woensdag, september 30, 2015

tehuis

Ze zaten in de haast lege cafetaria, recht over elkaar, elk aan een korte zijde van dezelfde tafel. Alle twee waren ze patience aan het spelen.
Ingespannen tuurden ze naar de kaarten, nu en dan een kaart vast pakkend om hem wat dichter bij de bijziende ogen te houden. Heel voorzichtig pakten ze nu en dan een rij kaarten op, om die op een andere rij neer te leggen.

Hij had een oude pet op, wat groezelig, die schuin op één oor rustte, de andere had nog al zijn haar, ook al was het sneeuwwit geworden.

Zuchtend raapte die met de pet zijn kaarten bijeen... " Moet ge ook koffie?" De andere bromde bevestigend. Pet schuifelde naar de hoek van de zaal, stopte wat centen in het machine, zette een bekertje op de plaats en drukte op de knop. Ondertussen keerde hij zich weer naar zijn gezel... "Moet je melk?" "Nee, maar wel suiker..." "Suiker is slecht voor je..." bromde pet.

Hij schuifelde voorzichtig, de bekers in beide handen houdend, weer naar de tafel. Zette de bekers neer, en haalde uit zijn broekzak het zakje met suiker.

"Wanneer moet jij naar de kine ?" "Ten tienen..."... "Moet jij vandaag ook?" De ander schudde het hoofd.

Het was weer stil, een pauze waarin ook de ander zijn kaarten verzamelde, en het pak voor zich legde. "Jaja..."
Pet bromde eens terug.
"Ga je vanmiddag mee met de wandeling?" "'k Weet het nog niet, het ziet er maar raar weer uit..." "Op de tv hebben ze droog weer voorspeld..."
"Pien, dat was een weerman ! Zijn weerbericht was er wel dikwijls neven, maar je kon nog eens lachen ! Diene Frank is maar ne droogstoppel!"
"Ja, Pien, met zijn grote bieten en zijn rare wortels... Hij had altijd wel iets om over te lollen..."
"Mijn kleinzoon heeft er nog les van gehad, wist je dat Pien leraar Wiskunde was ? 't Was nog ne viezen ook, zegt mijn kleinzoon..."
De ander knikte... "Ja, op het scherm zijn ze allemaal lief en gezellig...'t Is cinema hé !"

Ze nipten voorzichtig eens aan de koffie, proevend of het niet meer te heet was...Pet slurpte wat.

Ze dronken in stilte, je hoorde alleen nu en dan wat geluid van het slurpen, en het zachte geschuifel van het sloefen als ze hun voeten wat verzetten.
"Jaja..."
Pet knikte en zei ook "Jaja..."

Toen de koffie op was stond pet recht:" Ik ga naar de kine..." "'t Is nog vroeg !" "Ja, maar misschien is Maurice weer ziek, dan kan ik vroeger..." "De ander knikte "Jaja, Maurice, hij gaat het niet lang meer trekken." "We hebben er al veel zien gaan..."
... Pet schuifelde weg, naar de kine... De ander legde traag en bedachtzaam zijn kaarten, één voor één op de juiste rijen, zorgvuldig iedere kaart betastend, om zeker te zijn dat het er maar een was...
Hij leunde iets achterover, en bekeek de kaarten...

't waren lange dagen, en toch leek ieder jaar korter dan het vorige.
't Was veel beter toen hij nog thuis was, bij zijn vrouw, maar toen zij gestorven was, hadden de kinderen hem hier gebracht... Er was niemand die hem kon verzorgen en oppassen.
Hij moest pissen.
Dat verdomde prostaat ook...

tot de volgende ?

dinsdag, september 29, 2015

televisie ?

De VRT (ik noem het nog steeds BRT, maar dat heeft meer met mijn leeftijd te maken dan met mijn ideeëngoed) moet besparen...

Weet je, ik lig daar niet wakker van...
Ik lig er wel van wakker dat men dan zegt dat bij de zaken die behouden moeten blijven het nieuws moet zitten...
Want daar lig ik nu al wakker van, dus dat zou ik liever kwijt zijn dan rijk.

Nee nee, ik ben niet de mens die niet wil weten wat er op onze aardkloot en vooral in ons koninkrijkje bij de zee allemaal gaande is, maar wat we horen op tv, of radio lijkt me steeds meer en meer beïnvloed door de politiek en de lobby's...
Met andere woorden, we horen niet de waarheid, maar een sterk gekleurde versie.
Dat is geen nieuw fenomeen, maar ik heb de indruk dat het steeds erger en erger wordt. Op een gegeven moment begon ik me zelfs af te vragen of ik niet beter "Het Nieuws" zou vermijden en bannen uit het pakket van de dingen die ik wel eens beluister en/of bekijk. Maar dat is ook geen oplossing. Je komt het meest te weten als je veel tijd hebt, en een heleboel nieuwszenders gaat beluisteren... Rekening houdend met het land en zijn politiek. Je komt al heel wat genuanceerder aan nieuws als je binnen ons landje luistert naar de Vlaamse en Waalse zender. Daar hebben we alvast wat de regionale politieke bevoegdheid, een andere regering, van een andere politieke strekking.

Maar er blijft een probleem: ze liegen allemaal... Dus krijg je de moeilijke taak om uit al die leugens de waarheid te puren... Maar zelfs dat is haast onmogelijk, want je bent zelf niet neutraal, niet onbesmet door proposities. Je hebt dus zelf de neiging de zaken te horen en te interpreteren, zoals jij ze wilt horen...

Maar het blijft een feit dat de nationale zenders, van welk taalgebied dan ook, en commercieel of niet, ons allemaal willen opzadelen met HUN interpretatie van HUN werkelijkheid. Maar ze doen nog meer ! Ze proberen ons ook in bepaalde richting te sturen ! Hier in Vlaanderen moet je eens gedurende een maand chronometreren hoelang ze een bepaalde politieke groep als partij of via een van hun coryfeeën op de voorgrond zetten. Let wel, je moet zowel de negatieve als de positieve berichten bij elkaar optellen, want in het reclamewezen is het van geen belang of een bericht goed of slecht is, zolang je in de publieke belangstelling wordt gehouden, blijft men je naam onthouden...
Je zult zien dat de ene figuur er veel meer aandacht krijgt dan de andere, en dat men die steeds weer in de schijnwerper plaatst, ook al zou het maar zijn om een aquarium in de zoo te openen of een ander triviaal iets.
Met andere woorden, men kleurt niet alleen het nieuws, nee, men gaat verder ! Men voert in werkelijkheid ook nog eens publiciteit voor een of andere partij of partijfiguur. Men plugt die in het collectief bewustzijn.

Ook de manier waarop men iets verwoord heeft belang. Je kunt bij de introductie van een nieuwsfeit ook al een bepaalde sfeer scheppen door de woordkeuze tijdens de inleiding.

Maar nogmaals, we zijn zelf ook helemaal niet neutraal, en evenzeer geneigd er onze waarheid uit te puren, of ons te ergeren omdat ze niet onze overtuiging propageren.

Om dit te illustreren stel ik een kleine denkoefening voor... Stel dat de tweede wereldoorlog gewonnen was door Nazi-Duitsland... Hoe zouden de geschiedenisboeken er dan uitzien? Denk je dat men dan de holocaust zou vermelden, en zo ja, hoe zou ze verteld worden?

Daar raken we nog een heikel punt aan: het recht van de sterkste. Dat is eigenlijk geen recht, meer zelfs, als we eerlijk zijn, dan hebben we diep in ons binnenste meestal sympathie voor de underdog, maar de sterkste is en blijft de sterkste en eist vanuit die positie voordelen op. Voordelen waarbij ook zijn waarheid zit.

Neutraal nieuws zou zich moeten beperken tot een droge opsomming van feitelijkheden, zonder achtergrond, zonder duiding, zonder interpretatie... en zelfs dan zou het moeilijk zijn en blijven om de feiten als dusdanig weer te geven. Een beetje zoals het glas is halfvol/halfleeg... In feite zeg je twee keer hetzelfde, en het juiste feit, maar toch zit in het woordgebruik al een duiding...

Niet makkelijk... Maar men zou kunnen beginnen met alle politici uit de beheerraad te smijten, met de benoemingen niet te laten gebeuren door politici op basis van politieke motivatie... We zouden wellicht al een stuk op de goede weg zitten...

tot de volgende ?

maandag, september 28, 2015

Global Position Slappe lach...

Ik had een GPS, waar ik heel tevreden van was, een TOMTOM, met een groot goed zichtbaar scherm. Het ding had een waarborg van twee jaar... Na twee jaar en 5 maanden is het ter ziele gegaan. Dus een nieuwe GPS, want gaan rommelmarkten zonder GPS, met Anny met de kaartenboek in haar handen, dat is een regelrechte ramp, en aanleiding tot het bij ons zeer uitzonderlijk ruzie maken. Nu ja, ruzie is een groot woord, maar we waren toch iedere keer weer minder goed gezind na vijf keer stoppen, zelf de kaart in handen nemen... en "Zie je dat niet !"...

Nu kocht ik een nieuwe GPS, geen TomTom meer ! De man in de winkel raadde ons een Garmin aan, weer eentje met een groot duidelijk scherm...

Woonplaats ingebracht, land, taal? Nederlands...
En daar begon het onheil !!!

De GPS bezorgde ons haast ongelukken ! Ja, in het meervoud !

We wilden naar de rommelmarkt in Oeudeghien, een deelgemeente van Frasnes... Dat zijn gemeenten hier vlak bij, net over de taalgrens, voor een beetje schutter, een boogscheut ver...

De ramp begon toen de lieve damesstem on zei dat we de richting Frasnes moesten nemen. Voor wie niet uit de streek is, is het soms eens nadenken hoe je die Franse namen moet uitspreken, maar het is dus Fran'... Heel simpel, heel kort. De dame zond ons echter naar Frass nis... Of gewoon, hoe je Frasnes uitspreken zou, als je er helemaal geen benul van had dat we in een Franssprekend gebied zitten. We misten haast de bocht van het lachen !

Toen we naar de rue de pommiers moesten, kon ik niet meer... Ik moest stoppen om de tranen van het lachen van mijn brilglazen te halen... ruu des (zoals in :Des morgens als het regent) pommiers (zoals wij spreken van pompiers, maar dan zonder de tweede p)...

Eerlijk, wij hadden op den duur geen aandacht meer waar we heen moesten, maar hoe de stem het zou verhaspelen... Niet te doen !
Ondertussen kreeg ik de tip dat ik het ook op een Vlaamse stem kan zetten, en zelfs - mocht ik dat willen- een West Vlaamse stem....

Ik weet nog niet of ik dat wel zal doen... Humor is een kostelijk goed !

We zijn veilig in Oeudeghien geraakt, hebben er lekker geflaneerd op de rommelmarkt, weer eens kunnen babbelen met de marktkramers, dankbaar omdat ze haast allemaal proberen Vlaams te praten, en ondertussen zelf mijn Frans weer wat oppoetsen...Want er zit sleet op... Ik kocht er een latje om onderlijntjes op te plaatsen... Jaja, ik weet dat dit voor de meesten koeterwaals is, maar voor de meeste vissers zal dit heel duidelijk zijn ! Er bestaan een soort latjes, die heel handig zijn om onderlijntjes  (het onderste deel van een vislijn) op te bewaren. Deze latjes zijn echter in de handel niet meer te krijgen... (Wat goed is en lang mee gaat, dat maakt men niet meer, zie de historie hierboven !), dus iedere keer als ik op een rommelmarkt zo'n latje zie, koop ik het, is het niet voor mezelf, dan wel voor een of andere vissende vriend.

Ik ga het vandaag mee nemen, want we gaan vissen, met een man of drie, bij Jo in Wannegem-Lede. Ik ga straks mijn mengsel maken om weer karpers te proberen aan de haak te krijgen... Maar het zal wellicht nooit meer lukken om er 8 op een namiddag te vangen !

Morgen hoor je het wel...

tot de volgende ? (op de foto: de Rue des Pommiers...)

vrijdag, september 25, 2015

Goud !

Vanmorgen is heel mijn wereld gedoopt in goudverf !
Er hangt een zweem van nevel over de velden, en de zon verandert dit in een doorzichtige gouden sprei. Mooi !
Er is geen devaluatie meer, de wereld lijkt opgewaardeerd, de goudstandaard is allesbepalend !

Rechts in de hoek van het raam kan ik niet kijken, daar zit de zon, nog heel laag boven de einder, zijn gouden verf over de wereld te gieten. Het blinkt zo fel dat ik er niet kan in kijken, de goudpot is onbereikbaar.

Hier dichtbij is mijn linde gewoon linde gebleven, maar de bomen ginder ver, hebben een laagje goud op de bladeren. Gek, ik weet dat, als ik daar naar die bomen ga, het goud er niet meer is.

Het mag dan een optisch verschijnsel zijn, het is mooi !
Net voor de wereld in het donkere van de winter verdwijnt, krijgen we nog even een laatste stuiptrekking van wat ooit de zomer was... Weliswaar in veel kortere dagen, maar soms met die heerlijke gouden nevel over de wereld. (Gevaarlijk rijden met die laagzittende zon !)

Volgende week is het alweer oktober... Ik zag al een reclame over de herfstvakantie (ik moet nog wennen aan het feit dat de scholen al weer begonnen zijn, en ze spreken al weer van vakantie ! djudedju) In de winkel zag ik warempel al weer de eerste chocoladen sinterklazen liggen.  Allemaal voortekenen van de winter met zijn lange duistere nachten en korte, amper lichte dagen.

Maar nu, nu is de wereld mooi !
Dus niet denken aan de winter, denk aan het nu, aan de gouden velden, de blauwe hemel, van dat tere blauw waar de mensen uit het zuiden alleen kunnen van dromen. Hun blauwe hemels zijn veel blauwer, hebben niet dat tere, dat poëtische. Onze luchten zijn haast wit, met een zweempje blauw er in, vlak voor zonsondergang kun je soms een heel palet aan kleuren vinden in onze hemel, maar allemaal zo teer, zo breekbaar... Ik verwonder me altijd een beetje dat fotografen zo'n heisa maken van zonsondergangen met veel felle roden en felle gelen... De mooiste zonsondergangen zijn die met die tere tinten, haast een uitdoven van het tere licht waardoor zwemen van esmerald, goud, albast, en wit-overgoten indigo naast elkaar en door elkaar lijken te liggen als marmer, mooier dan de mooiste marmer die de natuur ons bieden kan.

Soms heb ik de indruk dat fotografen en schilders zich verliezen in felle kleuren en vergeten hoe mooi een kleur kan zijn, als hij amper zichtbaar is...

De wereld is vol met kleuren en geuren... Als de mens de boel niet vervuilt en verziekt ! Als men de mensen niet bedriegt en beliegt, als men ons niet beliegt met valse gegevens over uitstoot van je wagens, als men ons nooit de volledige waarheid vertelt, als men niet voor iedere waarheid er twee andere naast zet, die helemaal anders zijn... Als men  het onmogelijk maakt nog klaar te zien, waarheid te zien...

... dan krijg je een wereld van alleen maar felle kleuren, alleen maar zwart en wit, alleen maar scherpe tegenstellingen. Dan krijg je een wereld van onverdraagzaamheid, dan krijg je een wereld van vastgeroeste ideeën, die eigenlijk niet meer je eigen idee zijn, maar de ideeën die je ingestampt krijgt, vergiftigd door media die je geest infiltreren met het vergif van de partij die best betaalt... Dan wordt het onmogelijk om de waarheid te zien tussen alle leugens en verdachtmakingen van deze wereld.

Dan wordt het moeilijk om het goede nog te vinden.
Het goede in de mens wordt vergiftigd door het vervormen van de waarheid in een ondoorzichtig web van leugens. Het milieu is ziek door sproeistoffen, uitlaatgassen, reinigingsmiddelen... de mens door het sluipend vergift van de leugen.

Heel de wereld is ziek

                                     wij zijn ziek.

tot de volgende ?


donderdag, september 24, 2015

en het licht scheen in de duisternis

Vanmorgen, ik sta altijd als eerste op, maar dan ga ik eerst turnen, dan mij wassen en dan maak ik de bedden op en doe mijn kleren aan... "Dju, het is nog donker als ik opsta !" "Ja, nog een beetje en we kunnen de rolluiken nog wat dicht laten als ik (Anny) opsta!"
Volgens seniorennet stond de zon vandaag op om 7.31' uur... Het licht is er wat vroeger, komt voor de zon uit over de einder gekropen, maar met de bewolking klopt het dus: het is 's morgens nog donker om 7 uur...

En zelfs nu zit ik hier aan mijn pc, onder het licht van de gloeilampen boven mijn hoofd. Van die gekke dingen, die spaarlampen die in een sierlijk krollewietje willen verbergen dat het eigenlijk een soort tl-lampen zijn. (Ik weet niet of dit technisch inderdaad zo is, maar het lijkt er heel sterk op !)

Kortom, we zijn begonnen aan die lange donkere maanden... Het wordt pas laat licht, en al heel vroeg is het donker...

Dat uit zich niet alleen in het aantal lumen, nee, je ziet het aan de samenleving, aan de manier van leven van de mens...

Om 20 uur zijn zowat alle rolluiken al dicht, zijn de mensen in hun coconnetje verdwenen. Hier en daar een uitzondering, die zich niets van de inkijk in zijn doen en laten aantrekt, of iemand die er alles op zet om zijn nieuwe meubels te tonen... Maar om acht uur s' avonds tot acht uur 's morgens gaat de wereld dicht. Je ziet nog wel een wagen voorbij rijden, maar ook die is duister en de mens er in onzichtbaar, onherkenbaar.

We zitten veilig voor alle blikken, in de knusse zetel voor het idiote scherm naar idiote programma's te kijken, en ons te ergeren aan het idiote (Waarom blijven we dan kijken?). We knabbelen aan verboden dingen, chips, kaas, nootjes en drinken een glas wijn of bier. We zitten toch veilig in ons nestje, afgeschermd van vreemde blikken. We voelen ons veilig, warm en ongezien.

Gek eigenlijk, want als je op een zomeravond in diezelfde zetel zit, naar diezelfde tv zit te staren, naar die zelfde idiote programma's, dan zien ze je wellicht ook niet, want in het nog helle buitenlicht, lijkt de inhoud van de huizen in een schemerdonker te zitten... Maar we hebben niet de echte zekerheid ongezien te zijn...

En dan ?

Waarom willen we ons zo graag onzichtbaar maken?
Omdat we dan eindelijk die bovenste knoop van de spannende kledij kunnen en mogen openzetten? Omdat we dan niet echt behoorlijk zitten, rechtop, de benen netjes gesloten, omdat we dan niet in alle vrijheid in onze neus kunnen pulken? Omdat we dan wel dat extra glaasje kunnen drinken, ongezien door vreemden? Omdat we dan onzichtbaar zijn voor allen die op een of andere manier onze meester zijn? Ons bevelen, ons een dieet voorhouden, ons pillen doen slikken, ons voorhouden dat we meer moeten bewegen????

Omdat we eindelijk het gevoel hebben "vrij" te zijn...

Eigenlijk is het allemaal een illusie...

Sta je soms in de file? Op een of andere manier voelt de mens zich in zijn auto ook in een coconnetje, voelt hij zich veilig voor de buitenwereld. Je ziet mensen in hun neus peuteren, je ziet ze gapen en geeuwen zonder het handje netjes voor de mond te houden... Ze voelen zich veilig, beschut in hun eigen nestruimte. Wellicht is dat één van de redenen waarom het zo moeilijk is om ze te verhinderen te telefoneren, te roken in hun eigen veilige mijn-auto-mijn-vrijheid-gevoel.

Waarom doen we dat eigenlijk?
We zouden de vraag ook kunnen omkeren... Waarom leggen we ons van die gekke regeltjes op, die ons verhinderen in onze neus te pulken waar en wanneer we willen?

Conventie, gedragsregels, beleefdheidsnormen... allemaal regeltjes, allemaal dingen waar we op moeten denken, waar we rekening moeten mee houden... Let op !!! Die regeltjes veranderen nogal eens met de plaats waar je terecht komt ! Boeren aan tafel is in sommige landen een vorm van ultieme beleefdheid...
Kortom, we maken ze zelf, die regeltjes. We leggen ze ons zelf op.
Ik raak altijd in de knoop met de beleefde kus als een vorm van begroeting... Waar ik opgroeide was dit ondenkbaar, je kuste niet zomaar ! Toen ik hier kwam wonen, kwam ik in een streek waar men je wel begroette met een kus... Wat zeg ik ? Een kus ? Hier is het er ééntje, daar zijn het er drie, en als mijn Waalse vrienden komen, dan zijn het er vier. Geen wonder dat ik soms in de knoei raak bij al die regeltjes.

Maar sinds een jongedame me, na het zien van de foto in het tijdschrift "Houvast", me een "grote lieve knuffelbeer" heeft genoemd, neem ik dat als een vrijgeleide om de regels toe te passen zoals het mij invalt... Als het een heel mooie dame is geef ik haar 5 kussen. Nah !

tot de volgende ?

woensdag, september 23, 2015

Hemel

Heb je dat ook ?
Dat je 's morgens wakker wordt, en niet zeker bent of je droom nu een droom was of een werkelijke herinnering? Zo echt ! Zo reëel !... Verwarrend doordat het zich echt lijk te hebben genesteld in de echte herinneringen... of waren dat ook ooit dromen?

De Aboriginals geloven dat ze leven in een droomwereld, en dat hun dromen eigenlijk de echte wereld vormen. Ik snap precies hoe ze dat zo'n denkbeeld komen !

Vannacht ben ik gestorven, en linea recta hemelwaarts getogen... Even had ik de indruk te horen tot een grote stoet, maar alras snapte ik dat ik gewoon mee zweefde met alle afgestorvenen, die allemaal dezelfde richting uit gingen... Uiteindelijk belandden we in een prachtige tuin, een immens park, waar aan alle planten bloemen stonden, en zaad, en vruchten in alle vormen en kleuren.

De tuin, of het perk, hoe je het ook noemen wilt, was zo mooi, zo heerlijk en de vruchten en zaden zo lekker, en het gras zo zacht en warm en het water zo helder dat het beter smaakte dan de beste wijn... Iedereen was vriendelijk voor iedereen, en allen hadden we een zacht blauwe huid, die een zweem van groen kreeg bij opwinding. We hadden allemaal haren uit zuiver zonlicht, en er waren geen maken meer, geen lammen, geen doven, geen stommen, geen blinden...iedereen was mooi en volmaakt en gelukkig...
Dit was de hemel !

Iedereen sprak dezelfde taal, maar vraag me niet welke taal dat was, vermoedelijk was het gewoon hemels ? Je hoorde geen stem luider dan de andere, of het was het geluid van een blije lach...

Ik wandelde, ik liep (zonder pijn !), ik speelde, ik lachte en ik zong, ik praatte met iedereen en iedereen met mij... Ik heb er geen idee van hoelang ik er al was, toen mij plots een gedachte te binnen schoot... "Waar is God ?"

Van dan af was mijn hemel iets minder volmaakt, iets minder mooi, want ik ik was niet meer onbekommerd, ik was niet meer alleen maar genietend... Ik zocht, ik stelde vragen, ik wandelde niet meer, ik haastte me van hot naar her... Op een eindeloze zoektocht.

Plots nam me iemand bij de arm, hield me tegen... Ik wilde me los rukken, maar de greep was stevig. "Zoek niet, je zit er midden in, je maakt er deel van uit !"
"Waarin ? Waar ben ik deel van ?"
"Van de God die je zoekt..."

Ik keek om me heen, en zag niets dan lachende en knikkende gezichten... "Maar waar is God dan? En wie is nu eigenlijk DE God, Allah ? Jahweh ? Vishnu ? Zeus ? Odin of weet ik veel wie ?" "Jij bent het ! Wij zijn het , dit - hij zwaaide met weidse gebaren in het rond - is het !"

"Maar..." Ik keek vertwijfeld om me heen... " Dit is niet wat we..." "Nee, het is de kern, zonder alle vertelsels er rond, zonder omhulsels, de kern, de essentie... Het goede in iedere mens.." "En al het kwade dan?" Ik dacht aan al de verschrikkelijke dingen die we zagen, oorlogen, uitbuiting... "Allemaal vernietigd, allemaal weg..." "Ja maar... en de beloning dan ? de straf ?"
"De beloning is hier, voor iedereen, want iedereen doet goed, ook al is het soms naar onze ideeën heel weinig... Het goede wordt beloond, het kwade wordt vernietigd. "
"Maar hij die meer kwaad deed, is die dan ook even gelukkig ?" "Hier is alleen het goede..." Is er dan geen verschil, geen heiligen, geen vagevuur?"
"Wie veel kwaad deed heeft veel verloren, maar wat hier rest is het goede, en het volmaakte geluk voor het goede... Wat je verloren hebt aan kwaad, aan gierigheid, aan onwil, aan bedrog, aan geldgewin aan machtswellust, dat is vernietigd... Maar hier rest alleen het goede het volmaakt gelukkig zijn"...

"Maar een Hitler, een Mao, een Leopold II... ?" "Het slechte is vernietigd !"

God...
Ik ben een god, in 't diepst van mijn gedachten...
Jij bent een God in je diepste zijn.
Wij zijn God en strevend naar het volmaakte.
Wellicht deed het achterlaten van bezit, van macht, van wellust pijn op het moment van het gedwongen loslaten, maar het goede blijft volmaakt geluk...

tommetoch
zo simpel

tot de volgende ?


dinsdag, september 22, 2015

Het Midden Oosten in Europa...

Nee, ik ga het hier niet hebben over de vluchtelingen, noch over de islam...
Ik wil het hebben over Griekenland...
Ik zag een documentaire, dat me vertelde dat er immense hoeveelheden petroleum en even immense hoeveelheden gas op het grondgebied van Griekenland liggen. Men vertelde er zelfs bij dat het gas van een ongekende zuiverheid was (98% zuiver) zodat het onbewerkt, rechtstreeks te gebruiken is...

En dan zit je te luisteren met ogen zo groot als basketballen en oren groter dan die ven olifanten. Hoe kan Griekenland dan in hemelsnaam in moeilijkheden zitten?

Laat mij een andere vraag stellen, hoe komt het dat de petroleumlanden in het Midden Oosten zo'n arme bevolking hebben ?

Het antwoord is hetzelfde... De grote landen (vooral Amerika om het niet te noemen), zorgen er voor dat al die grondstoffen in privaat bezit gaan. In het geval van Griekenland wordt de krisis én veroorzaakt én aangezwengeld, zodat er een stijgende armoede is, en ook de staat op de rand van het faillissement komt te staan, bovendien dwingt men dan de regering in een rechts systeem, waardoor het privébezit steeds sterker wordt en beter beschermd wordt (nog erger dan wat we momenteel hier in ons landje zien onder het mom van aanzwengelen van de industrie...), en een steeds grotere invloed van grote broer (Big Brother) Amerika...

Om eerlijk te zijn, ik had me nooit kunnen (durven) indenken, dat men hier, in Europa een Midden Oosten politiek zou kunnen invoeren, toch niet met succes... Maar ondertussen is het werk bijna voltooid, en ligt Griekenland braak, wijd open voor een kapitalistische greep op wat eigenlijk nationaal bezit zou moeten zijn (ondergrond en grondstoffen die er in zitten)...

Ik heb een tijdlang verstomd naar het scherm van mijn pc zitten staren, en ik voel me plots heel wat minder gerust in de toekomst, in onze sterkte als burger van Europa... Europa ? Amerika, als het er op aan komt, of toch het groot kapitaal van dat Amerika.

Ik dacht dat we al een beetje op de goede weg waren, naar een maatschappij waar plaats was voor iedereen, welvaart voor iedereen... Zelfs de onnozele karpersprongen van onze huidige rechtse regering maakten me niet echt ongerust over het totaal beeld van ons leven nu en in de toekomst. Nu ik dat heb gehoord over Griekenland, voel ik me plots heel wat minder zeker.

Ik hoop plots dat de geruchten over petroleum in ons landje een sprookje is. Dat we hier geen bodemschatten hebben. Dat onze enige rijkdom onze werkkracht is... (Ik hoop dat men dit niet weer terug kan aanslaan, als bezit van de kapitalist, zoals het ooit was in het begin van de industrialisatie).

Men dwingt een failliete staat tot het verkopen van haar ondergrond, verhindert dat ze zelf die ondergrond kan exploiteren... Had men mij dat tien jaar geleden voorspeld, ik zou het hebben afgedaan als larie en apekool...

Ergens snap ik niet hoe een mens zo kan zijn... en ik denk aan wijlen ons vader die ons steeds voorhield dat de wereld geregeerd wordt door de 3 G's God, Geld en Gat... Wat in het West
Vlaams heel duidelijk staat voor Kerk, Kapitaal en seks...

Pa, je hebt, jammer genoeg, nog steeds gelijk... Veel meer dan ik ooit geloofde. Alles draait nog steeds rond macht, en die drie G's betekenen op een of andere manier macht, of kunnen gebruikt worden om de macht te grijpen, te versterken. Misschien is Kerk een beetje aan het evolueren, en moeten we stilaan gaan spreken van kerken, want in ons landje wordt de invloed van de katholieke kerk misschien iets kleiner, maar er komen nieuwe religies aan de bak, die er vroeger niet of amper te zien waren. Ik blijf geloven, kan me het leven niet voorstellen zonder het ultieme antwoord op de ultieme vragen, maar ik heb een steeds grotere hekel aan de organisaties achter die religies.
Maar steeds meer wordt de ultieme macht het kapitaal. (Misschien moet ik het in kapitalen schrijven? KAPITAAL ?)...

Mensen overheersen... De baas zijn over mensen. Mensen kunnen bevelen. Mensen kunnen pesten, kwetsen, pijn doen...

Zelfs dieren gaan niet zo ver in hun machtsspelletjes, al zijn er soorten die vechten tot de dood om zich te kunnen voortplanten. Bij de mens gaat het meer over de macht op zich.
Arme mens die alleen geluk kan vinden in het ongeluk van de anderen.
Wat voor geluk is dat ?
dju de dju !!!

tot de volgende ?

maandag, september 21, 2015

Het land der dode zielen

Zie je, Mathias, zie je waar de zon ondergaat? Weet je nog waar ze vanmorgen is opgestaan, en langs waar ze langs de hemel is gereisd ?
Opa zat op het bankje in het park, stilletjes in de laatste zonneschijn, met zijn achterkleinzoon... Ze hadden gewandeld, hadden in de grote vijver gevist, maar hadden meest van al rustig zitten keuvelen, over de vogeltjes, de bijen, de hommels, de kevers en de gekke sprinkhanen in het gras.

Ze hadden van madeliefjes een kroontje gevlochten, die heel gauw stuk ging, en verloren en verslenst in het gras lag.

De kleine Mathias keek een beetje zoekend rond... Waar was die zon alweer opgestaan? Opa hielp hem "Weet je nog dat hij van achter de kathedraal omhoog kwam. Mathias knikte opgelucht. Opa wist het nog ! Opa was een bron van wijsheid voor de kleine Mathias.

Plots wees opa gans de andere kant op: "Kijk, daar komt de zon nooit !" Er sprak heel wat drama uit zijn stem... Mathias keek wat bang naar het Noorden, waar nooit zon is. "Daar is het land van de dode zielen" zei opa... Hij keek bezwerend in de ogen van de kleine Mathias.

Mathias wist precies wat "dood" was... Vorige week was zijn poes overreden door een vrachtwagen. Hij lag heel stil en heel plat op de straatstenen, en toen opa de dode kat van de weg plukte, bleef nog lang een bloedvlek op de straat staan. Ze hadden Poes in de tuin begraven, en ze hadden er een aster op geplant. "Daar komen straks allemaal blauwe bloempjes op, als kleine sterretjes" wist opa. Maar wat dode zielen zouden zijn, dat wist Mathias niet.

Opa vertelde... "Weet je wat braaf is en wat stout ?" Dat wist Mathias, dat moest hij wel eens horen, vooral als hij weer eens iets gedaan had tegen de honderden regeltjes die je wel leken in te kapselen. Bij opa waren er precies minder regeltjes dan bij mama en papa, en wellicht was dat een van de redenen dat het zo plezant was bij opa. Mathias knikte ijverig. Opa keek hem bedachtzaam aan... "Goed zijn is meer dan braaf zijn..." Dat ging dan weer een beetje te ver voor Mathias. "Braaf zijn is doen wat je moet en mag, goed zijn is meer dan dat... Weet je nog die bedelaar aan de bazaar? " Mathias knikte, opa had hem een euro gegeven, een euro die Mathias wel zelf wou hebben, om snoep mee te kopen. "Had je niet liever zelf die euro gekregen?" Hé, opa leek wel te weten wat hij dacht. Hij knikte heel voorzichtig. "Dan kon je er snoep mee kopen" Opa wist echt wat hij dacht!
"Maar die bedelaar heeft helemaal niets, zelfs geen eten, geen drinken... Die heeft honger, echte honger en voor hem is die euro eten..." ... "Heb je al eens echt honger gehad, en geen eten gekregen?" Mathias fronste zijn kleine voorhoofd... Nee, hij kon geen zo'n moment bedenken.

"Je euro voor snoep is leuk, maar je euro voor eten, dat is noodzaak. " Mathias keek wat weifelend bij dat "noodzaak"... "Dat is nodig anders gaat de bedelaar dood!" Mathias zag in zijn verbeelding de bedelaar op straat liggen.

Stapje voor stapje legde opa hem uit dat "goed zijn" wel wat meer was dan braaf zijn, gehoorzaam zijn. Goed zijn gaat een stap verder, is iets wat je niet MOET doen, maar wat je doet omdat je anderen wil helpen... Ondanks dat dit betekent dat je dan je snoepje verliest...

Mathias snapte het, en begon zelf voorbeelden van goed zijn te verzinnen. Nu en dan verbeterde opa wat, nu en dan knikte hij, en heel de tijd lachten zijn ogen vriendelijk...

"Braaf en stout, dat is wel of niet gehoorzamen aan regeltjes. Regels zullen er altijd zijn, nu, maar ook als je groot bent. Soms lijkt het wel of er haast geen plaats meer is tussen alle regels en reglementen..."opa zuchtte even, en zweeg een poosje, denkend aan heel wat dingen die hem zelfs nu achtervolgden met regels en reglementen... "die moet je wel volgen... anders is er altijd wel een of andere straf... Maar goed zijn, iets doen voor een ander, iets wat niet moet, maar wat je doet zo maar voor de ander... dat is waar je ziel van groeit !"

"Heb je water gegeven aan de aster ?" Mathias moest even denken, dan wist hij weer dat een aster de plant was waar ooit blauwe bloempjes zouden aan komen. "Eén keer!" Hij keek wat bang. "Dan gaan we straks, als we thuis zijn, nog eens water geven" besliste opa. Mathias keek opgelucht.

"In de mens zit een ziel, iets meer dan je kunt zien, iets wat groeit van het goede, en bij braaf zijn alleen maar niet wegkwijnt, en bij stout zijn dreigt dood te gaan... Zoals het plantje, je moet het water geven om te blijven bestaan, maar je moet het ook nu en dan wat mest geven om echt te groeien en te bloeien. " " Je moet je ziel niet alleen maar in leven houden, niet alleen maar braaf zijn... Je moet het ook nu en dan wat water en mest geven... Zoals die euro aan de bedelaar... Goed zijn is water en voedsel voor de ziel..."

"Mensen die alleen maar braaf zijn en goed opletten, die hebben op den duur een dode ziel... en als ze dood gaan, dan gaat ook hun ziel dood en komen ze terecht in het koude land van de dode zielen..."
Opa zuchtte..
"Dat is wat te moeilijk hé, kleine man?"
Mathias greep vol vertrouwen de grote grove hand van opa... "Gaan we morgen weer vissen?"
Opa lachte... "Als je mag van mama en papa !"
"Ik zal wel mogen !" Mathias danste voorwaarts, naar huis toe, aan de hand van opa...

Tot de volgende ?

vrijdag, september 18, 2015

Pijnkliniek

Het lijkt er op dat we weer vertrokken zijn voor een rondje pijnkliniek...
Ik heb al een afspraak vastgelegd, weer voor Anny...
Ze zit weer met veel pijn, nu in haar andere been. Uitstralingspijn.
Er zit dus of nog een zenuw klem tussen twee wervels, of misschien is het wel aan dezelfde wervel, waar de zenuwen helemaal klem zitten...
Hopelijk moet ze niet weer eerst de hele haast eindeloze reeks onderzoeken ondergaan, maar ik vrees er voor...

Ik weet te goed wat rugpijn is, om haar niet te begrijpen... Ik heb geleerd de pijn weg te duwen naar een stil plekje in mijn denken, maar ik weet ook, dat als de pijn werkelijk hevig is, dat je dat niet weg kunt denken. Dat het niet meer helpt om met iets anders bezig te zijn, dat het niet meer helpt om eens anders te gaan zitten of liggen of staan... Pijn kan alles overheersen. het maakt je kribbig, want je wereld is niet meer zacht en rond, het is hoekig en scherp.

"Waar hebben we dat verdiend"?

Niemand "verdient" zo iets... Plots heb je het. Is het daar. overheerst het je volledige zijn.

Bitter zijn helpt geen zier, integendeel.
Je moet leren heel voorzichtig te leven, onmiddellijke oorzaken te vermijden, te stoppen met wat je bezig bent zodra de pijn een bepaald niveau bereikt, en het duurt heel lang voor je die grenzen leert kennen, leert beheersen.
Goddank ben ik al zo ver, en kan ik her en der wat uit handen halen van Anny. Niet veel, veel te weinig, maar ja, ik moet ook binnen die grenzen manoeuvreren... Ik maak de bedden op, tegenwoordig ben ik het die de dingen uit de auto haal en dergelijke kleine dingen meer.

We leven in een voortdurend aftasten van grenzen, die soms de indruk geven helemaal niet vast te liggen - je kunt de ene dag meer dan de andere-. Soms heb je het gevoel dat het weer een invloed heeft op de pijn, soms denk je dat dit dan weer niet klopt. Soms gaat pijn haast miraculeus veel minder erg worden, soms net omgekeerd, en krijg je pijn door onbekende redenen.

Voor buitenstaanders moet het onbegrijpelijk overkomen.

Spanning doet je ook geen goed. Je bent ongerust over een of ander met de kinderen of kleinkinderen, en dat lijkt de pijn aan te zwengelen.

Weg-denken...
Dat is voor mij en volgens mij, nog steeds de beste pijnstiller. (Als we praten over gewone pijn, niet over de allesoverheersende) Voor mij is bezig zijn, met wat je nog aankunt, en wat je graag doet, een van de beste pijnstillers. Niet dat het de pijn geneest, maar door intens aan andere dingen te denken, intens bezig te zijn, volledig benomen te zijn door iets, verdring je de pijn.
Ik heb het vermoeden dat je hersenen niet onbeperkt met verscheidene dingen op hetzelfde ogenblik kunnen bezig zijn.
Door het intens bezig zijn met dingen die je graag doet, neem je de plaats van de pijnervaring in je hersenen weg, je beneemt het zijn plaats.

Het is dus belangrijk dat je iets doet.
Bezig bent.
Dat kan van alles zijn, wellicht kan het zelfs iets zijn wat enkel en alleen de geest bezighoudt, zoals een goed boek of een mooie film... Voor mij is het meestal meer op manueel vlak te vinden, het maken van dingen, van mooie dingen... Sommigen noemen mij een kunstenaar, ik noem mezelf helemaal niet zo... Voor mij is het allemaal meer spielerei... Leuke, mooie dingen maken.

Soms weet je dat bepaalde dingen je gaan pijn doen, maar doe je het zo graag, dat je eigenlijk bewust kiest voor de pijn. Onze regelmatige bezoeken aan Pairi Daiza horen bij die keuzes. Het is zo leuk om samen te zijn met Luc en Rita en te genieten van dat prachtige natuurschoon, die vele dingen om te zien, dat ik de pijn er "graag" bij neem.

Je moet dus leren leven met pijn, en die pijn zo goed mogelijk leren beheersen.

Ik hoop dat ik met Crea, maar ook met dit blogje, mensen een beetje help in hun zoektocht binnen "leven met pijn"...

tot de volgende ?

donderdag, september 17, 2015

ssstherfssst

Nu en dan zwiepen de takken van de linde heftig heen en weer, dan weer staan ze doodstil, afgetekend tegenover het grauwe geluchte, in een groen dat stilaan zijn frisheid verliest.
Alles is nog groen, maar het groen heeft al een andere tint dan in de zomer. Het wordt donkerder, matter van kleur.

De natte grond begint zijn typische grondgeur te verspreiden, die je haast alleen in de herfst kunt waarnemen... of als je in de zomer een handvol mulle bosgrond tegen je neus houdt. De geur van vertering, van wat ze in de wijnmakerij de nobele rotheid noemen.

Hier en daar zie je nog een late bloem, die wanhopig poogt vrucht te maken, maar weet dat het niet meer voldoende tijd heeft, en dat de koudere nachten hem de groei beletten.

Herfst.

De bloemen van de hortensia worden harder, vertonen de kleuren waarin je ze kunt bewaren, een hele winter lang. Nu afknippen, op een droge plaats, met de bloemen naar beneden ophangen en laten drogen, of nu onmiddellijk verwerken in een herfstig bloemstukje.

Herfst...

Het zou nu de tijd moeten zijn dat je de zwaluwen ziet vergaren voor de tocht naar het zuiden, maar er zijn hier nog amper zwaluwen te vinden... Gek, enkele kilometers verder, in het nog veel landelijkere Wallonië zien we ze wel nog in redelijke aantallen. In Ogy is er een huis waar onder de brede dakgoot het ene nest tegen het andere zit, en waar de oude en jonge zwaluwen ons om het hoofd vlogen.

Herfst...

We hoorden vandaag het bericht dat zowat de helft van het leven in de zeeën is verdwenen... Door te sterke bevissing, vervuiling en teloorgang van het leefmilieu (onder meer koraalriffen)... Maar als ik hier op land om me heen kijk, dan is ook op het land een heel hoog percentage van het dierlijke leven verdwenen, met uitzondering van de enkele soorten die zich hebben weten aan te passen aan een bestaan in een wereld op mensenmaat.

Herfst...

Als ik zo de wereld bekijk, dan lijkt het haast dat heel wat aspecten van de herfst al in de zomer en de lente zitten, door verloren gaan van biotopen, vervuiling van lucht, water en bodem... De herfst moet niet meer met koude en natheid zwaaien om heel wat fauna en flora te decimeren, heel wat soorten zijn er al helemaal niet meer of haast niet meer. Hoelang is het al geleden dat ik nog een leeuwerik hoorde zingen?

Herfst...

Het lijkt haast of we de wereld onderdompelen in een voortdurende herfst... En de enige vogels die we hier voortdurend zien en horen zijn kauwen, kraaien, roeken, bosduiven... We zijn blij als we een mus zien, spreken er van als er een roodborstje zit of een winterkoninkje... De goudgele grasmus, het kwikstaartje, de leeuwerik, de kwartel... allemaal niet of haast niet meer te vinden.

Wat er nog zit van kleine zangvogels wordt veelal opgegeten door de scheefgroei van kraaien, eksters, gaaien...

Herfst...

... het lijkt dat alleen nog de bladeren moeten vallen...
... de rest is al lang dood...

herfst...
djudedju

tot de volgende ?

woensdag, september 16, 2015

Stromae - quand c'est ?Ik moet zeggen dat ik eigenlijk niet echt hou van de muziek van Stromae...
Maar met dit liedje heeft hij me geraakt.
En wellicht velen met mij.

Hij brengt niet alleen in tekst, maar ook in beeld de enorme greep die de ziekte, ja zelfs het begrip, kanker op de mens heeft.

Nochtans zijn steeds meer kankers behandelbaar en te genezen, maar toch heeft iedereen schrik, van het woord alleen al.

Waar kanker in een gezin opdoemt, daar is het ganse gezin getroffen.

Bij een van die gratis borstonderzoeken ontdekte men bij Anny iets wat verdacht was. Je krijgt dan een briefje met het verzoek je voor verder onderzoek aan te bieden. Dat is al genoeg om je de schrik van je leven te bezorgen. Dan onderga je een hele resem onderzoeken, waarvan sommige behoorlijk pijnlijk, en dan moet je weer wachten...
Ongerust.................................... is een veel te klein woord.

Je krijgt dan te horen dat er niets is ontdekt, maar dat er duidelijk sprake is van een ding dat haast zeker kanker bevat of binnen afzienbare tijd zou leiden tot kanker. Men stelt je voor om het verdachte ding operatief te verwijderen.

Naderhand waren wij gelukkig bij de mensen te horen waar er nog net geen sprake was van kanker, dus geen nazorg in de zin van bestralingen of chemo... Wel om de zes maand op onderzoek om te kijken of er niet opnieuw...
Je bent blij dat het niets is, maar iedere zes maand ga je weer ongerust naar dat onderzoek.

Bij het gratis darmonderzoek was het weer zoiets, en weer zonder erg, maar ook daar ben je weer bang.

We kennen allemaal mensen die aan kanker lijden, of die er door gestorven zijn.
Soms heel jong.
Heel pijnlijk, voor de patiënt, maar ook voor gans het gezin, voor de familie, de vriendenkring.

Bij de gevallen die ik min of meer van dichtbij heb meegemaakt, is het sterven op de duur een verlossing. Het erge is de ziekte, de pijn, de onrust, het fatum.

Bij wie het van dichtbij meemaakte, blijft de pijn, van de lijdensweg maar vooral van het verlies. Voor hen is de dood geen verlossing. Of toch, een verlossing voor de geliefde uit de pijn, en een blijvend verdriet, een blijvend gemis, een blijvend litteken voor wie achter blijft.

Kanker, zelfs als het geneest, als je nipt ontsnapt aan het verdict "kanker!", blijft een stempel die je niet kunt weg wissen. Het blijft ergens een angstgevoel, een vrees.

Stromae brengt op een zeer symbolische en toch zeer aangrijpende manier het beeld "kanker", in woord en beeld.
http://www.verkenner.be/
Hopelijk helpt het ons allemaal een beetje om het begrip wat meer bespreekbaar te maken, het wat open te trekken, het uit de sfeer van dat dodelijk intieme, dat stilhouden, dat verzwijgen dat weg stoppen te halen. Hopelijk brengt het iedereen er toe om de zieke te bezoeken, bij te staan, te sterken. Voert het ons naar meer openheid en meer warm begrip voor en met elkaar.
Want geef toe, als we dat woord horen veranderen we allemaal in angsthazen.
Begrijpelijk, maar het is belangrijk dat we die angst niet groter maken dan nodig, dat we blijven steunen, blijven praten, blijven op bezoek gaan.
Dat is voor iedere soort zieke van belang, maar zeker voor mensen die aan kanker lijden en haast het moderne equivalent zijn van de melaatse... Het lijkt soms of ze besmettelijk zijn, of ze de anderen de dood in jagen.

Het zijn zieken die wellicht minder dan anderen besmettelijk zijn, alleen de schrik van deze ziekte doet ons de mens in die ziekte mijden... Gek eigenlijk, een angst die op niets gefundeerd is. Maar waar we uiteindelijk de zieke wellicht nog meer pijn bezorgen.

De zieken bezoeken... een van zeven werken van barmhartigheid... Of is het ouderwets om even op oude waarden te wijzen?

tot de volgende ?

dinsdag, september 15, 2015

Coucke Daiza

Gisteren zijn we weer eens gaan wandelen in Pairi Daiza...Of is het nu Coucke Daiza... Maar dat trekt wellicht te veel op koekedoze ???

Misschien denkt u aan de regenbuien, maar troost u, de enige regen die we gehad hebben, is wat grote druppels gedurende de roofvogelshow, vandaar zijn we rap-rap een gebouw binnengelopen, en hebben er een koffie genoten in het onverwachte gezelschap van enkele oude kennissen uit Oostende.

Ik had hen niet gezien, maar zij mij. En toen de eerste bij me kwam herkende ik haar eerst niet, tot haar zuster er bij kwam, en dan scheen meteen het licht weer in dat achteraf-zolderkamertje van mijn hersenpan... Monique en Nora ! Dju toch !

We hebben nog wat zitten praten over oude tijden, en dan valt het stil... Over het heden kunnen we niet veel zeggen, want er is niets meer gemeenschappelijk.
Als mensen me vragen: "Wil je niet terug naar Oostende?", dan is dat mijn grootste argument om daar volmondig "Neen !" op te zeggen. Ik ken nog wel wat mensen, maar we zijn volkomen uit elkaar gegroeid, het enige wat we nog gemeen hebben is een ver verleden. In het heden delen we niets meer. En geef toe, het is niet goed je alleen vast te pinnen op oude tijden, dat lijkt me haast op een spoedcursus "Hoe krijg ik rap Alzheimer"...

Waar wij Anny en ik, en onze kinderen en zowat al onze kennissen, dol zijn op Pairi Daiza, waren de meeste van de Oostendenaars helemaal niet content van het park. Ze hadden een dierentuin verwacht, waar je de dieren één na één kunt bekijken van dichtbij, voorgeschoteld in kooi na kooi. Pairi Daiza is dat niet.
Pairi Daiza is een prachtig park, met verbluffend veel exotische planten, prachtig aangelegde tuinen het thema van een of ander deel van de wereld. Ben je in het Chinese deel, dan zie je hoofdzakelijk planten uit dit stuk van de wereld, en de dieren zijn ook van daar afkomstig. Maar die dieren worden je niet getoond in een klein hok waar ze heen en weer lopen voor de tralies, nee, ze worden in een stuk haast natuurlijke biotoop gezet, en het is aan u om dat stukje natuur goed te bekijken en te speuren waar de dieren zijn.  Sommige dieren zijn makkelijk en duidelijk zichtbaar, maar andere moet je soms echt langs het stuk terrein heen en weer wandelend gaan zoeken. Voor wie dan een dierentuin à la Zoo van Antwerpen verwacht, is dat misschien een desillusie, maar voor wie de dieren wil zien op een zo natuurlijk mogelijke manier, met eerbied voor het dier en zijn levenskwaliteit, moet hier in Pairi Daiza zijn. In Planckendael (het stuk Zoo in Muizen bij Mechelen) werkt men ook meer in functie van het dier in zijn zo natuurlijk mogelijke biotoop, en wellicht zou de Zoo-fan daar ook niet echt happy zijn.

Pairi Daiza vind ik nog een stuk mooier dan Planckendael, omdat het park zo veel mooier is... Het biedt niet alleen tuinen aan volgens de werelddelen waarvan ze het thema vormen, maar ze worden ook nog eens mooi opgeluisterd met prachtige replica van beroemde gebouwen uit die delen van de wereld. Bovendien vind je in de tuin nog eens bijkomende verrassingen in de vorm van museumstukken, hier en daar in een gebouw echt prachtige stukken, maar ook buiten, in volle natuur zie je beelden en ook stukken natuursteen, waaronder formidabel mooie halfedelstenen, maar dan in formaten die enorm te noemen zijn, zeker voor wie gewoon is deze stenen te zien in een verzameling van minieme stukjes steen.

Wij raken er niet op uitgekeken... Maar ja, als die dingen je niets zeggen, dan raad ik je aan naar de Zoo te gaan... Een type dierenverzameling die ik helemaal niet mooi vind. Ik verwijt de Zoo niets, ze doen inspanningen om het de dieren ook een zo goed mogelijk leven aan te bieden, en ze hebben Planckendael opgericht om daar nog meer aan te voldoen, maar op het gebied van de Zoo te Antwerpen, is het grondgebied veel te klein om op een natuurlijkere manier te werken.

Maar, zoals je ziet, soms verwachten mensen blijkbaar dat oude type van dierentuinen, een verzameling van zoveel mogelijk dieren op een zo klein mogelijke oppervlakte... Zoals het vroeger was, zoals het vroeger opgevat werd: een verzameling van dieren...

Nogmaals, de Zoo van Antwerpen doet wat ze kunnen om de dieren ook zo goed mogelijk te verzorgen, en ze zo natuurlijk mogelijk te laten leven, maar ze zitten nu eenmaal op een veel te klein stukje grond. Beide dierentuinen doen echter ernstige inspanningen om van de dierentuin ook een stuk conservering te maken, waarbij ze bedreigde diersoorten op kundige en beschermde manier pogen tot voortplanting te brengen, en zo de soorten te beschermen en te conserveren. Heel wat dieren zouden al niet meer bestaan op onze wereld, zonder de inspanningen van de dierentuinen.

De eerste keer dat ik een moderne dierentuin zag, waar men de dieren zoveel mogelijk plaats gunde, en ze op een zo natuurlijk mogelijke manier liet bewegen in een zo natuurlijk mogelijk midden, dat was Burgers Zoo in Arnhem, groot gemaakt door de betreurde Antoon Van Hooff. (Hij ligt begraven in zijn geliefde dierenpark).

Toch blijf ik vinden dat Pairi Daiza een stukje hoger zit op de lat, door de fantastische aanleg van het park en de vele replica van gebouwen, waardoor je haast echt in een ander werelddeel denkt rond te lopen.

Nu hadden de Oostendenaars twee zaken tegen... Ze hadden geen zonnige dag, en ze zijn per toeval in zowat het minste van de vele eetgelegenheden terecht gekomen... Toen wij het Chinese restaurant loofden, keken ze bedenkelijk, tot ze van een andere Oostendenaar hoorden dat het er zo goed was...(Je ziet ook daaraan dat ik niet meer echt tot de hunnen hoor, we leven "in den vreemde, hebben andere levenswijzen"...)

Ik ben blij nog eens mensen uit de tijd van toen te hebben ontmoet, blij nog eens in het Oostends te kunnen babbelen, en vooral blij dat we beiden beslist hebben hier in onze mooie, heerlijke Vlaamse Ardennen te blijven wonen, waar we ondertussen al lang thuis zijn.

Voor ons was het bezoek gisteren heerlijk... De scholen zijn begonnen, en dus was het park veel kalmer, kon je rustig genieten van al het moois, en we ontdekten weer heel wat nieuwe dingen, die we de vorige keren niet hebben gezien. Zelfs de stukjes die we voor de tweede of derde keer door liepen, boden weer wat andere zichten en we ontdekten weer planten en dieren die we de vorige keer niet hadden gezien. Ja, ook dieren... Want in veel stukken zitten diverse diersoorten bij elkaar op grote stukken grond, en ja, soms vind je ze gewoon niet bij het eerste bezoek. Nu het kalmer is kun je beter en rustiger kijken, en wellicht zijn ook de dieren minder schuw.

Dat is voor ons mede een deel van het heerlijke van dit wondermooie park...

tot de volgende ?

vrijdag, september 11, 2015

Materie

Ik weet niet of je soms ook eens zit te zappen op al die vreemde zenders die er op je tv zitten??? Misschien zitten ze wel niet eens bij u op jou tv, maar bij mij wel. Van die zenders die haast evenveel reclameblokken hebben dan echte zendtijd, je kent dat wel.
Op enkele van die zenders zie je veel over de natuur, bij andere zijn het hoofdzakelijk films, bij nog andere gaat het over iemand die auto's verzamelt, en ga zo maar door. Soms echter is het héél bizar.

Er is een dagelijkse uitzending van spokenjagers of onderzoekers van vreemde fenomenen. (Er zijn zelfs reeksen waar men het eerder heeft over dingen die een kwade invloed uitoefenen, en dan onder het fundament van je huis een stuk oud ijzer vinden, vaststellen dat dit de bron van het kwaad is, en dat verwijderen ze dan, en leggen het op een plaats die veilig is, waar de krachten afgeschermd worden...

Maar de spokenjagers, dat is andere koek, met een heel peloton onderzoekers gaan ze, uitgerust met allerlei technische hoogstandjes, in alle plaatsen van je huis plaatsnemen, dagen de geesten uit hun aanwezigheid kenbaar te maken.

Ze tonen je dan beelden van een stoel waar je duidelijk kunt zien dat er warme en koude plaatsen op zijn (infrarood), ze tonen je bewegende schaduwen, en het gekst van allemaal, ze nemen geluiden waar (en nemen die op), die duidelijk lijken op menselijke stemmen, en die soms zelfs verstaanbare boodschappen hebben...

Bizar

Natuurlijk kun je al dergelijke dingen héél makkelijk nabootsen, je hoeft er echt geen techneut voor te zijn, om dergelijke beelden en tapes te maken. Maar voor dergelijke haast onbenullige beelden breng je geen hele groep mensen op de been met een hele technische uitrusting...Tenzij je daar een echte markt voor hebt.

Die markt lijkt er aanwezig te zijn !
Je ziet -gewoonlijke bange of ongeruste bewoners van een pand -, die hun huis of gebouw voor de duur van een dag en nacht overgeven aan dat peloton "onderzoekers" (Echt of niet?)
Na het onderzoek worden de resultaten aan de eigenaar bekend gemaakt, en ook getoond en/of ten gehore gebracht. Je ziet de spanning op het gezicht van die mensen. Of het zijn goede acteurs, of het zijn inderdaad mensen die geloven in de aanwezigheid van een of meerdere geesten.

Ik lig 's nachts heel veel wakker, maar ik heb nog nooit iets gezien dat wijst op de aanwezigheid van een "entiteit", wat dat ook mag zijn. Ik zou doodgraag eens een nacht doorbrengen op een plaats waar ik wel geesten zou kunnen ontmoeten... Maar tot op heden heb ik dat "geluk" (?) nog niet gehad.
Ik ga niet beweren dat ze er zijn, ook niet dat ze er niet zijn...maar ik geloof er niet echt in. Ondanks die filmpjes op tv.

Maar ik zou ik niet zijn, als ik daar niet over ga fantaseren...
Stel dat ET niet zo'n gek wezentje zou zijn met een groot hoofd op een tenger lijfje, maar een onzichtbaar iets? Helemaal ondenkbaar is dat niet, want al onze zintuigen hebben hun beperkingen. Alles wat we waarnemen kunnen wij slechts waarnemen binnen bepaalde grenzen. Dat geldt zowel voor geluid als voor gezicht. Wij zien geen infrarood, wij zien geen ultraviolet, wij horen slechts tonen van zoveel tot zoveel hertz, en wellicht voelen we ook slechts binnen bepaalde grenzen. Het zou dus heel goed mogelijk zijn, dat er "dingen" in onze wereld rondlopen, die we niet zien of horen met onze middelen. Honden kunnen meer horen en bijen zien andere dingen dan wij.
(Als je een hond hebt, dan heb je ongetwijfeld al gezien dat hij starlings kijkt naar iets waar er niets is... Niets wat wij kunnen waarnemen...)

Als ET nu zo'n wezen is, die buiten onze waarnemingsmogelijkheden, hier in huis rond flaneert, dan zouden onze geest niets te maken hebben met vrolijk rondhuppelende afgestorvenen, maar met andere werelden.

Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou perfect kunnen...
Eigenlijk is heel onze wereld een heel bizar fenomeen ! Alles wat we zien bestaat uiteindelijk uit atomen. Een atoom is voor meer dan 90% niets, waar een kern in zit, en waar wat neutronen en andere nog kleinere dingen om heen draaien.
Leg jij me maar eens uit waarom wij de dingen die vooral bestaan uit meer dan 90 % niets, kunnen zien en kunnen voelen... Dat wij zelf niet gewoon lek zijn, een soort ballon zonder dat dunne vliesje er om heen. (Trouwens dat ballonnetje is dus dus een vliesje dat voor meer dan negentig procent er niet is ???)

Ik ga stoppen, dergelijke onmogelijke mogelijkheden gaan mijn grijze massa (ook al bestaande uit meer niets dan iets) ver te boven...
djudejdu
Je moet echt niet zoeken naar mirakels, we zijn er zelf een.

tot de volgende ?

donderdag, september 10, 2015

doof

Ik heb vastgesteld dat de leeftijd niet alleen iets deed met mijn rug, benen en ogen, nee, het deed blijkbaar ook iets met mijn oren...
Gisteren schreef ik over Ayan, waar ik nadien las dat de kleine sukkelaar eigenlijk Aylan heette... Sorry, wijt het maar aan de ouderdom...

Maar ja, ik ben 69, dus ben ik in mijn zeventigste levensjaar, en dan komt er wel eens wat sleet op, hier en daar. Pas op, dat is geen waardevermindering ! Mocht ik een auto zijn, dan zou mijn waarde heel wat hoger liggen dan de aankoop van een gloednieuwe...Maar ik ben geen auto, eerder een krakende wagen. (Maar krakende wagens lopen het langst !)

Maar een mens voelt wel de leeftijd, wat men je ook vertelt... Deze morgen tijdens het turnen deed plots mijn rechterarm pijn, maar hoe ik er ook aan voel en tast, ik kan nergens de pijnlijke plaats ontdekken, het is één van die vele onbestemde pijntjes, waar we normaliter niet eens over praten. Het hoort er bij... Ik hoor het van mijn collega's, die wel nog een goede rug hebben, ook zij hebben van die vele vage klachtjes en pijntjes, die komen en gaan zonder dat men ooit de reden van het komen (en het gaan) er van ontdekt. Niet erg dus. Helemaal niet om over naar huis te schrijven.

Stel, je bent aan het wandelen, en plots gaat je rechtervoet pijn doen. Je hinkt er warempel van. Je denkt bij jezelf "Wat is dat nu?", maar voor je een antwoord kunt bedenken stel je vast dat het al weer over is. Gek? Nee, oud.

Met dat doof zijn is het net zoiets... Je voelt dat niet, je wordt het meestal helemaal niet gewaar, behalve...
Als Bart hier op bezoek komt, dan is zijn eerste werk kijken waar het bakje van de tv ligt, en het geluidsvolume verminderen. Op de reis naar Brussel zaten we in een zaal met zo'n zeventig vrienden en bekenden, die allemaal aan het babbelen waren en ik moest wel 100 keer weer vragen om het even te herhalen, maar dan luider... En in veel gevallen heb ik geknikt in de hoop dat dit het verwachte antwoord was...

Och, het is nog niet van die aard dat ik van plan ben om naar de dokter te hollen, of naar zo'n winkel waar ze gratis je gehoor testen om je dan een hoorapparaat aan te smeren... Nee, ik hoor, naar mijn gevoel nog meer dan genoeg. Om eerlijk te zijn, soms denk ik dat ik teveel hoor, meer dan ik eigenlijk moet horen. Ik heb wel al jaren last van tinnitus, in mijn linkeroor ruist en fluit het altijd door, de ene keer meer dan de andere keer, maar het is er altijd. Volgens mijn huisarts is daar niet veel aan te doen, dus ga ik mijn tijd niet verprutsen in de wachtzaal van weer een andere specialist. Ik lees en hoor dat er mensen zijn die van zo'n ruis of fluittoon haast gek worden, maar blijkbaar hoor ik tot de gelukkigen die dit kan verdringen naar de achtergrond van de hersenen, waardoor je je haast niet meer bewust bent van dat geluid. Alleen de dagen dat het heel erg luid gaat, werkt het soms wat op mijn zenuwen...

Al ben ik al jaren thuis door de eeuwige rugpijn, toch voel ik me eigenlijk "gezond"... Ik vind dat rugpijn eigenlijk geen ziek zijn is... Ziek zijn, dat is zich ellendig voelen, koorts hebben, overgeven, hoofdpijn en spierpijn en dergelijke hebben, en dat alles meestal ook nog op hetzelfde ogenblik. Je voelt je ellendig, te ellendig om ook maar iets te doen... dat is ziek zijn. Pijn hebben, zonder dergelijke symptomen, dat is ambetant, dat verhindert je heel wat dingen, maar dat is niet ziek zijn in de zin van koortsig, ellendig en zo.

In die zin ben ik dus NIET ziek. Ik voel me - buiten die rugpijn - eigenlijk kiplekker, alleen doet het nu eens hier dan weer daar ook wel eens onverwachts pijn...

Maar allee, ik schrijf deze blog eigenlijk om me te excuseren dat ik u de verkeerde naam gaf bij het schrijven over de kleine Aylan, en ik hoop dat die kleine kapoen, vanuit de moslimhemel niet kwaad naar me zit te turen...Het was niet kwaad bedoeld... Moslimhemel... Ik weet niet of er een hemel is, en als er ene is, dan zal het er maar ene zijn, voor alle mensen van goede wille, welke religie of zonder religie dan ook... Misschien maken ze een uitzondering voor kinderen, die sterven vooraleer ze echt geleefd hebben, en krijgen die een tweede kans, een soortement reïncarnatie... Ik hoop het voor hen. Want de hemel... dat duurt zo lang hé ?

tot de volgende ?


woensdag, september 09, 2015

Vergift

Bent u ook een van de mensen die getroffen waren door het beeld van dat kindje aangespoeld op het strand? Was jij ook zo getroffen door de dood van de kleine Ayan? Had je ook een krop in de keel toen je hoorde dat de vader niet alleen zijn zoontje Ayan had verloren, maar nog een andere zoon en zijn vrouw?

Eerlijk- Heb jij een moment getwijfeld aan wat je zag op je tv ?

Heb jij daar abnormale dingen vastgesteld?

Toch kun je op internet hele beschuldigingen horen dat dit beeld volledig bedrog was, dat dit kind zelfs niet eens door verdrinking om het leven kwam, dat zijn positie ten opzichte van de zee helemaal verkeerd is, dat de richting van zijn natte haren niet kloppen met de stroming van het water...

Ik heb het heel aandachtig allemaal gelezen.
Omdat ik niet alleen met mijn verstand geloof, maar vooral met mijn hart, poogde ik die argumenten te weerleggen, maar een deel er van kun je niet zo maar, niet zonder er bij te zijn geweest, weerleggen.
Een deel wel... Ik ben een kind van de zee, en heb meerdere keren dingen zien aanspoelen, weliswaar geen lijken (Gelukkig maar), maar de zee is een gek ding. Je ziet soms een balk regelrecht op het strand komen, bijna als ware het een afgeschoten pijl, soms komt het helemaal dwars aangespoeld, en soms schots en scheef. Bovendien gebeurt het aanspoelen meestal niet in een keer. Je ziet het aanspoelen, door een volgende golf weer halvelings opgepikt worden, scheef mee getrokken worden, soms weer helemaal vrij komen van het strand, en dan weer drie, vier golven later pas weer op het strand belanden. Je kunt dus uit de positie van het lijkje niets afleiden, en evenmin uit de richting waarin de haren op zijn hoofdje lagen.
Over de verkleuring van zijn handen kan ik niets zeggen... Ik heb nog nooit zo'n drenkelingetje gezien... Maar lijkverkleuring heeft met veel factoren te maken. De warmte van het zeewater, maar misschien - ik ben een leek in dit vak - ook met het feit dat het zoutwater is.

Maar ik moet toegeven dat ik met mijn verstand het verhaal niet helemaal kan ontkrachten. Als ik zuiver verstandelijk reageer, dan moet ik zeggen dat ik het niet meer weet.

Maar zie jij iemand in staat om met een kinderlijkje rond te zeulen, dat nat te maken, en netjes te positioneren op het strand? Bovendien moet hij dat kinderlijkje niet alleen nat hebben gemaakt, doorweekt, hij moet het ook nog eens hebben aan gebracht door het water, want er waren geen voetsporen in het zand te zien. Maar het zou dus kunnen.

Het zou wel een misvormde geest moeten zijn, om zo'n mis en scène op te stellen !
Net zoals het een misvormde geest moet zijn, om -als het wel waar is - een verhaal op te bouwen om dit te ontkrachten.

Maar zuiver verstandelijk ?
Je weet het niet meer.
Heel wat van die foto's en momentopnamen van de tegenstanders der vluchtelingen worden makkelijk ontkracht, soms door gewoon het filmpje niet te stoppen op dat moment, maar ook de verdere beelden weer te geven.

Je kunt alleen nog kijken met je hart, met je gevoel, vanuit je overtuiging.
Maar dat wil dan ook zeggen, dat wie tegen het binnenkomen van die sukkelaars is, kijkt met zijn ogen, met zijn gevoel, met zijn hart...
Met andere woorden, het is haast onmogelijk om mensen anders te doen kijken.

Ja, we hebben hier al heel wat armoede in ons eigen land, nee, we hebben die toevloed van mensen helemaal niet nodig, ja er is al werkloosheid... Maar verandert daar iets aan door de komst of door het weigeren van die sukkelaars? Worden de armen bij ons daar armer door ? Nee. En ja, we moeten iets aan die armoede doen, aan die werkloosheid...

Maar we moeten gewoon de mensen in nood helpen, om het even wie het is, om het even van waar ze komen, om het even welke huidskleur ze hebben of welke godsdienst ze belijden... Of ze nu van Gent zijn of van Syrië, van Pakistan of van Oeganda... Mensen in nood moeten geholpen worden.
Zonder voorkeur !
De enige maatstaf moet en mag de nood zijn.

En probeer asjeblief  de zuivere, nuchtere waarheid te vertellen, ontdaan van gevoelsmatigheden.

Laat ons proberen de waarheid te zien.
Maar laat ons vooral ons hart behouden, een hart dat nog kan en wil mee leven met de medemens, met alle medemensen...

En of de kleine Ayan nu verdronken is, of op een andere manier is gestorven, het is een kind dat gestorven is ! En ik weet uit ervaring hoe hard en pijnlijk dat is en blijft.

tot de volgende ?

dinsdag, september 08, 2015

herfst ?

Waar is "The Indian Summer" ?
Als ik vanmorgen de rolluiken omhoog trok, brandde de straatverlichting nog. Het is nu zelfs nog niet echt klaar. Het lijkt wel of we reeds een heel end in de herfst zitten, en officieel moet die nog komen.

Het is niet echt herfst, niet qua vallende bladeren en aarzelende nachtvorst, want echt koud is het niet, maar het is de voortdurende bewolking die de sfeer wekt van de winteravonden...

De verwarming slaat nog niet aan, maar gek genoeg hebben we allebei het gevoel dat het niet echt warm meer is in huis. Gek, want het is dus nog warmer dan wat we in de winter aanhouden als normale temperatuur. De reden is niet ver te zoeken: in Brussel in het hotel waar we verbleven stond de verwarming wel aan, en vonden we het eigenlijk haast te warm voor ons normale doen. Maar ergens heeft dit tijdelijk onze ingebouwde thermostaat ontregelt.

Nu ja, alles komt wel weer in orde. Mochten we dat koude-gevoel niet kwijtraken, dan schakelen we over naar de meest economische isolatie die we kennen in onze moderne wereld: we trekken een wollen trui aan in plaats van dit lichte katoenen T-shirt... Gek, maar de meeste mensen vergeten deze goedkope en adequate isolatie... Ze doen dure investeringen om hun huis over te isoleren (zodat er soms problemen komen inzake luchtverversing), en vergeten dat je jezelf kunt isoleren op een perfecte en veel goedkopere manier. Natuurlijk moet je niet in de kou gaan zitten, maar 20° is zelfs twee graden warmer dan de normale temperatuur die aangeraden wordt om in te werken. Dat is dus zeker niet koud. Nee, we hebben alleen last van de overgang van zomer naar herfst en van de tijdelijke gekke verwarming in het hotel.

Om naar buiten te gaan vergeten we de kleren-isolatie niet, maar voor binnen ? Ho maar !
Vroeger, in de tijd voor de centrale verwarming algemeen werd, kenden we die truc allemaal! Kijk maar eens naar de oude fotootjes, uit de tijd van de brandende kachel... Dan zaten we niet in huis in een T-shirt in de winter, nee, we hadden een dikke trui, veelal nog door moeder met de hand gebreid, en ook onze sokken waren van degelijke wol. 's Nachts kropen we in een ijskoude kamer in een koud bed, onder een massa dekens, en aan ons voeten lag een baksteen in bruin papier gewikkeld, die eerst opgewarmd was in de oven van de kachel. We lagen alleen met het puntje van de neus boven de dekens, om onszelf warm te houden, en als we 's morgens wakker werden, dan was het slaapkamerraam versierd met ijsbloemen... We hielden er onze warme vinger tegen om een kijkgaatje te maken.

Op onze slaapkamer staat een radiator, maar die laten we nooit warm worden. Onze kamer is echter nooit zo koud als de slaapkamer uit onze kinderjaren... Ons huis is veel beter geïsoleerd, en de ramen zijn uit dubbelglas, en daar komen geen ijsbloemen meer op. We liggen niet meer onder een dik pak dekens, maar dekken ons met een donsdeken, die perfect onze lichaamswarmte bewaart. In de badkamer staat de verwarming wel aan, en die warmte komt ook een beetje de slaapkamer in. Het dak is geïsoleerd, de ramen dubbelglas, en die moderne ramen hebben geen kieren meer waardoor de koude noordenwind de kamer in kan waaien...  Zelfs als het echt koud is, komt de temperatuur van de slaapkamer nooit beneden de 12 - 13 °... en geef toe, dat zijn niet echt wintertemperaturen. Anny heeft dan wat last om warme voeten te krijgen, maar ik vind het heerlijk om in een fris bed onder de donsdeken te kruipen. Veel leuker dan de zomer, waar je zoekt naar een fris plaatsje, en je draait en keert om toch wat afkoeling te vinden.

Ergens hou ik dus wel van de winter... Alleen... Ik zie nu al op tegen die korte dag-uren, tegen dat vroeg donker worden en laat licht worden, tegen de kale bomen die als skeletten wanhopig naar de zon pogen te grijpen...

Ik hou van licht en zon en kleur...
djudedju... de winter komt er aan !

Waar is die verdoemde Indian Summer ?
Help ! Ik wil licht, ik wil zon !

tot de volgende ?

maandag, september 07, 2015

Broekzeels blogje

We zijn 3 dagen op reis geweest, naar onze hoofdstad, Brussel, Bruxelles, komende van de oude naam Broekzele, waarbij broek staat voor moeras.

Brussel ligt zoals Rome, op 7 heuvels. Iedere dag was er een uitstap met gids gepland, maar zoals je weet, dat zijn dingen die ik niet aankan. Anny heeft de uitstappen wel gedaan, en is nu nog val van de pijn in haar rug en been (uitstralingspijn)... Het ziet er naar uit dat ook voor haar de uitstappen te lastig worden...

We logeerden in het NH-Hotel op de Grote Zavel, een van de rijkere stukken van die grote stad.  Vrijdag middag vertrokken de groepen om een heel stuk van Brussel af te stappen en te bewonderen, en ik deed enkele dingen in de onmiddellijke nabijheid van het hotel...

Ik bezocht de Zavelkerk, verwonderde me over het bijna in volle grootte aanwezig zijn van een sloep op één van de zijaltaren, tot ik de legende las van de sloep die het miraculeuze beeld van O.L.Vrouw tegen stroom in van Antwerpen naar Brussel bracht, stroom op, zonder zeilen, zonder roeien...

Het is een heel mooie kerk, met heel wat rijkdom, onder meer te danken aan de aanwezigheid van de graven van Tour en Tassis... Trouwens, de kerk puilt zowat uit van de adellijke aanwezigheid.
Ik las in een foldertje de namen van de huidige leden van de kerkfabriek, en nog steeds is dat een kliekje adellijke bietekwiets... Het zou dus, ondanks al het moois, nooit mijn kerk kunnen zijn !

Vandaar slenterde ik naar het kleine parkje waar onder meer een reuzegroot monument staat van Egmont en Hoorn, in een halve cirkel er omheel vind je dan mooie beelden van roemrijke personen uit onze geschiedenis, ik herinner me onder meer Rembertus Dodoens (Dodoneus) en Vesalius (Van Wesel)... Aan de buitenkant van het park vind je 48 mooie beeldjes, maar er zijn er momenteel enkele in restauratie...

Hee  uitzonderlijk kon men ook binnen in het mooie paleis daar achter dat parkje. Heel mooi, maar wat kaal.

Dan slenterde ik naar de Rollebeekstraat, want daar zou een winkel zijn met heel wat wandelstokken... Dat klopt, maar de nering was in faling, en de zaak Fermé gesloten... Door de uitstalramen zag ik verschrikkelijk veel wandelstokken, en heel wat exemplaren die ik al heb. Prijzen waren er niet zichtbaar, maar spoedig zou ik wijzer worden...

De zatervoormiddag gingen Anny en ik eens loeren op de antiekmarkt recht voor het hotel... Verschrikkelijk duur ! We zagen er wat wandelstokken, en eentje, waar ik een haast identiek en op het oog even oud exemplaar bezit, was getooid met de prijs... Ik had mijn stok gekocht op de rommelmarkt voor 15 euro... Daar vroeg men -schrik niet - 350 euro ! Klein verschil !

In de namiddag kwam voor mij het hoogte punt !!! Een bezoek aan het poppentheater Toone... Dat was gelegen in een heel oud pand, en het theater is op de zolder. Heel oud een allemaal hout, wat ons bedenkingen uitlokte over de brandveiligheid, maar dan bemerkten we dat er een sprinklersysteem aanwezig was !

We kregen een toneelstuk te zien over d'Artagnan en de 3 Musketiers...
Een vrije versie op het boek dat we wellicht allemaal kenden van uit onze jeugd. De zware poppen worden bediend door 6 mensen, drie aan iedere zijde van het toneel. Als een pop dwars over het toneel gaat, dan gaat hij dus over van de ene poppenspeler naar de andere. Er is een zevende man aanwezig, die de teksten doet, dus zowel de mannen als de vrouwenstemmen. Ik vond het heerlijk. Eén groot minpunt was de verschrikkelijke warmte en bevangenheid, met te veel mensen op een te kleine oppervlakte.

Vandaar wandelden we op ons dooie akkertje, en met de inbouw van een paar rustposten, terug naar het hotel. 's Avonds hadden we een receptie, een spreekbeurt van een van de huidige grote Manitou's van onze Centrale, en een lekkere maaltijd... Dan naar onze kamer om eens heerlijk te slapen, want we waren moe. Maar ja, een mens zet dan nog even de TV aan, gaat wat zappen, en komt op een film van The Hobbit uit... en natuurlijk zijn we blijven kijken ... (Gisteren hebben we thuis nog eens de film, maar nu volledig bekeken !)

Op de kamer in het hotel hadden we een tv met een reuzegroot scherm... Voor een film is dat heerlijk, maar toch een bedenking... Zowel Anny als ik maakten te bedenking dat je op zo'n scherm de ondertekst niet meer in één blik kunt vangen, en het lezen moet precies rapper gebeuren (al is dat eerder een illusie dan werkelijkheid, je moet alleen vaker de blik verplaatsen, maar dat betekent dat je minder intens naar de beelden kunt zien). Maar als beeld ... Fantastisch, je zit net in een cinemazaal !

Zondagmorgen, de valies gepakt, en samen met Jef en Lut naar het Centraal station gewandeld. Daar bleek dat er werken zijn aan de spoorwegen, en de trein naar Kortrijk kwam niet in het Centraal station, we moesten eerst naar de Noord... gelukkig met de trein, en daar moesten we dan nog een half uur wachten op onze trein... Maar het werd wel tien minuten langer wachten, want met al die veranderingen door de werken veroorzaakt, vertrokken we met 10 minuten vertraging... De NMBS is altijd een beetje reizen...

Thuis vlug wat frietjes gebakken met een ei, en dan vlug naar de computer... Wat is er allemaal gebeurd in de wereld tijdens onze afwezigheid ?

tot de volgende ???

donderdag, september 03, 2015

Karel Appel

Gisteren had ik opgemerkt dat ik na "Familie" ook wel eens even een stukje TV kon mee pikken: op Nederland was er "Tussen Kunst en kitsch", iets wat me wel aanspreekt.
Ik had geluk, ik trof net de uitzending waar men tussen de vele kitsch en mooie antiek, warempel een Karel Appel aan.
Ik zag het in beeld komen, zei meteen "Karel Appel !", en vond het mooi.
Anny vond het maar een lelijk ding.
Toen ze de geschatte waarde hoorde, was ze heel verontwaardigd.
Zo zie je maar...

Toch kan ik niet zeggen dat ik echt een fan ben van Appel... Heel wat van zijn werken spreken me niet echt aan, maar in zijn kenmerkende stijl heeft hij hier en daar toch zaken gemaakt, die echt behoren tot wat voor mij kunst is. (Ik hou ook van Picasso, maar niet van al zijn werken, ik pin me niet vast op een naam, ik ervaar telkens een per een de kunstwerken, en die vind ik mooi, spreken me aan, of niet.)

Bij Appel ben ik telkens weer een beetje verwonderd dat er dingen bij zijn die me echt aanspreken, want ik hou niet echt van zijn stijl van werken. Maar hoe meer ik me verdiep in kunst, sta ik des te meer open voor die andere richtingen.
Dat is niet echt te zien als een bredere kijk op de zaken, het is veeleer zo dat ik niet meer zwart-wit denk, niet meer hokjes-denk.
Ik denk, had je me twintig jaar geleden mijn mening gevraagd over Appel, mijn reactie ronduit negatief zou zijn geweest. Zelfs wat me ergens wel raakte zou weggeduwd geweest zijn, door het adagio "Appel trekt op niets"...

Appel is hier maar één van de velen. Als je jong bent, denk je veel meer zwart-wit, iets is goed of slecht, en dat daar wel eens stukjes grijs in zitten, of zelfs schitterend helder wit, dat wordt weggeveegd onder de verderfelijke algemene noemer.

Dat spijt me nu... Niet alleen voor de Appels en de kunst in het algemeen, maar ook voor de vele andere dingen in het leven, waar een mens min of meer genoodzaakt partij voor kiest... Ergens zijn we allemaal een beetje zoals de supporters van een of andere sportclub.

We vinden alleen wat "onze ploeg" doet goed, en als onze ploeg eens onmiskenbaar slecht speelt, dan is dat de schuld van de tegenstander die mooi spel onmogelijk maakte...Maar "mijn" ploeg kan niet verkeerd doen. We weten wel dat dit niet echt klopt, maar we bannen gewoon alle negatieve zaken uit, als het over onze ploeg gaat. De grote vijand is altijd de ploeg die onze ploeg bedreigt, de ploeg die ons de kampioenentitel dreigt af te pakken, of de ploeg waarmee we kampen om niet uit de reeks te vallen. De grote bedreiger. De eeuwige vijand.

Je moet eens op Facebook of Twitter of zoiets, de opmerkingen van supporters volgen... Valt het je ook op, dat ze eigenlijk veel minder voor hun eigen ploeg supporteren dan wel de vijand pogen af te breken?

We denken zwart/wit.

In mijn generatie kwam daar nog bij dat we hondstrouw bleven aan "Het Idee"... Eens we gekozen hadden, bleef dat zo. Er moest al heel wat gebeuren vooraleer we veranderden van politieke partij, van mutualiteit en/of van syndicaat... De jongere generatie heeft dat trouwe niet meer, ze redeneren niet meer zo gevoelsmatig. "Wij hebben drie kinderen die een bril dragen, welke mutualiteit brengt ons het meeste op bij deze dure dingen?"...

Is dat beter ? Is dat slechter ? Ik weet het niet... Misschien zullen ze veel vlugger dan ik zich bevrijden van het hokjesdenken... Ze zitten niet zo vast meer aan bepaalde ideeën. Misschien zal het dan weer negatief zijn voor het geven van een duidelijke richting aan het leven ???

Zelfs nu nog, op mijn leeftijd, ondanks het feit dat ik me al van heel wat hokjes heb bevrijd, stel ik vast dat ik toch vast blijf hangen aan bepaalde zaken, zaken waarvan ik niet echt door logica kan vaststellen waarom.

We bouwen onze eigen realiteit.
Zelfs wetenschappers, vastgepind aan feiten en bewijzen, stellen vast dat de realiteit verandert door de manier waarop we er naar kijken. Logica lijkt dus ook niet logisch meer.

djudedju

We blijven mensen, een bijzonder rare diersoort.
Tot de volgende ?

(Foto's: de eerste Appel vind ik wel mooi, de tweede zegt me helemaal niets... Waarom wel, waarom niet ? Ik weet het niet echt)

woensdag, september 02, 2015

ikke

Gisteren tuimelde "Houvast", het tijdschrift voor de medewerkers van Ziekenzorg in de bus... Vlug het plastic-hoesje er af gepeuterd, het boekje geopend, en daar stond ik in alle glorie naar mezelf te kijken. Martine Van Overmeire is een goede fotografe ! Het is het mooiste portret van mezelf dat ik ooit zag. Een mens zou er een dikke nek van krijgen. Op de bladzijde volgend op dat artikel staat dan het artikel dat ik zelf schreef, en dat opgesierd wordt met een knappe tekening van Hendrik.

Ik had nog niet meteen de tijd om het blad volledig door te kijken, want er kwam bezoek.

Pas 's avonds kon ik eens rustig alles doorbladeren. Wat stil gestaan bij het artikel over Ziekenzorg die de pensioenleeftijd heeft bereikt... Daar kan ik misschien iets mee doen, voor een volgend stukje in Houvast.

Ik heb meteen op mijn computer een maagdelijk blanke pagina geopend, ben ben begonnen aan het schrijven van mijn bedenkingen rond Ziekenzorg op pensioen... Ergens naast me hoorde ik ondertussen "Familie" op TV. Anny volgt dit elke avond. TV is voor mij geen belangrijk meubelstuk, ik kijk alleen naar dingen die me echt interesseren of die ik echt eens wil zien. Gisteren was er een film op Vitaya: "Verlengd Weekend". Ik herinnerde me dat ik daar ooit positieve zaken had over gelezen. Ik zetten na "Familie" de TV op Vitaya.
Het was best een aardige Vlaamse film, we hebben er beiden van genoten. Voor één keer een Vlaamse film waar geen overdadige seks en bloot in komt, dat alleen al maakt het beter dan vele andere.

Dan, veel later dan anders, het bed in en slapen tot ... 4 uur... En lag ik daar weer, te kijken in het zwarte niets van de donkere kamer. Te denken, pijn te voelen, op te staan om eens naar het toilet te gaan en wat te blijven zitten in het donker, gewoon om een andere houding aan te nemen en de pijn wat te laten weg ebben...

Zoals iedere morgen, iets voor zeven uit het bed, de oude radio (zo ene met lampen van in de tijd van toen, met die ouderwetse klank van toen, en dat gebrom bij het op warmen) aangezet, op radio 2, om het nieuws te horen van zeven uur. Iets voor zeven, want de radio heeft wat tijd nodig om zijn eerste klanken uit te spuwen, we zijn dat niet meer gewoon... De moderne radio speelt meteen, moet niet meer opwarmen... heeft ook niet die brommende toon van de warmende lampen. Het is een radio die past bij de man, al een beetje oud. Nog net geen antiek.

Terwijl ik naar het nieuws luister, inwendig lach met de dertig ton meloenen over de baan, ben ik aan het turnen. De dagelijkse poging om zo goed mogelijk alles weer los te werken, weer klaar te zijn voor een dag bewegen.

Had ik, van jongs af aan die turnoefeningen gedaan, zou ik dan niet veel beter zijn geweest, zou ik dan niet of veel later ziek zijn geworden? Ach, het helpt niet om daar over te denken. Achteraf denken is zinloos. Was het Boeddha die stelde dat spijt nadenken was over wat voorbij was, zorgen maken iets was voor de toekomst, en we leven eigenlijk alleen in het nu, dus zijn spijt en zorgen eigenlijk zinloze dingen... Wijze mens, die Boeddha !

Na, het turnen, het dagelijkse neusspoelen, het wassen, het bedden opmaken, zat ik aan de ontbijttafel, en zag op TV de lange rijen vluchtelingen in Brussel, in Boedapest, in... in heel het Avondland eigenlijk.
Wat zitten we hier veilig en warm in ons kleine landje, en hoe zien die mensen daar af, onder de onzekerheid van hun bestaan. Wedden dat ze op zo'n moment de wijsheid van Boeddha niet zouden appreciëren ?
Ik zie daar kleine kinderen, heel stilletjes, met grote ogen en holle gezichtjes, heel stilletjes aan de hand van een stille mama, aanschuiven in eindeloze rijen ellende...
Soms heeft ons welzijn een wat bittere nasmaak.

tot de volgende ?

dinsdag, september 01, 2015

De straatlantaarn

Voor mijn deur staat een lantaarn. Deze morgen, toen ik het rolluik omhoog trok, zag ik voor het eerst deze zomer, het licht weer branden in de morgen...

Dat doet me denken aan de winter, korte dagen, vroeg donker en laat weer licht... Maar nu was het gewoon omdat het zo dik bewolkt is, en het zelfs nu nog donker lijkt.

We zijn 1 september... De scholen starten terug. Je ziet meteen heel wat meer verkeer, schoolbussen en schoolbusjes rijden weer, je ziet fietsende kinderen langs de weg, en een veel te grote hoop moeders die hun kinderen naar school voeren met de wagen. Uiteraard zijn er ook nog een heel pak leerkrachten die weer de banen onveilig maken, kortom, het is nog drukker dan anders, en het is al veel te druk.

Vroeger had zowat ieder dorp een eigen station, waar regelmatig de trein stopte... Maar door de toename van het persoonlijke autoverkeer brachten die kleine stations niet meer op, en werden ze gesloten, waardoor de rest van de treingebruikers verplicht werd ook met de wagen te gaan.

"Mijn auto, mijn vrijheid !"

De persoonlijke wagen brengt je waar je zijn moet, van je deur naar de deur waar je zijn moet, op het tijdstip waarop jij dat wilt... Althans, dat is de bedoeling ! Want ondertussen zijn er zoveel wagens op de baan, dat er eigenlijk baan tekort is om al die wagens plaats te geven. We hebben dan ook de eer de Europese kampioenen te zijn inzake files.

Men stimuleert dan ook het openbaar vervoer... Maar tezelfdertijd schaft men buslijnen af, vermindert men de frequentie van de bussen en de treinen, schaft men treinen en stations af, omdat ze niet rendabel zijn. Nochtans zijn er heel veel mensen die makkelijk met het openbaar vervoer naar het werk zouden kunnen, maar die dit niet doen, omwille van het feit dat er steeds stukken of stukjes zijn die niet door dit openbaar vervoer overbrugd worden, of waar je moet wachten op aansluiting. We vinden het ook niet handig om te winkelen en dan met zwaarbeladen handtassen de bus of de trein op te moeten. Trouwens, die bus of die trein stopt niet waar je zijn moet !

Nee, het is niet zo simpel om de mens te overtuigen de wagen toch maar thuis te laten...

Ik denk dat er toch wel oplossingen zijn in het delen van de auto. Voor mensen die uit dezelfde regio komen en naar hetzelfde werk gaan, is het perfect mogelijk om de wagen te delen. Maar daartoe zou men ook bepaalde stimuli moeten invoeren. (Een iets hoger vergoeding voor gedeeld rijden?) Ook zou de wetgeving dit deel-rijden moeten stimuleren, met aanpassingen in de wetgevingen zoals bv de wet op arbeidsongevallen (op de weg van- en naar het werk).

Bovendien stel ik vast dat je haast onmogelijk nog aan werk geraakt, als je geen rijbewijs en/of geen wagen hebt. Deze houding is er mede oorzaak van dat de werknemer met de wagen naar het werk gaat, ook al zou openbaar vervoer of gedeeld rijden perfect mogelijk zijn. Ik stel me ook vragen bij de "bedrijfsvoertuigen", die in feite helemaal niets te maken hebben met de echte tewerkstelling, maar in feite een soort loon zijn...

Nee, ik wil de auto, je vrijheid, helemaal niet afschaffen, ik wil alleen dat we alles op alles zetten, om die wagen niet te gebruiken als het niet echt nodig is. En als je de auto gebruikt, probeer die dan zo nuttig mogelijk te gebruiken. Rij niet drie keer op een dag naar een of andere winkel, probeer die winkels op één rit te combineren, en probeer dat dan te doen in de daluren, de tijdstippen waarop woon-werkverkeer er niet is.

Laten wij proberen de files niet langer te maken dan nodig is...
De lucht die we inademen, die is heel kostbaar !
Misschien wel kostbaarderderder dan het idee "vrijheid", die er in de praktijk veelal geen is. Want geef toe, hoeveel deugd heb je van in de file te staan? Voor je zenuwen, voor je longen, voor de economie ????

Gebruik je wagen nuttig, zo nuttig mogelijk !

Tot de volgende ?