit van leven.

Ik hoop met dit blogje op zijn minst enkele mensen te helpen naar een beter leven.

hehe... ook zonder inspiratie kwam er toch nog iets zinnigs uit...

tot de volgende ?
Enhanced by Zemanta

donderdag, januari 20, 2011

De worm zit in de porno

Tux, as originally drawn by Larry EwingImage via WikipediaOp het internet doet zich een "nieuw" verschijnsel voor. Ik weet wel, een worm is op zich niets nieuws, maar toch is hier iets nieuws aan de gang !
Een computerworm is geen virus, want hij hecht zich niet aan een of ander programma, maar het is toch wel kwaadwillend, want het vermenigvuldigt zich via het netwerk. Ga je op een website waar een worm in zit, dan zal die in jouw computer terecht komen en daar de normale werking verhinderen.
Zoals veel virussen en Trojaanse paarden zit ook deze worm op dubieuze sites ingeplant, in dit geval in pornosites.
Tot dusver is er dus niets nieuws aan de hand, maar nu komt het... Wil je die worm kwijtraken, dan kun je dat via een speciaal programmaatje, dat je moet aankopen in Rusland, en ik zeg wel degelijk aankopen...
Misschien redeneer ik nu verkeerd, maar dan gaat bij mij meteen een alarmsignaal af ! Zou de redder ook niet de aanstichter zijn?
Je leest zelfs nu en dan op het internet dat het de antivirusprogramma's zelf zijn die virussen maken, om de noodzaak van hun producten levendig te houden... (Bij Linux heb je omzeggens geen last van virussen, ik werk al jaren met Linux en heb nog nooit hinder ondervonden!)
Ik verdenk dus heel dat systeem, het lijkt me ook winstgevend... Ik maak een worm, zet hem op enkele websites, en maak dan bekend dat ik je een kuisprogramma kan aanbieden tegen zoveel roebel, wil je er ooit vanaf geraken.

Het gekke is dat je de meeste van die computerbeestjes schijnt op te lopen op dubieuze websites... Op pornosites, op sites waar je onwettig programma's kunt downloaden en dergelijke meer.

Wat daar de reden van is, is mij onbekend. Wellicht omdat die sites niet bewaakt en onderhouden worden door de makers ervan? Ik heb geen idee. Maar om de woorden van onze kardinaal te gebruiken, het lijkt wel een immanente gerechtigheid...

Deze woorden ( zijn een citaat van Gambetta) lijken hier wat meer op hun plaats dan in de zin van de kardinaal, maar ja, die heeft een patent op ongelukkige woordkeuzes.

Wie naar pornosites gaat surfen, weet dus dat hij gevaar loopt, en wie naar de sites gaat waar je onwettig programma's kunt downloaden pleegt in feite diefstal en wordt meteen gestraft. Maar ergens vind ik dat laatste niet helemaal koosjer, volgens mij moet het internet gratis ter beschikking staan van de mensheid, en het is dus wellicht omdat bepaalde mensen nodige programma's niet kunnen kopen, dat ze die op een onwettige manier gaan halen... Er is een simpelere oplossing: Linux, daar heb je heelder pakketten met gratische programma's , die omzeggens evengoed zijn, en soms zelfs een stuk beter dan die dure koopprogramma's... Ik ben nog steeds verbaasd dat er zoveel mensen zijn die programma's gaan kopen, waar er zoveel gratis te krijgen zijn. Het gekke is dat die gratis programma's ook veelal te verkrijgen zijn voor Windows, maar toch kopen de mensen dure dingen... Je kunt op internet hele websites vinden waar je de gratis vervangers van dure programma's kunt vinden. Ik noem er eentje... je hebt een prachtig en goed fotobewerkingsprogramma met de naam Photo Filtre, je moet wel eventjes zoeken om de Nederlandstalige versie te vinden, maar het is echt zo goed als de hele dure programma's en het is voor op Windows... Je moet maar eens gaan neuzen...
... of je kunt natuurlijk op Linux overgaan... Neem dan Ubuntu of Mint, dat zijn twee Linuxvarianten (er zijn er véél !) die voor een windowsgebruiker direct als makkelijk worden ervaren. (Via Wubi.org kun je Ubuntu meteen installeren naast je Windows, en bij het opstarten kun je dan kiezen of je gaat werken met Ubuntu of met Windows, misschien voel je je dan wat veiliger...?)

Maar straks denken jullie nog dat ik betaald wordt van Ubuntu om propaganda te maken (voor gratis dinges wordt je zelden betaald).

Het wordt hier stilaan koud... De pomp van mijn chauffage is kapot... Ik heb dus geen verwarming meer. Straks komen ze er een nieuwe plaatsen... Ondertussen zal ik me maar verwarmen met beven...

tot de volgende ?
Enhanced by Zemanta

woensdag, januari 19, 2011

belspelletjes

BewakingscameraImage via WikipediaNee, ik heb er nooit aan deelgenomen, integendeel, na het een vijftal minuten beschouwd te hebben, heb ik gezapt naar een post waar iets minder infantiels aan de hand was...
Nu en dan zag ik nog eens een flard van die ondingen, als ik een programma wilde bekijken dat net na die idiote belspelletjes kwam, en die (natuurlijk) niet op de stipte tijd begon.
Bij die gelegenheid zag ik ooit eens dat ze moesten automerken raden, en helemaal op het einde toonden ze dan de antwoorden...Er zaten auto's tussen die misschien ergens in Verweggistan gefabriceerd werden, maar ik had er in ieder geval nog nooit ofte nooit van gehoord !
Iets wat mijn weerzin voor die ondingen alleen deed toenemen.
Anderzijds had ik ergens wat bewondering voor de presentatoren van die brol. Je moet het maar eens doen, onzinnige spelletjes aaneen praten, en net doen of wat je daar staat te broebelen van staatsbelang is. Moet je toch maar kunnen. Nu VTM zijn belspelletjes stopzet, ligt daar een reuzenkans voor de politieke partijen !!!! Grijp je kans jongens, er komen daar enkele elementen vrij voor de arbeidsmarkt, die het broebelen al volmaakt beheersen, je hoeft ze alleen nog wat politiek jargon aan te leren, en je hebt perfect pratende nietszeggende woordvoerders voor je parlementje !

Maar nu horen we dat het niet alleen een onzinnig spel was, maar dat er ook misleidende truukjes gebruikt werden, om zoveel mogelijk geld binnen te rijven van argeloze bellers. Argeloos??? Ik durf het niet te schrijven, maar ik vind dat die bellers iets ergers zijn dan argeloos!

Nu ja, het is gokken, en er zijn legio mensen die daar in trappen. Ieder weldenkend mens weet dat er altijd maar één winnaar is bij loterijen en kansspelen: de inrichter. En toch speelt bijna iedereen wel eens op de Lotto en dergelijke. En ergens doen wij aan die sfeer duchtig mee, want als organisatie die grotendeels zichzelf moet bedruipen, richten wij ieder jaar wel een tombola of een bingo in, om geld in het laatje te krijgen. Er is een verschil, bij ons heeft iedereen prijs (of een prijsjejeje) en iedereen weet dat en ziet dat er geen reuzendingen te winnen zijn, en iedereen weet dat het maar één doel heeft, geld binnenrijven om de organisatie in leven te houden, organisatie waar zij op dat moment een van de activiteiten mee maken... Dus al bij al kun je stellen dat ze eigenlijk betalen voor wat ze deze eigenste namiddag gratis krijgen. Maar ze betalen op een wat aangenamere manier, en ze krijgen er nog een prijsje boven op... Dus is iedereen content, en is het doel op een leuke manier bereikt...Maar toch bespelen we ook mede dat idiote spelletje van de kansspelen... ook al is het bij ons niet om zelf gewin te hebben, maar om verder te kunnen werken ten dienste van onze ledengemeenschap.

Maar nu grijpt dus "de staat" in, nog niet meteen met een verbod, maar meteen stopt de grootste organisator (of is er nog een grotere op het scherm te vinden? Ik heb geen idee...) stopt dus een van de grote inrichters meteen, er eigenlijk mee bekennend dat er inderdaad iets loos is met die dingen.

Maar ik maak me daar nog een andere bedenking bij... "Het beleid" treedt op...
Eigenlijk zien we dat steeds meer en meer dat de regering de mens beschermt tegen zijn eigen stommiteiten, of tegen wat de staat stom vindt. Ik vind dat betuttelend. Tegenwoordig worden ons steeds meer en meer dingen door de strot geduwd, onder de mom "beschermend" te zijn voor het "welzijn" van de burger. Ik lig al wakker van dat woord burger( doet mij denken aan blauwe konijnen), en zeker van dat betuttelen. We worden op straten en pleinen gefilmd, men volgt ons via onze GSM, we zijn makkelijk opspoorbaar via onze betalingen met de kaart, en ga zo maar door. In onze identiteitskaart zit een chip, en wie weet - als man in de straat- wat daar allemaal mee te lezen is over je eigen zichzelven ? Men is bezig met de verre voorbereiding om ook al je medische gegevens te verzamelen en dat op een virtueel dossier te zetten, zodat je dokter dat kan raadplegen, en weet wat je voorgeschiedenis is, wat je toestand is, je allergieën en noem maar op... Allemaal voor je welzijn, om je veel vlugger te kunnen helpen als het nodig is... Tot de bedrijfarts dit lezen kan, en als inside informatie beschouwd voor je werkgever... Wie kan me waarborgen dat dit nooit kan gebeuren???

Nee, weet je, we worden aan de ene kant doodgemept met al onze rechten op privacy, en aan de andere kant weet men bijna van uur tot uur wat we aan het doen zijn... Rare democratie. Oh ja, het is waar wij wonen in het "vrije" Westen... In China, daar zijn ze niet vrij, wij wel... allee, toch in naam...

tot de volgende ?
Enhanced by Zemanta

dinsdag, januari 18, 2011

Gas voor drinkwater...

fluxysImage via WikipediaFluxys heeft het gevonden, ze gaan zoet water leveren aan de Arabische landen, in ruil voor gas... Ik heb daar toch enkele bedenkingen bij !
Eerst en vooral, voor woestijnbewoners is drinkwater uiteraard goud waard, Als je dorst hebt, is drinken alles. Maar drinkwater verkopen, dat lijkt me nu net een brug te ver. Ethisch lijkt het me niet erg verantwoord, want op die manier creëer je een markt voor een normale menselijke behoefte. Wat op zich de bijna wiskundige zekerheid in zich heeft, dat de koper het drinkwater met winst, dus duur zal verder verkopen aan zijn onderdanen of medeburgers... En waar de armen dus voor een elementair deel van hun bestaan veel te veel gaan moeten betalen, misschien zelfs onbetaalbaar veel. Want in die rijke olielanden is slechts de toplaag stinkend rijk, en de rest verkeert bijna nog in de middeleeuwen.
Dat is één bedenking...
Ik heb er nog een tweede, een egoïstische...
Wij betalen nu al behoorlijk veel voor ons drinkwater, en bij iedere periode van hitte horen wij dat we moeten zuinig zijn dat we moeten spaarzaam omgaan met het water, want er is hier wel veel water, maar maar heel weinig drinkbaar water. Er gaan zelfs stemmen op om de waterleidingen te ontdubbelen, in een leiding met drinkwater en een leiding met gewoon zoet maar niet drinkbaar water.
Nu kon ik niet afleiden uit het artikel of het gaat over drinkwater of over gewoon zoet water... (Wat dan zou kunnen dienstig zijn voor bevloeiing en dus voor tuinbouw/landbouw in die droge contreien.)
Maar als het over drinkwater gaat, dan vrees ik dat we bezig zijn ons zelf te ondermijnen.
Gaat het over gewoon zoet water, dan heb ik minder problemen, maar zou ik niettemin prefereren dat men hier eerst daadwerkelijk overgaat tot de ontdubbeling van ons waterleidingsysteem, om zo het tekort aan drinkwater te vermijden. Misschien hebben we dan wel genoeg om zelfs een gedeelte weg te geven.
Het helpt immers niemand als wij ook gaan dorst leiden... Want wat wij hen kunnen leveren zal nooit voldoende zijn voor de hele bevolking ginder, en zou hier ook tekorten veroorzaken... Met gedeelde dorst is geen halve dorst, maar dubbele dorst!

En dan heb ik nog geen moment stil gestaan bij de vraag of wij, de gemeenschap, van het verkopen van ons zoet water ook met zijn allen goedkoper gas gaan krijgen... Iets waar ik héél sterk aan twijfel, want bedrijven kennende (en Fluxys is een bedrijf), is hun enige doel de winst vergroten, ook al gaat dit ten koste van de gebruikers. Onze enige kans bestaat in concurrentie tussen bedrijven, maar ja... in die business is er echt niet zoveel concurrentie als men ons doet geloven...

Zo krijg je regelmatig een kettingmailtje in je box, om je aan te zetten actie te ondernemen tegen de duurte van de benzine... En dan stelt men voor om de grootste firma aan te pakken, er van uitgaande dat die de uiteindelijke prijsbepaler is, en gedurende een maand of langer geen benzine meer te kope van Shell... De bedenker van die actie heeft nog niet gezien dat alle petroleum uiteindelijk uit één grote invoerdepot wordt getapt, en dat de olieproducerende maatschappijen er lak aan hebben welk merk er nu meest van hen afneemt...

Het probleem is eigenlijk heel goed vergelijkbaar met drinkwater, we leven in een maatschappij waar we bijna niet meer zonder hun producten kunnen... Eigen drinkwater putten is haast niet meer haalbaar door de bodemvervuiling. En zonder benzine valt onze economie zo goed als stil.

De fout ligt dus aan onze maatschappij die het systeem heeft gemaakt tot wat het is: onmisbaar voor iedereen. En dat Fluxys zo maar ons water kan uitvoeren zonder dat daar een haan over kraait, dat is op zijn minst bedenkelijk en onrustwekkend! There is something rotten in the Kingdom of Belgium, maar dat weten we al langer...

tot de volgende ?
Enhanced by Zemanta

maandag, januari 17, 2011

Zaligverklaring...

Statue of John Paul II in Częstochowa, souther...Image via WikipediaOnze vorige paus is nu al, zeer vroeg, zalig verklaard...
Het verschil tussen zalig en heilig is: Zalig verklaard heeft de figuur alleen betekenis voor een bisdom, heiligen hebben betekenis voor heel de Kerk.
't Kan best dat die man ook echt heilig is en goed en wel in de hemel zit, maar of een wonder nu het bewijs is dat hij er werkelijk zit ??? (of ligt, of staat of hangen ze daar te zweven???)
Ten eerste geloof ik niet zo heel erg in mirakels. Eén van de dingen die mij stoort is dat er in zo wat alle geloven mirakels gebeuren, zelfs daarmee kan je het ware geloof dus niet ontdekken. Ten tweede, ik ben er van overtuigd dat de menselijke geest veel meer kan dan we bevroeden, en dat, als iemand zichzelf zo weet in te prenten dat hij/zij geneest, dat dit in veel gevallen ook gebeurt. Het gekke is dat we dat meestal niet zo maar kunnen, we hebben een "iets" nodig waarop we dan dat onmetelijk vertrouwen kunnen projecteren, iets wat ons vertrouwen heel hoog doet uitstijgen boven het normale kunnen. Of dat iets er dan echt is of niet eens echt bestaat, lijkt geen belang te hebben... Tenzij, en dat is de derde mogelijkheid, God zich boven al dat menselijke geharrewar en gekissebis stelt, en God is er voor iedereen, hoe men Hem ook aanroept. (zelfs al is het dan via een overledene...?)

Wat mij het ergst stoort aan die hele poespas van heiligverklaringen, is het feit dat een gewone Jan modaal of Mie Modaal geen of verdomd weinig kans heeft om ooit op die heiligenkalender te geraken. Het gaat alleen op voor bekende figuren, mensen die tijdens hun leven op een of andere manier naam hebben gemaakt om een of andere reden.

Dat wil niet zeggen dat ik hun de heiligheid wil ontnemen omdat ze levend een zekere roem hadden, maar volgens mij zijn er legio gewone moeders en vaders en broers en zussen en kinderen die net zo goed op die kalender zouden mogen prijken, maar... men kent hen niet, dus worden ze ook niet aanroepen, dus gebeurt er ook geen "mirakel" door dat aanroepen, dus worden ze nooit heilig verklaard...

Wat ik ook tegen al die kalenderheiligen heb, is hun levensbeschrijving... Van iedere heilige wordt er wel één of meerdere boeken vol geschreven, en de meesten komen uit die beschrijvingen te voorschijn als figuren waar ik nachtmerries van krijg. Nooit eens een foutje, nooit eens een vloek, nooit eens een zondeke... Als je het mij vraagt knoertvervelende mensen! Mensen waarvan je altijd op voorhand kunt zeggen: en nu gaat hij dit doen... want er is voor hem/haar altijd maar één antwoord: het goede... Knap vervelend !

Eén van de weinige heiligen waar ik wel wat voor voel is een Damiaan, die durfde ruzie te maken met het hoofd van zijn orde, met zijn bisschop, maar die gewoon, als gewone mens, zijn plicht deed, en zelfs veel meer dan dat... Hij oversteeg het gewone... Maar doet niet iedere moeder dat wel eens voor haar kinderen? Hier en nu, in onze weelderige wereld is dit minder vaak nodig, maar in hongertijden zijn er legio moeders die zich het eten uit de mond letterlijk sparen voor hun kinderen. En zij staan niet op die kalender.

Ik denk dan ook, dat ieder mens die probeert goed te doen, ook al lukt hij daar niet iedere keer in, toch recht zou moeten hebben op die eeuwige zaligheid... Je moet geen 100% van de punten hebben om geslaagd te zijn ! En ken jij echt mensen die geen goeie kanten hebben? Nee, ik durf niet zo rap te veroordelen, want ook ik zelf ben niet zonder fouten. Ik zal dus wellicht ook nooit op die kalender prijken, maar als ik ergens een achterafplaatsje krijg in zaligheid, dan is dat voor mij al lang goed genoeg.

Er is maar een vorm van eeuwigheid waar ik angst zou voor kunnen hebben, dat is een eeuwig bestaan in een eeuwig niets... Dan zou ik veel liever hebben dat de dood het werkelijke einde is. Dan is er gewoon niets meer, en van "niets" kun je moeilijk schrik hebben hé?

Ooit hoorde ik de hel op die manier beschrijven, en ik moet zeggen, dat leek mij dan ook de werkelijke hel. Veel erger dan de gewone voorstellingen. Stel je maar eens voor dat je levend (bewust zijn) in je kist ligt te liggen voor eeuwig en ervig... bewust van dat feit, niets kunnen zien, horen, voelen, maar wel bewust zijn van al die feiten. Nee, dat zou pas de hel zijn !

Sjonge jonge wat ben ik weer zwaar op de hand !
En dat allemaal voor een zaligverklaring...

Maar als ik buiten kijk, dan is dat zwaarmoedige geen wonder, het is al grijs wat ik zie...

tot de volgende ?

Enhanced by Zemanta

zondag, januari 16, 2011

Wikipedia 10 jaar !

Image representing Wikipedia as depicted in Cr...Image via CrunchBaseKijk, Internet kan dus wel mooi zijn ! Wikipedia, een enorme encyclopedie, opgemaakt door gewone mensen, die hun kennis spuien in een nieuwvormige encyclopedie. Ik vind dat briljant !
En wat niemand leek te geloven, de juistheid van deze verzameling is fantastisch ! En bovendien, het is gratis!
En dat zou kennis altijd moeten zijn...
Wetenschap en kennis zouden altijd moeten open staan voor iedereen.
En niet, zoals het nu veelal is, beperkt blijven tot een elite.
Wetenschap kan en mag niet elitair zijn.
Wikipedia is een van de dingen die mij doen houden van dat grote wereldwijde web. Het bewijst dat er nog steeds mensen zijn die willen delen, en willen helpen.
Het enige wat ik persoonlijk een beetje jammer vind, is het feit dat Wikipedia versplinterd is in velerlei talen. Als je op de Nederlandstalige Wikipedia gaat kijken, dan staat er veel minder ter uwer beschikking, dan op de Engelstalige. Het zou natuurlijk wenselijk zijn dat er steeds een vertaling gebeurt is iedere taal, maar dat is dus niet het geval, en voor wetenschappelijke onderwerpen is een "vertaalmachine à la Google en co" nu net een beetje te onnauwkeurig om betrouwbaar te zijn...
Dus moeten we maar zien dat we voldoende Engels kennen en daar gaan zoeken. Maar ook dat is niet zo evident. Velen kennen een mondjevol Engels, maar om dan wetenschappelijke artikels te gaan lezen????
Maar al die kleine minpuntjes terzijde gelaten, kunnen wij niet anders dan vaststellen dat met Wikipedia een grote stap is gezet naar een positief internet.
Ik ben de initiatiefnemers van Wikipedia dan ook dankbaar voor hun briljante encyclopedie !

Vandaag zijn we voor de eerste maal dit jaar, weer naar de rommelmarkt geweest, te Laarne... Dat was zowat de eerste markt die voor ons echt bereikbaar is in het nieuwe jaar.

We waren beiden content om weer eens onze weekend-uitstap te hebben, want zonder dat gaan we echt niet veel uit!

Heb je al eens buiten gekeken ? Mooi weer ! En de eksters zijn blijkbaar overtuigd dat de lente er al is, want ze zitten al vollen bak aan hun nesten te werken! Maar de mezen en mussen komen druk weer fourageren aan de mezenbollen, die denken precies dat er ons nog heel wat winter te wachten staat. Nu eens kijken wie de beste weermannen in dienst, de mezen of de eksters...

tot de volgende ?
Enhanced by Zemanta

zaterdag, januari 15, 2011

Ervaringen in The Cloud

Jolicloud operating system screenshotImage via WikipediaIk ben nu al een tijdje aan het werken met Jolicloud, een van de vele Clouds... Ik heb deze gekozen, omdat het poepsimpel is hem te installeren naast (in, bovenop?) je bestaande programma.
Ik moet zeggen dat de ervaring positief is tot op heden.
Ik heb vooral zitten nadenken over de gevaren van The Cloud.
Ik heb geen grote geheimen, dus ben ik een "veilig" gebruiker, in die zin, dat het geen ramp zou zijn, mocht iemand mijn documenten kunnen lezen. Ik ga hier dus niet gaan vertellen dat het systeem veilig is of niet, alleen heb ik enkele bedenkingen !
Ik schrijf nu mijn briefwisseling in the clouds, en bewaar ze ook daar ergens in die vreemde constellatie. Dit biedt alvast enkele voordelen, als ik ze ginder bewaar, dan nemen ze geen plaats in op mijn computer. Bovendien mag ik rustig de nieuwe versie van mijn Ubuntu of Uw Windows of wat dan ook installeren, en ik kan zo naar mijn briefwisseling en dossiers teruggaan, zodra ik in het nieuwe systeem maar jolicloud heb geïnstalleerd. Ik moet dus geen backups maken van mijn documenten, want die hangen veilig op de verre zolder van Jolicloud.
Ik las ook bedenkingen van andere mensen. Zijn die Clouds wel veilig ? Wellicht is er geen enkel systeem echt veilig, maar ik kan me wel voorstellen dat het bestaan van the Clouds valt of staat met die veiligheid, en dus zullen die mensen er alles op alles zetten om het systeem zo waterdicht mogelijk te maken. Ik veronderstel dus dat ze daar veiliger zullen zitten dan op mijn eigen computer. Ik las zelfs een bemerking dat de politie wellicht toegang zal kunnen eisen van de documenten in the clouds, en dat ze dat bij je eigen PC niet kunnen, tenzij met een bevel tot huiszoeking.
Onafgezien van het feit dat ik niets te verbergen heb voor de politie, meen ik dat er ook voor het inbreken in the clouds wel een bevelschrift zal nodig zijn... Het enige verschil zou er dus kunnen in bestaan dat dit bevel naast mij passeert, zonder dat ik daar weet van heb.
Persoonlijk vind ik het veel erger dat men mij overal kan traceren op basis van mijn GSM, op basis van mijn gebruik van mijn bankkaart, op basis van de ontelbare camera's die me overal filmen in winkels, op straat, in parkeergarages en waar dan ook. Ik vind dit veel erger, want daar is geen bevel voor nodig. En dat voel ik veel meer als een aantasting van mijn vrijheid.
Voor de rest vind ik het werken in the clouds best leuk, snel en vlot, en eigenlijk gebruik je dus bijna geen ruimte op je eigen pc, en heb je dus geen of heel weinig harde schijf nodig.
Wellicht ligt het aan mij, en aan het feit dat ik geen computertechneut ben, maar ik heb tot op heden nog niet gezien of gevonden hoe ik programmaatjes kan downloaden van op dat grote wereldwijde web, buiten de vele programma's die ter beschikking staan binnen Jolicloud. Niet dat ik er veel behoefte aan heb, maar ik hou van die idiote solitairespelletjes met de kaarten, dus heb ik op mijn computer enkele van die dingen zitten, terwijl ik maar een (groot) pakket vind op Jolicloud.

Algemene conclusie? Het lijkt mij een zeer handig systeem, het is gratis, het vergt maar een zeer lichte machine om het te kunnen gebruiken, zonder veel harde schijf. Het heeft zijn beperkingen in die zin dat je dan ook geen vreemde spelletjes of programma's kunt bij downloaden, maar er staan er enorm veel ter beschikking in het systeem zelf. Voor de rest werk je er mee als met een gewone computer.

Jolicloud is gebaseerd op Ubuntu las ik ergens, maar eigenlijk kun je dat niet zien. Het systeem werkt zoals bijna alle systemen.

Voor mij is het dus een goed systeem, en zie ik er weinig of geen tekortkomingen in. Bovendien heb je dus heel weinig basismateriaal nodig. Er is in feite maar één groot minpunt !
Dat is dat je dus internet moet hebben, want je werkt dus niet op je eigen systeem, je werkt voortdurend ergens in die wolken, dus in het wereldwijde web...
Als je niet voortdurend de beschikking hebt over internet, dan staat het systeem niet voor je open. Wil je dus op beide systemen kunnen werken, dan moet je toch een voldoende harde schijf hebben, en moet je dus de nodige gelijklopende programma's hebben, zodat je voorbereidend werk kunt doen buiten dat internet...en of die verbinding naderhand mogelijk is, dus dat je bijvoorbeeld je briefwisseling opmaakt zonder internet, bewaart op je harde schijf, en het nadien ophaalt en kunt doormailen via the Clouds ??? is voor mij nog een grote vraag, maar als het er niet is, dan lijkt mij dat dit een van de dingen is die men zou moeten inbouwen in het systeem. Uiteraard vervalt op die manier een beetje het feit dat je geen harde schijf nodig hebt, je zou dan in ieder geval enkele basisprogramma's en wat schrijfruimte te beschikking moeten hebben , dus een ... beperkte... harde schijf.

Maar voor mensen zoals ik, die hun kwampjoeter alleen gebruiken voor hun ontspanning en nu en dan wat brieven en artikeltjes, die kunnen heel makkelijk en wellicht ook heel veilig werken via The Clouds, op een zeer lichte en goedkope computer, mits ze internet hebben...

Bovendien heb je dan, net zoals in Ubuntu en andere Linux-systemen, een gratis systeem, en wat helemaal nieuw en verrassend is, je programma's zijn steeds up to date, je moet nooit een nieuwe versie gaan kopen of zelfs maar gewoon gaan downloaden, je hebt steeds de laatste versie ter beschikking, zo maar.

Je moet het zelf maar eens installeren en uitproberen, het is best handig !

tot de volgende ?
Enhanced by Zemanta

vrijdag, januari 14, 2011

En weer een begrafenis...

Kesler Een zoon en zijn moederImage via WikipediaTwee dingen vallen op:
1) Hoe ouder je zelf wordt, hoe meer uitnodigingen je krijgt voor begrafenissen van bekenden, vrienden, familieleden...
2) In de winterperiode zijn er werkelijk meer overlijdens dan in de zomer (tenzij bij hittegolf). Het donkere, sombere, natte en killige weer is niet goed voor de mens.

Nu, vandaag is het een begrafenis die in mijn ogen minder droef is, het is al een oud mensje, en ze is gegaan in één zucht... zomaar.
Als je moet gaan, lijkt dat mij de mooiste dood. Natuurlijk is het voor kinderen en familie, altijd een verliezen, en doet het plotse er van op zich ook pijn, maar toch, als je een geliefde moet zien liggen afzien en er niets kunt aan doen, dat vind ik veel erger. En voor de stervende, en voor de familie.

De dood is een bizar iets, het ene moment ben je er nog en het volgende ben je weg. Gelovigen geloven, hopen op een beter leven, op TV hoorde ik Surinamers zeggen dat ze eindelijk echte rust hadden gevonden, en nog anderen geloven dat de dood het werkelijke finale is, boem, uit en weg.

Ik weet het niet, ik ben gelovig en hoor dus bij de grote hoop hopenden. Maar ik verloor reeds een kind, en eeuwig leven of niet, ik hoor, zie weet niets meer. Geloven is dan héél moeilijk. Zelfs hopen is niet makkelijk meer.

Toch blijf ik bij dat geloof, niet tegen beter weten in, maar omdat ik eerlijk vind dat Geloof voor de mensheid een verrijking is, een leidraad, een houvast, een zingeving aan en van het leven. Best mogelijk dat het een bedrog is, een soort fopmiddel, maar niettemin, het is en blijft een middel om redenen te hebben je aan normen en reglementen te houden. Dat alleen al is een prachtig iets. En veel makkelijker dan reglementen te aanvaarden zonder motivering, zonder echt doel. Dus; zelfs afgezien van het Goddelijke, van de eeuwige belofte, is Godsdienst een goed ding voor de maatschappij. Zelfs al wordt het (nog veel te vaak) misbruikt door de leiding van de godsdiensten, dan nog biedt het de gelovigen een alternatief voor het plotse niets meer.

Wellicht maak ik het mezelf als gelovige veel te moeilijk, gewoon door te veel na te denken, te veel te redeneren en niet gewoon te kunnen aanvaarden. Maar kijk, straks zit ik weer op een begrafenisdienst, en misschien weer bij een pastoor die zijn tekstje geschikt voor alle lijkdiensten weer eens bovenhaalt, en nietszeggende woorden over de meute laat zweven. En dan erger ik me weer blauw en zwart. Wellicht hoor je dan weer een pastoor, die de overledene misschien amper kent, vertellen hoe goed en braaf de overledene wel is geweest . En ook daar hoor je weer een bijna vastgebakken tekst opdreunen met enkele ampele persoonlijke woordjes er bij.

En dan denk ik weer aan de begrafenis van onze Koen, en hoe weinig soelaas dergelijke woorden dan zijn.

Wij hebben in Vlaanderen een gewoonte na de begrafenis met familie bijeen te komen, iets te eten, iets te drinken en in gemeenschap het verdriet af te reageren. Na zo'n begrafenisdienst is dat veel waardevoller, en zo hoort het niet te zijn. Ik weet dat het niet makkelijk is voor een pastoor om telkens en telkens weer een werkelijk individuele dienst te houden, maar toch hoort het zo te zijn, hoort het zo vanuit zijn functie, hoort het zo, naar de familie en vrienden toe, te zijn.

Ik ken de overledene nu niet eens, maar wel de dochter en haar man... En ik ga dan ook niet uit verdriet, maar uit medeleven voor de vrienden die hun moeder verloren, want zelfs al is ze oud, een moeder verlies je altijd, die gaat niet zo maar dood, daar is altijd een intens gevoel van verlies bij.

Ik ga stoppen... het is weer een droevig blogje, over de dood... in de donkerte van deze winterdagen.

tot de volgende ?
Enhanced by Zemanta